Açık Öğretim Ortakulu Başvuru Şartları ve Sınavları

Açık Öğretim Ortakulu Başvuru Şartları ve Sınavları

619
6
PAYLAŞ

Açık Öğretim Ortakulu Başvuru Şartları ve Sınavları

Açık Öğretim Ortakulu Başvuru Şartları ve Sınavları,açık öğretim ortaokuluna kimler başvurabilir,açık öğretim ortaokuluna nasıl kayıt olabiliriz,açık öğretim ortaokulunda nasıl ders seçeriz,açık öğretim ortaokulunda ders ve sınıf geçme,açık öğretim ortaokuluna kayıt için gerekli evraklar nelerdir ?
Açık Öğretim Ortaokulu’nun öğretim sistemi, örgün ortaokullarında yürütülen öğretim programlarıyla aynı olup, programın uygulama şekli uzaktan eğitim teknikleri ile olmaktadır.Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt olmak isteyen adaylardan ilkokul mezunu olanlar 6. sınıftan, 4. sınıfı bitirmiş  olanlar 5. sınıftan, yetişkinler 2. kademe eğitim başarı belgesi olanlar 17 Eylül 2012 tarihinden önce ise 6. sınıftan sonra ise 5. sınıftan , bu belgeler ile birlikte kalfalık ve ustalık belgesi olanlar 7. sınıftan, ortaokulu dışarıdan bitirme belgesi, öğrenim belgesi (tasdikname) veya denklik belgesi ile başvuranlar, intibak işlemi sonucuna göre belirlenen sınıftan itibaren Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt olurlar.

Açık Öğretim Ortaokulu’nda bir öğretim yılı üç dönemden oluşur ve her dönem sonunda “Dönem Sonu Sınavı” yapılır. Dönem sonunda sınavına girilen derslerden alınan puanlar, yıl sonu başarı puanını belirler. Sınav puanına göre, 45 ve üzeri alınan puan o dersin başarılmış olduğunu gösterir. Ara sınıftan gelenler ise intibak işlemi sonucuna göre sınava gireceği sayı azalabilir. Sınav sonucunda sınıf ve ders geçme kriterlerini yerine getiren öğrenci, Açık Öğretim Ortaokulu’ndan mezun olur.

Zorunlu öğrenim çağında olup tutuklu, hükümlü, bedensel engelli, özel eğitim gerektirenler ile bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisi ile birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrenciler, öğretim yılı içindeki sınav dönemlerinde yalnız bir sınıfın derslerinden sınava katılabilirler. Bunlardan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun üçüncü maddesine göre öğrenim çağı dışına çıkanlara bu maddenin ikinci fıkrası hükmünce işlem yapılır.

Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, getirdikleri öğrenim belgelerine göre Bilgi Sitemi üzerinde yapılır. Bu intibaklara göre öğrencilerin sınıf ve dersleri belirlenir. Sınıf ve ders ataması belirlenen öğrenciler dönem sınavlarına katılır. Dönem sınavları sonucunda Açık Öğretim Ortaokulu’nda sorumlu olunan sınıf/sınıflara ait ders/derslerden başarılı olunması durumunda öğrenci mezun olur. Öğrencinin kaç dönem sınava gireceği getirdiği öğrenim belgesine göre belirlenir.

Buna göre, Açık Öğretim Ortaokulu’na 5. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 4 dönem sonunda(yaklaşık 1,5 yılda), 6. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 3 dönem sonunda(yaklaşık 1 yılda) , 7. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 2 dönem sonunda(yaklaşık 8 ayda), 8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda(yaklaşık 4 ayda) mezun olabilir.  Açık Öğretim Ortaokulu’nda her dönem sınav sonucunda alınan puan o döneme ait “Yıl Sonu Başarı Puanı” olarak hesaplanır. Dönem sonunda öğrenci iki şekilde sınıf geçer veya mezun olur.

Doğrudan Geçme
Dönem sınavlarında bulunduğu sınıfa ait bütün derslerden başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye veya mezun olmaya hak kazanırlar.

