Ana sayfa Sınavlar Yetenek Sınavları Güzel Sanatlar Liseleri Resim ve Müzik Alanlarına Başvuru Şartları

Güzel Sanatlar Liseleri Resim ve Müzik Alanlarına Başvuru Şartları

8479
5

Güzel Sanatlar Liseleri Resim ve Müzik Alanlarına Başvuru Şartları,anadolu güzel sanatlar liseleri başvuruları,anadolu güzel sanatlar liseleri resim başvuru şartları,anadolu güzel sanatlar liseleri müzik başvuru şartları,anadolu güzel sanatlar liseleri resim alanı yetenek sınavı,anadolu güzel sanatlar liseleri müzik alanı yetenek sınavı

 

 

Güzel Sanatlar Liseleri Başvuru Şartları  

Başvuru ve Giriş Koşulları

 • Öğrenim Belgesi (Aday öğrencinin ortaokul veya imam hatip ortaokulunun sınıfını bitirdiğini gösteren),2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir),Ortaöğretime Yerleştirme Puanını Gösteren Belge (TEOG Sonuç Belgesi), Veli Dilekçesi (Okul tarafından matbu bir dilekçe verilecektir)
 • Öğrenci seçimi yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen  ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANI’nın % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resim Alanına Alınacak Öğrenciler İçin Yetenek Sınavı Kriterleri

Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Bölümü Sınav Değerlendirme Ölçütleri

 1. AŞAMA: CANLI VEYA CANSIZ MODELDEN DESEN

Birinci aşamada canlı veya cansız bir model, sınava katılan tüm öğrencilerin görebileceği yüksekçe bir kaide üzerine konularak, öğrencilerden bu modelin resminin yapılması istenir.

 1. a) Oran-Orantı : 25 Puan
 2. b) Çizgi : 25 Puan
 3. c) Hareket : 25 Puan
 4. d) Kompozisyon: 25 Puan

TOPLAM = : 100 Puan 

II: AŞAMA: İMGESEL TASARIM

Herhangi bir roman, öykü… Gibi bir eserin tasvir (Betimleme ) bölümünden yarım sayfa fotokopi yapılarak öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerden bu paragrafta anlatılanı imgesel olarak resmetmeleri istenir.

 1. a) Kompozisyon(Oran-Orantı –Çizgi-Perspektif ) : 50 Puan
 2. b) Kurgu-Anlatım (Özgünlük-Anlama- Anlatım) : 50 Puan

Toplam Puan : 100 Puan 

NOT: Her iki aşama ayrı ayrı 100 Puan üzerinden değerlendirilir ve bu iki aşamanın aritmetik ortalaması alınarak puanlar büyükten küçüğe sıralanır, okul kontenjanı kadar bu listede asıl ve yedek öğrenciler belirlenir.

SINAVA GELİREN ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA GETİRECEĞİ ARAÇ GEREÇLER

 1. 35*50 Resim Kâğıdı (2 Adet – Okul Verecek)
 2. Karakalem (HB, 2B, 3B) vb.
 3. Yumuşak Silgi
 4. Açacak
 5. 35*50 Duralit veya mukavva

1.AŞAMA: CANLI VEYA CANSIZ MODELDEN DESEN

1.Aşamada canlı veya cansız bir model, sınava katılan tüm öğrencilerin görebileceği yüksekçe bir kaide üzerine konularak, öğrencilerden bu modelin resminin yapılması istenir.

2.AŞAMA: İMGESEL TASARIM

Herhangi bir roman, öykü ve benzeri gibi bir yapıtın tasvir  (betimleme) bölümünden yarım sayfa fotokopi yapılarak öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerden bu paragrafta anlatılanı imgesel olarak resmetmeleri istenir.

NOT: Her iki aşama ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bu iki aşamanın aritmetik ortalaması alınarak, puanlar büyükten küçüğe sıralanır, okul kontenjanı kadar bu listede asıl ve yedek öğrenciler belirlenir.

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler ;
Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine, Güzel sanatlar fakültelerinin  İç Mimarlık, Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Tekstil, Sahne Dekorları, Kostüm, Fotoğraf, Endüstri Ürünleri tasarımı, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Sinema ve Televizyon bölümlerine başvurabilirler.

Müzik Alanına Alınacak Öğrenciler İçin Yetenek Sınavı Kriterleri

Genelgede ifade edildiği gibi öğrenci alım sınavının % 50 ve % 50 puansal ağırlıklı olacak şekilde 2 aşamada planlanmasına,2 aşamanın 2 ayrı komisyon tarafından yapılmasına,1.aşamada 1,2,3,4 ses, şarkı söyleme, ritim tekrarı ve ezgi tekrarı 2.aşamada 3,4 ses, ezgi tekrar, ritim tekrarı ve çalma sınavından oluşmasına bu soruların puan aralıklarının sınav öncesi kurulan komisyon tarafından belirlenmesine, adayların çalacakları ve söyleyecekleri parçaların notalarını ve çalacakları çalgıları (piyano hariç) yanlarında getirmelerini, bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece bu şekilde uygulanmasına karar verildi.

Müzik Alanında; Kültür derslerinin yanı sıra uygun dersliklerde Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Koro, Piyano, Orkestra, Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müzik Tarihi dersleri okutulmaktadır.

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler ;
Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,
Devlet konservatuarının
Orkestra Şefliği, Piyano Ana Sanat Dalı, Üflemeli Çalgı,  Müzikoloji, Sahne Sanatları bölümlerine, başvurabilirler

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Sınav Değerlendirme Ölçütleri

YETENEK SINAV PUANININ BELİRLEYİCİLERİ
1-Müziksel İşitme 26 Puan
a-Tek Ses 3
b-İki Ses 6
c-Üç Ses 9
d-Dört Ses 8
2-Ritimsel Bellek 32 Puan
a-Ritim Tekrarı (2/4 Tonal) 16
b-Ritim Tekrarı (5/8 Modal) 16
3- Ezgisel Bellek 32 Puan
a-Ezgi Tekrarı (2/4 Tonal) 16
b-Ezgi Tekrarı(4/4Tonal) 16
4-Müziksel Çalma ve Söyleme 10 Puan
a-Müziksel Söyleme 5
b-Müziksel Çalma 5

Yetenek sınav puanının % 70’i  Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülmesinden elde edilen puanın % 30’u

5 YORUMLAR

 1. Mrb ben 26 yasindayim ve piyano klavye ve vurmali bağlamada yetenekliyim ayrica ortaokul mezunuyum yaşim dolayisiyla kayit icin herhangi bi engel varmi?

 2. ben 9/8lik ritime kadar bütün ritim ensturmanlarını (davul,darbuka,bendir,erbane,def,kahomvb…) çalabiliyorum ama güzel sanatlar lisesinde rtim bölümü yok

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.