Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları ve Şartları

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ( DAMYO ) ve Başvuru Şartları ve öğrenci alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,deniz astsubay meslek yüksek okulu ygs taban puanları,YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) Taban Puanları,Bayan Öğrenci Başvuruları,damyo başvurları

ADAYLARIN DİKKATİNE

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları için ön kayıtlar23 Mart – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.Başvuru, 2. seçim aşamaları ve seçim aşamaları sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı kurumsal internet adresinde yayınlanır.

Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığının eylem ve işlemlerinde takdir hakkı saklıdır.

Temin faaliyetleri süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme www.damyo.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. Posta yoluyla işlemyapılmayacaktır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin kara birlikleri, denizaltıları, suüstü gemileri, uçak/helikopterleri, SAT/SAS birliklerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil güvenlik botları, uçak/helikopterleri ile kara birliklerinde görev yapacak astsubayları yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren bir kurumdur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde sınıfı ile ilgili kadro görevini yürütecek düzeyde Deniz Astsubayı yetiştirmek amacıyla; Lise ve Dengi Okul mezunu öğrenci alınacaktır.Eğitim ve Öğretim süresi ön lisans düzeyinde 2 (İki) yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Öğrenciler, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı sorumluluğunda; Topçu, Torpidocu, Mayın, DSA (Denizaltı Savunma Aletleri), Porsun, Radar, Seyir, Telsiz, Elektronik, Güdümlü Mermi, İkmal, İdari, Motorcu, Yara Savunma, Elektrikçi, Uçak Bakım, İstihkam, Piyade, sınıflarında eğitime tabi tutulurlar.

Belirtilen sınıflardan alınan öğrencilerin bir kısmı Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilecektir.

GENEL BİLGİLER

1. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin kara birlikleri, denizaltıları, suüstü gemileri, uçak/helikopterleri, SAT/SAS birliklerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil güvenlik botları, uçak/helikopterleri ile kara birliklerinde görev yapacak astsubayları yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren bir kurumdur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde sınıfı ile ilgili kadro görevini yürütecek düzeyde Deniz Astsubayı yetiştirmek amacıyla; Lise ve Dengi Okul mezunu öğrenci alınacaktır. 2. Eğitim ve Öğretim süresi ön lisans düzeyinde 2 (İki) yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. 3. Öğrenciler, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı sorumluluğunda; Topçu, Torpidocu, Mayın, DSA (Denizaltı Savunma Aletleri), Porsun, Radar, Seyir, Telsiz, Elektronik, Güdümlü Mermi, İkmal, İdari, Motorcu, Yara Savunma, Elektrikçi, Uçak Bakım, İstihkam, Piyade, sınıflarında eğitime tabi tutulurlar. 4. Belirtilen sınıflardan alınan öğrencilerin bir kısmı Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilecektir. UYARI : Kılavuzun tamamını okumadan internetten ön kayıt yapmayınız. Yapacağınız yanlışlıklardan doğacak sonuçların tüm sorumluluğu size ait olacaktır.

GİRİŞ KOŞULLARI

GENEL KOŞULLAR: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44.üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak, c. “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, ç. Askerlik hizmetini yapmamış olmak, d. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak.

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR: a. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan Lise ve Dengi Okullardan 2016 yılında mezun olacak adaylar için kesin kayıt tarihine kadar mezun durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmak. b. Yurt dışındaki okullardan (lise ve dengi okullar) mezun öğrenciler için mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak, c. Başvuru Kılavuzunun TABLO-2’de yer alan okul türlerinden ve kılavuzun TABLO-3’te belirtilen alan/bölümlerinden mezun olmak, ç. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış olmak, d. TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türüne göre belirlenecek taban puanı almış olmak, e. Şehit, Malul Gazi ve Muharip Gazi çocukları için, alınacak öğrenci sayısının % 5 (beş)’i oranında ilave kontenjan verilecek olup, bahse konu adayların 2016 YGS’ye katılmış olmaları gerekmektedir. TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türünden Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığınca belirlenecek taban puanın % 90’ı oranında puan alan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocukları İkinci Seçim Aşamalarına davet edilecek, sınav ve muayenelerde başarılı olan adaylardan % 5’lik kontenjana girenler okula girmeye hak kazanacaktır.

