Deniz Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları Ve YGS Taban Puanları

2016 Deniz Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları Ve YGS Taban Puanları,Deniz Harp Okulu ile ilgili alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,deniz harp okulu yeni baraj puanı,deniz harp okulu yeni başvuru koşulları,YGS-1,YGS-2, Taban Puanları,Bayan Öğrenci Başvuruları

1. Deniz Harp Okuluna 2016 yılında erkek ve bayan öğrenciler alınacaktır. Deniz Harp Okuluna başvuru koşullarını taşıyan ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin Deniz Subayları arasında yerini almak isteyen öğrencilerin 23 MART-13 MAYIS 2016 tarihleri arasında internet sitemizdeki (www.dho.edu.tr) ön kayıt programını kullanarak ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir.

2. İNTERNET ÜZERİNDEN ön kayıt başvurusu yapmayanlar ikinci seçim aşama sınavlarına (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve görüşme) çağrılmayacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Ön kayıt başvurularının sona ermesi ve 2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanması sonrasında YGS-1, YGS-2 ve YGS-5, YGS-6 puan türleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı” belirlenecektir.

4. Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar ikinci seçim aşama sınavlarına (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır. Taban puanlar ve ikinci seçim aşama sınavlarına çağrılan adaylar Haziran (2016) ayı içerisinde internet sitemizde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. (Adaylar İhtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri internet sitemizden temin edebileceklerdir)

5. Çağrı yapılan adaylardan başvuru koşullarına uymayanlar, belgeleri eksik veya hatalı olanlar ya da ön kayıtta hatalı, yanlış ve eksik bilgi verdikleri tespit edilenler ikinci seçim aşama sınavlarına alınmayacaklardır.

6. Deniz Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek olan ikinci seçim aşamalarında başarılı olan adayların, fiziki yeterlilik testleri ve görüşme aşamasında aldıkları puanlar ile 2016 yılı Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-4 ve TM-1, TM-2 puan türlerinde alacakları puanlar dikkate alınarak “aday performans puanları” tespit edilecektir.

7. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “aday performans puanlarına” göre sıralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu alan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. İkinci seçim aşama sonuçları, Lisans Yerleştirme Sınav (LYS) sonuçlarının açıklanmasını müteakip internet sitemizde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru ve açıklamalar zamanı geldikçe internet sitemizde (www.dho.edu.tr) yayınlanacaktır. Lütfen internet sitemizden bu duyuru ve açıklamaları takip ediniz.

A- ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak. 2. ÖSYS Kılavuzunda Harp Okulları Genel Başvuru koşulları altıncı maddede belirtilen okul türlerinden mezun olmak. 3. Öğreniminin herhangi bir safhasında ikinci maddede belirtilen okullar dışında herhangi bir okulda okumamış olmak. 4. 2016 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılı mezunu olmak. (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar) 5. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

B- SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR 1. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak, 2. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine sahip olduğunu ikinci seçim aşamalarında başarılı olduktan sonra sevk edilecekleri asker hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek. 3. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak).

C- YAŞ, BOY VE KİLO İLE İLGİLİ KOŞULLAR 1. En fazla 20 (1996 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak (Yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır). 2. Yapılacak ön sağlık muayenesinde yaşa göre boy-kilo değerleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içinde olmalıdır (Olması gereken boy-kilo ölçüleri Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir). Boy ve kilo çıplak ayakla, şort/mayo giyilmiş olarak ölçülür. Değerlendirmeler uzman doktorlarca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılmaktadır. 2

Ç- ÖZEL KOŞULLAR 1. Yapılacak sınav, görüşme ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjanlar içerisinde olmak. 2. Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek. 3. İntibak eğitiminde başarılı olmak. 4. Deniz Harp Okulu için ilan edilen “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları ikinci seçim aşamalarına davet edilir. Seçim aşamalarında başarılı olan bu vasıftaki öğrencilere alınacak öğrenci sayısının %5’i oranında kontenjan verilir. Bu nitelikteki adaylar durumlarını belgelemek zorundadır.

