Ana sayfa Psikoloji Aile İçi İletişim ve İletişim Becerileri

Aile İçi İletişim ve İletişim Becerileri

Aile İçi İletişim ve İletişim Becerileri

Aile İçi İletişim ve İletişim Becerileri,Ana-Baba Okulu,Ana Baba Okulu Seminer Notları ,Aile İçi İletişim ,Aile Kuralları,Etkili ve Etkin İletişim,Sorun Çözme Becerileri

 

 

Aile İçi İletişim
Etkili iletişimin temelinde bireyin kendisini tanıması, kendi değerlerinin ve tutumlarının farkında olması ve kendine güven yatar. İyi bir iletişimci ipuçlarını anında görür (jestler, mimikler, beden duruşu) ve onları gerçekçi olarak değerlendirir.

İletişim Engelleri

 1. Emir vermek, Yönlendirmek:
  Bu iletiler kişinin duygularının önemsiz olduğu mesajını verir. Kişi diğer kişinin istediğini yapma zorunluluğunu hisseder.
  2. Uyarmak, Gözdağı vermek: Bu iletiler de emir verme ve yönlendirmeye benzer; ancak kişinin vereceği yanıtın karşılığı olacak tümceleri de içerir. Kişinin isteklerine saygı duyulmadığı mesajını verir. Bu durum kişide öfke ve düşmanlık yaratır.
  3. Ahlak dersi vermek: Bu tür ilişkilerde otoritenin ve zorunlulukların gücü kişiye karşı kullanılır. “Yapmalısın, etmelisin” mesajlarını iletir ve bireyi karşı koymaya zorlar.
 2. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getirmek: Kişinin sorunlarını kendi kendisine çözeceği yeteneğinin olmadığına inanıldığını gösterir.
  5. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önerme: Bu durum aile içinde o anda herhangi bir sorun yokken çocuklar tarafından kabul edilebiliyor; ancak, sorun anında bu durum kabul edilmiyor ve daha fazla çatışmalara neden oluyor. Mantıklı düşünceler önerme çocuğun mantıksız ve bilgisiz olduğuna dair mesaj iletir.
  6. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak: Bu iletiler çocuk üzerinde diğerlerinden daha fazla olumsuz etki yapar. Bu değerlendirmeler çocuğun benlik saygısını düşürür. Çocuklar hakkında yapılan olumsuz değerlendirmeler çocuğun kendisini değersiz, yetersiz görmesine neden olur.
 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak: Genel inanç olarak bu durumun çocuğa zarar vereceği hiç düşünülmez. Çocuğun öz imgesine uymayan değerlendirmelerin yapılması çocukta kızgınlık yaratır. Çocuklar bu iletileri anne babanın kendilerini yönlendirme ve isteğini yaptırma girişimi için kurnazlık olarak yorumlarlar. “Siz böyle söyleyince sanki ben daha çok mu çalışacağım?” gibi düşünürler. Övgü ise başkalarının yanında yapılıyorsa çocuğu utandırır. Aşırı övgü sonucunda çocuk buna alışır ve övülmeye gereksinim duymaya başlar.
  8. Ad takmak, alay etmek: Çocuğun benlik saygısı üzerinde olumsuz etki yapar.
  9. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak: Bu durum çocuğun konuşmasını, kendi duygularını ifade etmesini engeller.
  10. Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak: Anne babalar çocuklarının duygularını tam olarak anlamadıklarında ortaya çıkar. Böyle bir durumda sorun hiç yokmuş gibi algılanıp avutma eğilimine gidilir.”Üzülme yarın her şey düzelecek, kendini daha iyi hissedeceksin.” gibi mesajların verilmesi çocuğun önemsenmediği hissini verir.
  11. Soru sormak, sınamak, sorgulamak: Çocuk sorgulanıyor hissine kapıldığında bu durum onda güvensizlik, kuşku oluşturur.
  12. Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak: Böyle iletiler yüzünden çocuk anne babasının onunla ilgilenmediğini, duygularına saygı göstermediğini; belki de onu dışladığını, dikkate almadığını düşünür. Çocuklar sorunlarını dile getirdiklerinde çok ciddidir. Şaka ve espriyle karşılık vermek onları incitebilir ve itilmişlik, kenara atılmışlık duygusunu verir.

Ana Babalar 12 İletişim Engelini Kullanınca…

 1. “Benim oğlum okulu bırakamaz. Buna izin vermem.” EMİR VERME, YÖNLENDİRME
  2. “Okulu bırakırsan benden para mara bekleme.” UYARMA, GÖZDAĞI VERME
  3. “Okumak herkese nasip olmayan ödüllendirici bir deneyimdir.” AHLAK DERSİ VERME
  4. “Ödevini yapmak için neden bir program yapmıyorsun?” ÖĞÜT VERME, ÇÖZÜM GETİRME
  5. “Üniversite mezunu lise mezunundan yüzde elli fazla kazanır.” NUTUK ÇEKME, ÖĞRETME
  6. “Uzak görüşlü değilsin. Düşüncelerin henüz yeterince olgunlaşmamış.” YARGILAMA, ELEŞTİRME, SUÇLAMA
  7. “Her zaman gelecek için umut veren iyi bir öğrenci oldun.” ÖVME
  8. “Hippi gibi konuşuyorsun.” AD TAKMA, ALAY ETME
  9. “Çaba göstermediğin için okuldan hoşlanmıyorsun.” YORUMLAMA, ANALİZ ETME
  10. “Duygularını anlıyorum, ama son sınıfta daha iyi olacak.” GÜVEN VERME, DUYGULARINI PAYLAŞMA
  11. “Eğitimsiz ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin?” SINAMA, SORU SORMA, SORGULAMA
  12. “Yemekte sorun istemiyorum.” KONUYU SAPTIRMA

Bu alıştırma çocukta sorun olduğunda ana babanın tipik tavrının iletişim engelli sözler söylemek olduğunu göstermiştir. Bu tür yanıtlar çocuktan gelecek bir sonraki iletişimi engeller; ana-baba çocuk ilişkisi gibi çocuğun benlik saygısını da olumsuz engeller. Çocuklar üzerinde aşağıdaki olumsuz sonuçları oluşturma tehlikesi taşır:

Konuşmalarını engeller ,savunmaya geçirir, kavgacı yapar, karşı saldırıya yöneltir .Yetersiz olduklarını hissettirir .Kızdırır, küstürür .Oldukları gibi kabul edilemedikleri duygusunu uyandırır .Sorunlarını çözmede kendilerine güvenilmediğini hissettirir .Anlaşılmadıklarını hissettirir .Duygularının yersiz olduğunu hissettirir ,kızdırır, yılgınlığa uğratır .Sorgulanıyor duygusunu yaratır .Anne ve babasının kendisiyle ilgilenmediği duygusunu uyandırır. Peki ne yapmak gerekmektedir. İleri ki bölümde ayrıntılı olarak açıklanan “Etkin dinleme yöntemi”ni kullanmak ilişkilerimizde oldukça yarar sağlamaktadır.

Ana Baba Okulu Seminer Notları

Giriş

Aile İçi İletişim

Aile Kuralları

Etkili ve Etkin İletişim

Sorun Çözme Becerileri

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.