Ana sayfa LGS Özel Yetenek Sınavları 2018 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Tarihleri

2018 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Tarihleri

2018 eğitim – öğretim yılı Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine öğrenci alımı başvuruları 1-26 Haziran 2018 tarihleri arasında, yetenek sınavlarının 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilgi genelge doğrultusunda yapılacaktır.Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmeliğin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Buna göre:
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe İle birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi e-Okul üzerinden alınacaktır. Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler İse dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesi ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Başvurular 1-26 Haziran 2018 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak EK-1 Dilekçe Örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır.

Okul müdürlükleri; e-Okul üzerinde açılacak ilgili ekrana sınav tarihi, yeri ve saati gibi bilgileri başvurulardan önce gireceklerdir. Okul müdürlükleri e-Okul üzerinden düzenlenecek olan EK-2 Sınav Giriş BclgesiTnİ kontrol edip onaylayacaklardır. Alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 27-29 Haziran 2018 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılacaktır.

Okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavı esasları kapsamında oluşturulacak komisyonlarda; ilgili okulun 2 (iki) alan öğretmeni, 1 (bir) il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görcvlcndirilccck diğer okullardan alan öğretmeni ile 1 (bir) de alan uzmanı akademisyen yer alacaktır. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirmesi yapılacaktır. Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu İmam hatip liseleri İçin oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya tematik spor liseleri için ilgili federasyonlardan ayrıca 1 (bir) temsilci de görevlendirilebilecektir. Ayrıca İhtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmayacak en fazla 4 (dört) gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilecektir. Spor liseleri sınavlarında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır.

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu karan doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.

Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerden; güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye 2 (iki)’şer Öğrenci olmak üzere bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.

Aday öğrencilerden;

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan vc kaynaştırma yoluyla eğitim alacak olan,

Gcçicİ koruma altındaki yabancı uyruklu olan.

öğrenciler yetenek sınavı 50 (elli) puan barajını geçmek şartıyla 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavı kazanan bu durumdaki öğrenciler, İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilecektir.

Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgeleri (EK-3, 4, 5, 6 ve 7) ile sınav değerlendirme çizelgelerindeki (EK-8, 9 10, 11 ve 12) esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

EKLERİ İNDİR

En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 6 Temmuz 2018 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.Öğrencilerin kayıtları, 9-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 12 Temmuz 2018 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrcnci velilerine bildirilecektir.

Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 13 Temmuz 2018 tarihinde kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar; 16-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuru alacaklar, 18-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında da aynı usulle sınav yaparak açık kontenjan kadar başarılı öğrencinin kayıt işlemlerini 20 Temmuz 2018 tarihinde yaparak öğrenci alım sürecini EK-13 Çalışma Takvimi’ne göre tamamlayacaklardır.

Bu okullara kayıt yaptıranlardan; tercihleri doğrultusunda farklı tür bir okula yerleşen öğrenciler, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

İlgi Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar eylül ve ekim aylarının son haftasında bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.