2017 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ( DAMYO ) ve Başvuru Şartları ve öğrenci alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,2017 ösym kılavuzu deniz astsubay meslek yüksek okulu ygs taban puanları,YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) Taban Puanları,Bayan Öğrenci Başvuruları,damyo başvurları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak
 • Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak
 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak
 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal v istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak
 • Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak
 • “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak .Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),
 • 2017 Yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) katılmış ve belirlenecek taban puanı (Baraj Puanı) almış olmak
 • En fazla 21 yaşında olmak (1996 ve sonrası doğumlu) (Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır)
 • 11 Nisan 2002 tarihli, 4752 Sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’nun 29’uncu maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Şartlarını” taşımak
 • Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 yılında mezun olmak
 • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak
 • Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)
 • Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak
 • Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek
 • Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.
 • Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
 • Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurmak isteyen adayların, msb.gov.tr internet adreslerine girerek her bir astsubay meslek yüksekokulu için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.
 • Başvuru koşullarını sağlayarak, “Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı” olmak isteyenlerin; başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında msb.gov.tr Internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresinden “Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2017 Yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunu” doldurarak başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Belirlenen baraj puanlarının üzerinde not alan adayların Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamalarına (Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri, msb.gov.trvewww.damyo.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Posta ile çağrı yapılmayacaktır.
 • YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra başvuruda bulunan adaylar; YGS puan türlerine göre sıralanacaklar ve “Seçim Aşamaları Baraj Puanı” belirlenecektir.
 • Seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar; YGS puan türlerine göre ayrı ayrı sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır. Deniz Harp Okulunda (Tuzla/İstanbul) uygulanacak seçim aşamalarıyla ilgili detaylı bilgi msb.gov.trvewww.damyo.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.