D- DİĞER KOŞULLAR 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak, 3. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak, 4. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek) 5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 6. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

İKİNCİ SEÇİM AŞAMA SINAVLARINA AİT AÇIKLAMALAR

1. Başvurusu kabul edilen ve ikinci seçim aşamalarına girmeye hak kazanan adaylar ile ikinci seçim aşamaları için istenen belgeler, Haziran (2016) ayı içerisinde internet sitemizde ilan edilecektir. Bu adaylar istenen belgeler ile birlikte kendilerine bildirilen tarihte Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İSTANBUL adresinde hazır bulunacaklardır. Adayların ikinci seçim aşamalarına gelirken yanlarında, tükenmez/dolma kalem, ön sağlık aşaması için şort/mayo, fiziki yeterlilik aşaması için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir. 2. İkinci Seçim Aşamaları;

KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ YETERLİLİK ve GÖRÜŞME AŞAMALARI’ndan oluşmaktadır.

a. KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ: Görüşme aşaması öncesi adayı daha iyi tanıyabilmek amacıyla uygulanmaktadır.

b. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ : (1) Türk Silahlı kuvvetleri askeri öğrenci adayları TSK Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre ikinci seçim aşamaları kapsamında ilk olarak ön sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Ön sağlık muayenelerini geçemeyen adaylar askeri öğrenci olamazlar. (2) Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. (3) Ön sağlık muayenesi, pratisyen veya uzman askeri tabip ve diş tabiplerince adayların TSK’ deki görevlere uyarlık bakımından ileri tetkik gerektirmeyecek düzeydeki sağlık yeteneklerini değerlendirmek amacıyla yapılan bir muayenedir. Bir başka ifadeyle ön sağlık muayenelerinde amaç, adayın normal yaşamını etkileyecek bir sağlık problemi olup olmadığını değerlendirmek değil, Silahlı Kuvvetler personelinin mesleki gerekliliği olan fiziksel ve psikolojik güçlüklere uygun sağlık niteliklerinin varlığını değerlendirmektir. Bu muayenenin Fiziki Yeterlilik Testlerinden önce yapılması adayın bu teste katılmasına engel bir durumun olup olmadığının tespiti açısından son derece önemlidir. (4) Aday, ön sağlık muayene sonucuna itiraz ederse heyetteki farklı bir hekim tarafından sadece itiraza konu olan hastalık/arıza tanı ve kararı yönünden muayene edilir (İtiraz Muayenesi). Bu muayene sonu nihai karardır, itiraz edilemez.

c. FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ: Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır. Aşağıda verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve alt sınır değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, alacakları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artacaktır. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler ise 100 tam puan alacaklardır.

dhofizik

ç. GÖRÜŞME KURULU: Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

d. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan her aday için bir “Aday Performans Puanı” tespit edilir. “Aday Performans Puanı” aday öğrencilerin Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı, fiziki yeterlilik puanı ve görüşme puanı dikkate alınarak hesaplanır. 3. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” raporu almak üzere asker hastanelerine sevk edilir. 4. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Aday Performans Puanlarına” göre sıralanır. Kontenjana giren ve sevk edildikleri asker hastanesinden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almış olan adayların kesin kayıt işlemleri yapılır. İkinci seçim aşama sonuçları ile kesin kayıt için istenen belgeler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra internet sitemizde ilan edilir. NOT: Tüm duyuru ve çağrılar sadece internet sitemiz vasıtası ile yapılır, ayrıca posta yolu ile duyuru ve çağrı yapılmaz, belge gönderilmez.

SIKÇA SORULAN SORULAR

11147 Kodlu Özel Temel Lise’de okuyorum. Deniz Harp Okulu’na başvurabilir miyim? Ara sınıflarda ÖSYS Kılavuzunda Harp Okulları Genel Başvuru koşulları altıncı maddede belirtilen okul türleri dışında bir okulda okumamış olmak şartıyla, bahse konu altıncı maddede belirtilen okul türlerinden 11147 Kodlu Özel Temel Lise’ye geçmiş olan adaylar başvuru yapabilirler.

