Ana sayfa Özel Eğitim BEP Nasıl Hazırlanır ? BEP Toplantısı Hazırlanırken Neler Yapılmalı ?

BEP Nasıl Hazırlanır ? BEP Toplantısı Hazırlanırken Neler Yapılmalı ?

BEP Nasıl Hazırlanır ? BEP Toplantısı Hazırlanırken Neler Yapılmalı ?

BEP Nasıl Hazırlanır ? Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Nasıl Hazırlanır ? Okul BEP Geliştirme Birimi ve Görevleri Nelerdir ? Kaynaştırma öğrencileri için okul BEP birimi neler yapar ? Toplantı Tutanakları Örnekleri.Kaynaştırma öğrencisi için öğretmenlerin bireysel performansları alacakları ders ders eğitsel değerlendirme formlarıBEP nasıl hazırlanır?

     Bireyin o anki performansı , Kısa dönemli öğretim hedeflerini de içeren uzun dönemli amaçlar ,  Belirlenen amaçlara ulaşmak için hazırlanan uygun öğretim planları, Bireye sağlanacak özel eğitim hizmetleri , Her amacı kapsayacak özel ve eğitsel destek hizmetler , Normal eğitim programlarının hangi alanlarında bireye yönelik uyarlama yapılacağı , Değerlendirme süreci ,Bu tür hizmetlerin uygulanması için öngörülen süre , Programın devam edeceği zaman çizelgesi ,Birey için hangi koşullarda ne tür ve nasıl düzenlemeler yapmak gerektiği  yazılarak BEP hazırlanır.

BEP TOPLANTISI HAZIRLANIRKEN NELER YAPILMALIDIR?

TOPLANTIDAN ÖNCE İÇİN BİRİM BAŞKANINA ÖNERİLER

      Tüm üyeleri toplantı yer ve zamanı hakkında bilgilendirin. Bu bilgilendirmeyi yazılı olarak yapın, bilgilendirme notunun bir örneğini çocuğun BEP dosyasında bulundurun.      Toplantıdan önce tüm izin ve onayları alın, ya da alınıp alınmadığını kontrol edin.       Tüm birim üyelerine toplantı gündemini destekleyecek yazılı dokümanlarını yanlarında getirmek zorunda olduklarını bildirin. Tüm birim üyelerine toplantıda çocuğun güçlü yanlarının, gereksinimlerinin ve hedeflerinin tartışılacağını anımsatın.       Toplantıda gerekli olacak  belge ve yazışmalar hazırlayın ya da hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol edin. Toplantı öncesinde varolan raporlar ile ilgili hedefler gözden geçirin.  Yöneltme raporundan çıkarılan güçlü yanlar ve gereksinimlerle ilgili açık ve anlaşılır bir liste hazırlayın.

TOPLANTI GÜNDEMİNİ NELER OLUŞTURUR?

Birim üyelerinin selamlaşması ve tanışması,Toplantının amacının ve bir önceki toplantı tutanağının gözden geçirilmesi, Özel eğitim ve BEP’e ilişkin hakların ve süreçlerin gözden geçirilmesi, Çocuğa daha önce bir BEP uygulanmışsa;

“Değişimin sonuçları,Gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği,Genel müfredat içinde çocuğun yetersizliğinin,  katılımı ve gelişimi nasıl etkilediği”

Bireyin performansının değerlendirilmesi,Genel müfredata göre nerede olduğu,Çocuğun güçlü yanları,Gereksinim öncelikleri,Eğitimsel gereksinimleri,Öğrenme özellikleri,

Yıllık amaçların ve her bir   yıllık amaç için kısa dönemli hedeflerin geliştirilmesi, Destek hizmetlerin belirlenmesi,BEP geliştirilmesi ve uygulanması için personelin sorumlulukları açısından nasıl bilgilendirileceği,Toplantıya katılanların ve toplantı sırasında alınan kararların, yapılan tartışmaların yazılı olarak kaydedilmesi ve uyuşma sağlanamayan kararların gözden geçirilmesi

BEP   HAZIRLANIRKEN

BEP geliştirme birimi üyeleri BEP’in amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için;

Bireyin güçlü yönlerine ve sahip olduğu yeteneklere odaklanmalıdır.Sürekli iletişim içinde olmalı, işbirliği içinde çalışmaya önem vermelidir.Ders planları, bireyin BEP’ inde yer alan amaç ve hedefleri yansıtmalıdır.Öğretim yöntemleri çeşitlilik oluşturmalıdır.İzleme ve değerlendirme çalışmaları planlı olarak yapılmalıdır.Destek hizmetler yöneltme raporunda belirtildiği şekilde verilmelidir.Bireyin toplum içindeki ortamlara katılımını desteklemek amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.Özel eğitim gerektiren bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum örgütleriyle gerekli görüldüğünde  işbirliği içinde çalışılmalıdır.

BEP GELİŞTİRME BİRİMİ

BEP TOPLANTISINDAN SONRA NELERE DİKKAT ETMELİ

Bu BEP’le ilgili görev limitlerimizi belirledik mi?

Anne ve babanın yorum ve önerilerini aldık mı?

Bu BEP’in tamamlanması için tarih belirledik mi?

Bu BEP süreci tamamlanmışsa, sürecin sonlandırıldığını belirttik mi?

Tüm bunları açık ve anlaşılır bir dille yazdık mı?

HER ÜYENİN TOPLANTI SONRASI İÇİN KONTROL LİSTESİ

Toplantı hedefleri ile toplantıda ulaşılan sonuçlar uyumlu mu? Bana uygun olmayanları dile getirdim mi?

Bu BEP’in hedeflerini gerçekleştirmek için, gerek duyduğum materyali, geliştirmem gereken etkinlikleri ve başvurabileceğim kişileri belirledim mi?

Diğer birim üyeleri ile iletişim kurabiliyor muyum?

KARAR ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Tüm üyelerin kararlara katılmasına özen gösterin.

“Bu karara katılmayan var mı?”  sorusunu  sorun. Katılmayan varsa, kararda ısrarcı olmak yerine, bir kez daha değerlendirin. Tüm bunlara karşın kararlara katılmayan üyenin katılmadığı kararla ilgili olarak fikrini yazılı olarak beyan etmesini sağlayın.İlk ve ortaöğretim Okulları Tüm Dersler BEP Planları,BEP Dosyası,BEP Toplantı Tutanakları

BEP TOPLANTI GÜNDEMİ (İNDİR )

BEP BİRİMİ TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (İNDİR)

DESTEK EĞİTİM ODASI AÇMAK İÇİN GEREKLİ YAZIŞMALAR

İlk ve Ortaöğretim Okulları BEP Dosyasında Bulunması Gerekenler

BEP DOSYASI (İNDİR)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.