 SAĞLIK VE YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek, b. Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), c. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak TABLO–4’te belirtilen yaşlara göre boy standartları içerisinde yer almak, ç. 20 yaşından büyük olmamak (1996 yılında ve daha sonra doğan adayların kaydı yapılır.), d. Yaş hesaplamalarında 2016 yılı esas alınacak olup; ay ve gün farkları dikkate alınmayacaktır. e. Adayların boy ve kiloları TABLO–4’te belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde bulunmak ve boy-kilo oranı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirlenen sınırlar içinde bulunmak, UYARI: Asker Hastanelerince verilecek raporlara dayanılarak; sağlık durumları, Kuvvet Komutanlıklarının özelliklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veerkek olmak,Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44.üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,Askerlik hizmetini yapmamış olmak,Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan Lise ve Dengi Okullardan 2016 yılında mezun olacak adaylar için kesin kayıt tarihine kadar mezun durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmak.

Yurt dışındaki okullardan (lise ve dengi okullar) mezun öğrenciler için mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,Başvuru Kılavuzunda belirtilen okul türlerinden ve alan/bölümlerinden mezun olmak,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış olmak,YGS puan türüne göre belirlenecek taban puanı almış olmak,

Şehit, Malul Gazi ve Muharip Gazi çocukları için, alınacak öğrenci sayısının % 5 (beş)’i oranında ilave kontenjan verilecek olup, bahse konu adayların 2016 YGS’ye katılmış olmaları gerekmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek,

20 yaşından büyük olmamak (1996 yılında ve daha sonra doğan adayların kaydı yapılır. Yaş hesaplamalarında 2016 yılı esas alınacak olup; ay ve gün farkları dikkate alınmayacaktır.)

Adayların boy ve kiloları kılavuzda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde bulunmak ve boy-kilo oranı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirlenen sınırlar içinde bulunmak,

Kılavuzda belirtilen diğer koşulları sağlamak.

UYARI: Giriş koşullarını taşımadıkları halde; yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek/ düzenleterek kaydını yaptırmış olanlar ile askeri öğrenci olmaya engel olacak şartları taşıdığı anlaşılanların, bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

11147 Kodlu Özel Temel Lise’de okuyorum. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvurabilir miyim?
Başvuru kılavuzunda belirtilen okul türlerinden 11147 Kodlu Özel Temel Lise’ye geçmiş olan adaylar başvuru yapabilirler.
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu girişte hangi puan türleri esas alınmaktadır?
Kılavuzda yayınlanan okul alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ya da YGS-3, YGS-4 ya da YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır.
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmek istiyorum, öncelikle ne yapmam gerekir?
Başvuru koşullarına uygunsanız, öncelikle 23 Mart – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında internet sitemizden ön kayıt başvurusu yapmanız gerekmektedir.
Ön kayıt başvurusu yapmak istiyorum. Ön kayıt başvurusunu posta ile veya şahsen başvurarak yaptırabilir miyim?
Posta ile veya şahsen başvuru kabul edilmemektedir. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna ön kayıt başvurusu sadece internet kanalıyla yapılmaktadır. 23 Mart – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında internet sitemizden ön kayıt başvurusu yapmanız gerekmektedir.
Ön kayıt başvurusu yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor?
Ön kayıtların bitmesine müteakip ön kayıt başvurusu yapan adayların ÖSYM’den YGS puanları alınacaktır. Belirlenecek taban puan üzerinde puan alan öğrenciler ikinci seçim aşama sınavlarına çağrılacaklardır. İkinci seçim aşama sınavlarına çağrılan öğrenciler Haziran (2016) ayı içerisinde İnternet Sitesinde ilan edilecektir. Bu tarihlerde internet sitemizi takip ediniz.
2015 yılında üniversiteye yerleştim, 2016 yılında başvurabilir miyim?
Liseyi 2015 yılında bitirenler ile 2016 yılında bitirme durumunda olanlar, diğer başvuru koşullarını da taşımak şartıyla 2016 yılında başvurabilir. Üniversiteye yerleşmiş olmak başvurmaya engel teşkil etmez.
İkinci seçim aşama sınavları nedir?
Ön kayıt başvurusu yapan ve gerekli taban puan üzerinde puan alan öğrencilere uygulanan sınavlardır. Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik testleri ve görüşme aşamalarından oluşur.
Seçim aşama sınavları ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler nasıl yapılmaktadır? Sonuçlar posta ile adresimize gelecek mi?
Öğrenci alımları süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme sadece internet sitemizden yapılır. Posta vb. diğer yöntemler ile bilgilendirme ve duyuru yapılmaz.
2015 yılında seçim aşama sınavlarına çağrı için taban puanlarınız ne olmuştu?
-2015 yılında taban puan YGS-1 ve YGS-2’den 190 (OÖBP hariç), YGS-3 ve YGS-4’den 270 (OÖBP hariç), YGS-5 ve YGS-6’dan 240 (OÖBP hariç) olarak belirlenmiştir.
İnternetten başvuruda bulunmam halinde ayrıca belge gönderecek miyim?
Başvuru yapan adaylardan ikinci seçim aşamasına kadar belge istenmemektedir. Kontenjana girenler adayların ikinci seçim aşama sınavlarına gelirken hangi belgeleri getirmeleri gerektiği ikinci seçim aşamalarına çağrı ilanında belirtilecektir.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