Deniz Harp Okuluna girişte hangi puan türleri esas alınmaktadır? İkinci seçim aşamaları sınavına çağrı için Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) YGS-1, YGS-2 ve YGS-5, YGS-6 puanları, ikinci seçim aşamalarını kazanan öğrencilerin sıralaması için ise Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-4 ve TM-1, TM- 2 puan türleri esas alınmaktadır.

Deniz Harp Okuluna girmek istiyorum, öncelikle ne yapmam gerekir? Deniz Harp Okulu başvuru koşullarını okuyunuz. Başvuru koşullarına uygunsanız, öncelikle 23 Mart – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında internet sitemizden ön kayıt başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Ön kayıt başvurusunda ne gibi bilgiler istenmektedir? Ön kayıt başvurusunda TC numarası, isim soyisim gibi birkaç temel bilgi istenmektedir. Bir adayın başvurusu 2-3 dakikayı geçmemektedir.

Deniz Harp Okuluna ön kayıt başvurusu yapmak istiyorum. Ön kayıt başvurusunu posta ile veya şahsen başvurarak yaptırabilir miyim? Posta ile veya şahsen başvuru kabul edilmemektedir. Deniz Harp Okuluna ön kayıt başvurusu sadece internet kanalıyla yapılmaktadır. 23 Mart – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında internet sitemizden ön kayıt başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Deniz Harp Okuluna ön kayıt başvurusu yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor? Ön kayıtların bitmesine müteakip ön kayıt başvurusu yapan adayların ÖSYM’den YGS-1, YGS-2 ve YGS-5, YGS-6 puanları alınacaktır. Belirlenecek taban puan üzerinde puan alan öğrenciler ikinci seçim aşama sınavlarına çağrılacaklardır. İkinci seçim aşama sınavlarına çağrılan öğrenciler Haziran (2016) ayı içerisinde Deniz Harp Okulu İnternet Sitesinde ilan edilecektir. Bu tarihlerde internet sitemizi takip ediniz.

2015 yılında üniversiteye yerleştim, 2016 yılında Deniz Harp Okuluna başvurabilir miyim? Liseyi 2015 yılında bitirenler ile 2016 yılında bitirme durumunda olanlar, diğer başvuru koşullarını da taşımak şartıyla 2016 yılında Deniz Harp Okuluna başvurabilir. Üniversiteye yerleşmiş olmak başvurmaya engel teşkil etmez.

Meslek Lisesi/Teknik Lise/Anadolu Teknik Lisesi’nde okuyorum/mezun oldum. Deniz Harp Okulu’na başvurabilir miyim? Bu okullar Deniz Harp Okuluna başvuru için belirtilen okul türleri arasında değildir. Bu sebeple başvuramazsınız. ÖSYS Kılavuzunda Harp Okulları Genel Başvuru koşulları altıncı maddede belirtilen okul türlerinden mezun olanlar Harp Okullarına başvurabilirler.

İkinci seçim aşama sınavları nedir? Ön kayıt başvurusu yapan ve gerekli taban puan üzerinde puan alan öğrencilere uygulanan sınavlardır. Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testleri ve görüşme aşamalarından oluşur.

Seçim aşama sınavları ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler nasıl yapılmaktadır? Sonuçlar posta ile adresimize gelecek mi? Öğrenci alımları süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme sadece internet sitemiz (www.dho.edu.tr) vasıtası ile yapılır. Posta vb. diğer yöntemler ile bilgilendirme ve duyuru yapılmaz.

2015 yılında seçim aşama sınavlarına çağrı için taban puanlarınız ne olmuştu? 2015 yılında taban puan YGS-1 ve YGS-2’den 275 (OÖBP hariç), YGS-5 ve YGS-6’dan 290 (OÖBP hariç) olarak belirlenmiştir.