Ana sayfa Üniversite 2017 LYS Konuları

2017 LYS Konuları

2017 LYS Konuları

2017 LYS konu dağılımlarında yapılan değişiklikler nedeniyle LYS Matematik Konuları,LYS Geometri Konuları,LYS Fizik Konuları,LYS Kimya Konuları,LYS Biyoloji Konuları,LYS Edebiyat Konuları,LYS Coğrafya Konuları,LYS Tarih Konuları,LYS Coğrafya II Konuları,LYS Felsefe Grubu Konularında yapılmış tüm yeni müfredat konularını sizler için çıkarttık.

 

 

2017 LYS Matematik Konuları

Sayılar,Sayı Basamakları,Bölünebilme,OBEB-OKEK,Rasyonel Sayılar,Basit Eşitsizlikler,Mutlak Değer,Üslü Sayılar,Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma,Oran Orantı,Denklem Çözme,Kümeler,Fonksiyonlar,Permütasyon,Kombinasyon,Binom,Olasılık,İstatistik,İkinci Dereceden Denklemler,Karmaşık Sayılar (Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi kaldırıldı),Parabol,Polinomlar,Mantık,Modüler Aritmetik,Eşitsizlikler,Logaritma,Diziler,Seriler,Limit ve Süreklilik (Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri kaldırıldı),Türev (Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali kaldırıldı),İntegral (İntegralde Hacim hesabı kaldırıldı)

2017 LYS Edebiyat Konuları

Güzel Sanatlar ve Edebiyat,Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir),Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler,Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf),Tarih İçinde Türk Edebiyatı,Destan Dönemi Türk Edebiyatı,İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı,Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı),Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896),Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912),Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923),Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…),Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler,Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir),Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler,

2017 LYS Felsefe Grubu Konuları

Mantık Konuları

Mantığa Giriş,Klasik Mantık,Mantık ve Dil,Sembolik Mantık,

Psikoloji Konuları

Psikoloji Bilimini Tanıyalım,Psikolojinin Temel Süreçleri,Öğrenme Bellek Düşünme,Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

Sosyolojiye Giriş,Birey ve Toplum,Toplumsal Yapı,Toplumsal Değişme ve Gelişme,Toplum ve Kültür,Toplumsal Kurumlar

2017 LYS Tarih Konuları

Tarih Bilimi,Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar,İlk Türk Devletleri,İslam Tarihi ve Uygarlığı,Türk-İslam Devletleri,Türkiye Tarihi,Beylikten Devlete (1300-1453),Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600),Arayış Yılları (17. Yüzyıl),Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl),En Uzun Yüzyıl (1800-1922),1881’den 1919’a Mustafa Kemal,Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi,Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler,Türk İnkılabı,Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri,Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası,Atatürk’ün Ölümü,Yüzyılın Başlarında Dünya,İkinci Dünya Savaşı,Soğuk Savaş Dönemi,Yumuşama Dönemi ve Sonrası,Küreselleşen Dünya,Türklerde Devlet Teşkilatı,Türklerde Toplum Yapısı,Türklerde Hukuk,Türklerde Ekonomi,Türklerde Eğitim,Türklerde Sanat

2017 LYS Coğrafya I-II Konuları

Doğal Sistemler,Beşeri Sistemler,Mekansal Sentez Türkiye,Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler,Çevre ve Toplum,Ekonomik Faaliyetler

2017-LYS Fizik Konuları

Kuvvet ve Hareket,Vektörler,Bağıl Hareket,Newton’un Hareket Yasaları,Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket,İki Boyutta Hareket,Enerji ve Hareket,İtme ve Çizgisel Momentum,Tork,Denge,Elektrik ve Manyetizma,Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan,Elektriksel Potansiyel,Düzgün Elektrik Alan ve Sığa,Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme,Alternatif Akım,Transformatörler,Düzgün Çembersel Hareket,Düzgün Çembersel Hareket,Düzgün Çembersel Hareket,Açısal Momentum,Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları,Basit Harmonik Hareket,Dalga Mekaniği,Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı,Elektromanyetik Dalga,Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite,Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi,Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu,Radyoaktivite,Modern Fizik,Özel Görelilik,Kuantum Fiziğine Giriş,Fotoelektrik Olay,Compton ve De Broglie,Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları,Görüntüleme Teknolojileri,Yarı İletken Teknolojisi,Süper İletkenler,Nanoteknoloji,X Işınları,Laser Işınları,Bilimsel Araştırma Merkezleri

2017-LYS Biyoloji Konuları

Canlılarda Enerji Dönüşümleri,Canlılık ve Enerji,Fotosentez,Kemosentez,Solunum,İnsan Fizyolojisi,Dokular,Sinirler, hormonlar ve homeostazi,Destek ve Hareket Sistemi,Sindirim Sistemi,Dolaşım Sistemleri,Solunum sistemi,Boşaltım sistemi,Davranış,Genden Proteine,Bitki Biyolojisi,Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket,Bitkilerde Madde Taşınması,Bitkilerde Eşeyli Üreme,Komünite ve Popülasyon Ekolojisi,Hayatın Başlangıcı ve Evrim,Hayatın Başlangıcı,Evrim

2017 LYS-Kimya Konuları

Modern Atom Teorisi,Atomun kuantum modeli,Periyodik sistem ve elektron dizilimleri,Periyodik özellikler,Elementleri tanıyalım,Yükseltgenme basamakları,Kimyanın sembolik dili ve adlandırma,Kimyasal Hesaplamalar,Mol kavramı,En basit formül ve molekül formülü,Kimyasal tepkimeler ve denklemler,Gazlar,Gazların özellikleri,İdeal gaz yasası,Difüzyon/efüzyon,Buharlaşma/yoğuşma,Gaz karışımları,Sıvı Çözeltiler,Çözücü çözünen etkileşimleri,Derişim birimleri,Koligatif özellikler,Çözünürlük,Ayırma ve saflaştırma teknikleri,Kimya ve Enerji,Isı ve sıcaklık,Sistemlerde entalpi değişimi,Entropi,Tepkimelerde Hız ve Denge,Tepkime hızları,Kimyasal denge,Sulu çözelti dengeleri,Kimya ve Elektrik,İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde istemlilik ve,elektrik akımı,Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler,Elektroliz,Korozyon,Karbon Kimyasına Giriş,Anorganik ve organik bileşikler,Doğada karbon,Lewis formülleri,Hibritleşme-Molekül geometrileri,Fonksiyonel gruplar,İzomerlik,Organik Bileşikler,Hidrokarbonlar,Alkoller,Eterler,Aminler,Aldehitler ve ketonlar,Karboksilik asitler,Karboksilik asit türevleri,Aminoasitler,Karbohidratlar,Hayatımızda Kimya,Petrol rafinasyonu,Yağ üretimi,Margarinler,Yüzey aktif maddeler,Polimerler,Biyomoleküller

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.