İkinci Seçim Aşamaları istasyon sistemine göre; Ön Sağlık, Bedeni Yeterlilik ve Görüşme aşamalarından oluşmaktadır.
ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

FİZİKİ YETERLİLİK
Diz Üstünde Basketbol Topu Fırlatma Testi

Spor kıyafetlerini giyen aday öğrenciler istasyonun yanına gelerek istasyonda bulunan görevli personel tarafından gösterilen yere oturtulduktan sonra test hakkında açıklama yapılarak ve testi uygulamalı olarak göstermek üzere yerini alır. Basketbol topu fırlatma alanında testin nasıl yapılacağı öğrencilere detaylı olarak gösterilerek test hakkında öğrenciler bilgilendirir.
Kol Çekme/Barfiks Testi

Görevli personel önce test hakkında bilgi verip anlattıktan sonra, testi uygulamalı olarak doğrusunu aday öğrencilere gösterilerek aynı şekilde yapmaları istenir.
Durarak Uzun Atlama Testi

Görevli personel test hakkında ayrıntılı bilgi vererek, adaylara yanlış ve doğru atlama şekillerini göstererek testti anlatırlar. Daha sonra aday öğrencilerden testi yapacakları istasyonun başına gelerek testi uygulamaları istenir. Adaylar, ayaklar omuz genişliğinde açık, ayaklarını yerden hiç kaldırmadan ileri doğru çift ayak sıçrayarak atlarlar ve yine çift ayak düşerler. Bu atlama sonucunda start aldıkları çizgiye düşüş anında yere değen en yakın uzvu (el, kol, bacak, kalça v.b) mesafe olarak ölçülerek atladıkları mesafe hesaplanır.
Mekik Testi

Bu istasyonda aday öğrencilere mekik testi hakkında görevli personel tarafından bilgi verilir. Adaylara mekik çekerken dikkat etmeleri gereken hususlar; Düzgün oturup, doğru yatıp doğru kalkma ve doğru dinlenme şekilleri gösterilerek göğüslerini dizlerine tam değdirmeleri ve tam yatmalar özellikle belirtilip anlatılarak gösterilir. Adayların bir dakika içerisinde çektikleri mekik sayısı tespit edilir.
400M Koşu Testi

Fiziki yeterlilik testlerinin sonuncusu olan 400m koşu testine başlamadan önce adaylara koşacaklara parkurun başlangıç ve bitiş yeri gösterilerek bitiş çizgisi geçilene kadar koşuyu bırakmamaları, durmamaları özelikle birbirlerinin önüne geçerek engelleme yapmamaları, çelme takma, çekip denge bozarak düşmelerine yol açacak girişimlerde bulunmamaları belirterek bu girişimlerde bulunan adayların diskalifiye olabileceklerini belirttikten sonra adaylara yerleri almaları söylenerek adaylar sesli uyarıcıyla start alarak bir tam tur koşup bitiş çizgisine ulaşarak koşuyu tamamlarlar.

GÖRÜŞME KURULLARI

Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

HASTANE SEVK KURULU

İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösteren adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği Asker Hastanesine sevk edilirler.

UYARI : Aday öğrencilerin İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösterip Asker Hastanelerine sevk edilmeleri kesin kayıt hakkı elde ettikleri anlamına gelmemektedir.

Basvuru Kılavuzu 2016 pdf