Ortalama İle Geçme
Türkçe dersinden başarılı olmak şartıyla en fazla iki dersten başarısız olduğu halde, derslerin yıl sonu başarı puanlarının ortalaması en az 50,00 olanlar doğrudan bir üst sınıfa geçerler veya mezun olurlar. Yıl sonu başarı puanlarının ortalaması 50,00 veya yukarı olan öğrencilerin başarısız olduğu en fazla iki ders “Ortalama ile Geçti” sayılır. Ortalama işleminden yararlanmak için derslerin sınavlarına Açık Öğretim Ortaokulu’nda en az bir kez katılmış olması gerekir.

Kimler Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt yaptırabilir.

Örgün eğitim kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlardan;

İlkokul mezunları ve 4. sınfı bitirmiş olanlar

İlköğretim okullarının 6, 7, veya 8. sınıfından ayrılanlar ile ortaokul veya imam hatip orataokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıfından ayrılanlar,

Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,

Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar, (21 Temmuz 2012 tarihinden önce II. kademe belgesi alanlar 6. sınıftan bu tarihten sonra alanlar 5. sınıftan Açık Öğretim Ortaokulu’na başlatılırlar)

Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.

Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt yaptırabilir.

Ancak; özel eğitime muhtaç , tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.

Kayıt yaptıracak/yenileyecek aday, kayıt alınan tarihler arasında 30,00 TL kayıt ücretini yatırmak için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesine başvurur.

1- Kayıt Yenileme için bankalara sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerimizin kaydı, ücret yatırılan günün ertesinde(tatil günlerinde ücret yatıranların kayıt yenilemesi ilk iş gününde) Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü’nce otomatik olarak yenilenerek AKTİF hale getirilecek, dersler de otomatik olarak sistem tarafından atanacaktır. Bu nedenle öğrencimizin kayıt ücretini yatırdıktan sonra Kayıt Yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapmasına gerek yoktur. İsteyen öğrenci kayıt yenileme işlemi için ücret yatırdığı gün Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapabilir.

2- Durumu aktif olan öğrenciler http://aio.meb.gov.tr internet sayfasının Öğrenci Girişi bölümünden şifreleri ile sisteme girerek atanan dersleri ve diğer genel bilgileri görebilecektir.

3- Bilgi güncelleme (adres bilgisi,sınav yeri bilgisi,iletişim bilgisi vb. gibi değişiklikler) yaptırması gereken öğrencimiz, Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak söz konusu değişiklikleri yaptırmalıdır.

4- Açık Öğretim Ortaokulu Sisteminde TC kimlik numarası güncel olmayan öğrencimizin sınav katılım ücretini bankaya yatırdıktan sonra TC kimlik numarasını güncelletmek üzere  Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Aksi takdirde otomatik kayıt yenileme işlemi gerçekleşmeyecektir.

               Kayıt yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapan öğrenci, ilgili müdürlüğün vereceği hesaba 5,00 TL yatıracaktır.

Kimler Kayıt Ücreti Ödemez?

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmez.

Mahkemelerce, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında “eğitim tedbiri” konulan adaylardan da kayıt ücreti talep edilmez.

Ücret İadesi:

Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma, çift ücret yatırma gibi sebeplerle hatalı işlem yapanların ücret iadesi, yatırılan T.C. Kimlik numarasında işlem yapılmadı ise sınav sonrası Ziraat Bankası’ndan hatalı para yatıranın T.C. Kimlik numarasına para iadesi yapılacaktır. Bunun için kişinin bir yere başvurmasına gerek yoktur.

Ders Seçme

Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği gereği yeni kayıt yapan öğrenciler bir üst sınıftan en fazla 4 ders seçebilmektedir. Zorunlu eğitim çağı içinde bulunan öğrenciler ders seçme yapamaz, sadece bulundukları sınıfın derslerinden sorumludurlar.

Ders Seçmede dikkat edilecek hususlar

Yeni kayıt işlemlerinin sürdüğü tarihe kadar öğrenciler ders seçme işlemlerini gerçekleştirebilirler, dilerlerse seçtikleri dersleri değiştirebilirler.Ders seçme işlemi sınav kütüğünün oluşturulacağı zaman kapatılacaktır. Öğrencinin en son seçmiş olduğu dersler sınavına gireceği derslerdir.Sınav kütüğü oluştuktan sonra ders değişikliği ile ilgili hiç bir talep dikkate alınmayacaktır.Ders seçme 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerine yönelik bir uygulamadır.Sistem gereği ders seçilmesi gereklidir. Ders seçmeyen öğrenciye sistem otomatik ders atayacaktır. Sistemin atayacağı derslere itiraz söz konusu değildir.Yönetmelik gereği üstten en fazla dört ders seçilebilir.Açık Öğretim Ortaokulu’nda öğrenimine devam eden ve bir sonraki dönem sınavına katılmak isteyen öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptırır.Açık Öğretim Ortaokulu’nda okurken tasdikname alarak ayrılan öğrenciler de tekrar öğrenimlerine devam etmek istediklerinde aldıkları tasdikname belgesi ile birlikte başvurarak kayıt yenileme işlemi yaptırır.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR ?

YENİ KAYIT/GEREKLİ BELGELER:
1)NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ
2)2 ADET FOTOĞRAF (SON 6 AY İÇİNDE ÖN CEPHEDEN ÇEKİLMİŞ VE 4,5*6 cm EBADINDA VESİKALIK RENKLİ)
3) DİPLOMA, ÖĞRENİM BELGESİ, TASDİKNAME, 2.KADEME OKUMA-YAZMA BELGESİ (ASLI ve Fotokopileri)
4) VARSA KALFALIK- USTALIK BELGESİ
5) VARSA ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU
6) BANKA DEKONTU: Yeni Kayıt ücreti 30 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret, Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine T.C.Kimlik numarası girilerek yatırılacaktır.
7) BANKA MAKBUZU: Ayrıca kayıt işleminin gerçekleştirileceği, Halk Eğitimi Merkezi-Okul Aile Birliğinin hesabına 5.00 TL (Beş) yatırılacaktır.

6 YORUMLAR

  1. Merhaba 39 yaşındayım ve hic bir mesleğim yok bir yakınım güvenlikçi olarak bir iş buldu ama bunun icin bazı belgeler almam gerekiyor ben ilkokul mezunuyum kayıt yaptırıp diploma alabilirmiyim fakar bir sorun var benim bu dersleri bilmem imkansız nasıl yapabilirim yardıcı olurmusunuz bilginiz dahilinde bana bilgi verirseniz cok memnun olur size minnetter kalırım saygılar sevgiler

  2. Merhaba ben 34 yaşındayım 6. Sınıftan terk etmiştim şimdi arkadaşlarım imam hatip lisesi ni açıktan okuyor hafta sonu gidiyorlar bende çok istiyorum ama önce 7 ve 8. Sınıfı bitirmem gerekiyormuş bunun için de imam hatipte devam ediliyor mu bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim

  3. Merhaba ben 8. Sinifa gidiyorum 1. Donem acikogretime yazildim sonradan okul mudurumuz beni okula almak istedi annemler de okula gondermeye karar verdiler 1. Donemde yapilacak olan teog sinavina 2 hafta kala acikogretim kaydimi alip okula giittim teogda pek net yapamadim suan 2. Doneme gecicez ve ben okula gitmek istemiyorum bu durumda 2. Donem acikogretime kayit yaptirabiliyormuyum

  4. Oğlum 2008 de 4üncü sınıfta bırakıldı. Bazı ailesel problemleri yüzünden okula devam edemedi. Şimdi 19 yaşında Açık öğretime kaydını yaptırmak istedim, Halk eğitime gittim fakat ilk okul diploması olmadığı için kayıt gerçekleşmedi. Elimizde tastikname var fakat kabul etmiyorlar. Artık ne yapabiliriz bir Öğüt bir yöntem gösterin bize de. Saygılar.

BİR CEVAP BIRAK

*