Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Adalet Alanı Taban Puanları

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Adalet Alanı Taban Puanları ,Adalet Meslek Liseleri 2015-2016 Taban Puanları,İnfaz ve Koruma Dalı,Zabit Katipliği Dalı

Her kişi ve kurumun en önemli beklentisi adaletin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesidir. Bir toplumda huzur, barış, birlik ve beraberlik sadece ekonomik kalkınma ile sağlanamaz. Bunun yanında, hukuk devletinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işlemesi ve yargı mekanizmasının da hızlı ve etkin bir şekilde çalışması gerekir. Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmenin temel şartı adalettir.  Bu sebeple adalet alanında istihdam edilecek kişilerin eğitimleri büyük önem kazanmaktadır.

Adalet alanı, dünyada insan hakları gelişimine paralel olarak son yıllarda ülkemizde de hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir. Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Değişim süreci ve artan iş gücü ihtiyacı, alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir.

Adalet alanında; cezai ve hukuki adalet uygulamalarında yer alan 4. seviye meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Adalet alanında; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi)  mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumları, yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketlerinin hukuk bölümleri, özel güvenlik şirketleri gibi bağımsız kamu ve özel kurum ve kuruluşlar faaliyet göstermektedir.

Adalet Alanı Dallar

  • Zabıt Kâtipliği
  • İnfaz ve Koruma

ZABIT KÂTİPLİĞİ

Zabıt kâtibi; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, adli ve idari yargı cumhuriyet başsavcılıkları ile ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri ile yüksek mahkemelerde ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya savcının onayı ile yazı işleri müdürünün yaptığı iş bölümü çerçevesinde, kalem hizmetlerini belirli bir süre içerisinde kendi başına yürüten, yaptığı işlemler nedeniyle amirlerine karşı sorumlu olan nitelikli kişidir.

İNFAZ VE KORUMA

İnfaz ve koruma memuru; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumlarında iç güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlülerin cezalarının infazını sağlama ve bunların iaşelerine, sosyal ve eğitim ile meslek edinme faaliyetlerine katılmalarını sağlama ve işyurtlarında çalışma güvenliğini sağlama görevlerini belirli bir yönetim ve organizasyon içerisinde yürüten nitelikli kişidir.

İş Bulma İmkanları

Bu alanda yer alan Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dallarından mesleki yeterliklere sahip, nitelikli kişiler olarak mezun olanların iş piyasasında istihdam olanakları oldukça geniştir.

Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi)  mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar; Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken özel güvenlik şirketleri ile kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

Öncelikle Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında ihtiyacı olan zabıt kâtibi, infaz ve koruma memurluğuna atanabilmek için, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilgili komisyonlarca yapılacak mülakat sınavında başarılı olanlar atanmaktadırlar. Yapılan bu sınavda, adalet meslek liselerinin Adalet alanı Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dalı mezunlarına öncelik verilerek bunların atamaları gerçekleştirilmektedir.

Kariyer

Meslek eğitimi, adalet meslek liseleri ve Anadolu adalet meslek liselerinde Adalet alanındaki diploma programında verilmektedir. Bu okullarda uygulanan Yeterliğe Dayalı Modüler Öğretim Programları geniş tabanlı, yatay ve dikey geçişlere imkân veren bir yapıya sahiptir.

Mesleki ortaöğretimden sonra, yüksek öğrenimde Adalet Meslek Yüksekokulu ile meslek yüksekokulların adalet programlarına sınavsız olarak geçebilmektedirler. Meslek yüksekokulunu bitirenler, dikey geçiş ile lisans programlarına devam edebilirler.

Sınavsız olarak geçiş yaptıkları Adalet Meslek Yüksekokulunu ya da meslek yüksekokullarının adalet programını bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde hukuk fakültesine dikey geçiş yapabilirler.

Zabıt kâtibi ile infaz ve koruma personeli olarak görev yapan memurların;  Adalet Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Meslek Eğitimi Ön lisans programına sınavsız kayıt imkânları bulunmaktadır. Bu programda kontenjan sınırlaması yoktur. Her iki kurum ortaklaşa planlama yaparak ön lisans programını yürütmektedir. Adalet meslek eğitimini tamamlayanlar da dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesine dikey geçiş yapabilirler.

Açık öğretim ve meslek yüksekokulların ön lisans eğitimlerini tamamlayanlar, sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesinin İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Zabıt kâtibi ile infaz ve koruma personeli olarak görev yapan memurlar; kurumlarının meslek eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak görevde yükselme eğitimi sonunda başarılı oldukları takdirde ve diğer şartları da taşımaları koşuluyla zabıt kâtibi ise şef, yazı işleri müdürü, şube müdürü ve idare müdürü; infaz ve koruma memuru ise infaz ve koruma başmemuru, idare memuru ve çalıştığı kurumun müdür yardımcısı veya müdürü olabilmektedir.

Kaynak : T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adalet Alan Programı Olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz

İl İlçe Kurum Adı
 ADANA  CEYHAN  Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ADANA  SEYHAN  Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ADIYAMAN  BESNİ  Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ADIYAMAN  MERKEZ  Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ADIYAMAN  MERKEZ  Adıyaman Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AFYON  BOLVADİN  Bolvadin Sıddıka Metin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AFYON  MERKEZ  Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AFYON  SANDIKLI  Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AĞRI  PATNOS  Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AKSARAY  MERKEZ  Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AMASYA  MERKEZ  Amasya Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA  ALTINDAĞ  Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA  ÇANKAYA  Fatma Yaşar Önen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA  ETİMESGUT  Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA  GÖLBAŞI  Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA  ŞEREFLİKOÇHİSAR  Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA  YENİMAHALLE  Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANTALYA  KEPEZ  Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ARDAHAN  MERKEZ  Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AYDIN  EFELER  Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BALIKESİR  ALTIEYLÜL  Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BATMAN  MERKEZ  Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BAYBURT  MERKEZ  Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BİLECİK  BOZÜYÜK  Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BİNGÖL  MERKEZ  Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BOLU  GEREDE  Ramazandede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BOLU  MERKEZ  Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BURSA  ORHANELİ  Orhaneli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BURSA  OSMANGAZİ  Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ÇANAKKALE  GELİBOLU  Gelibolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ÇORUM  MERKEZ  Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DENİZLİ  ACIPAYAM  Acıpayam Çamlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DENİZLİ  SERİNHİSAR  Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
 DİYARBAKIR  ÇERMİK  Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DİYARBAKIR  SİLVAN  Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DİYARBAKIR  YENİŞEHİR  Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DÜZCE  AKÇAKOCA  Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ELAZIĞ  MERKEZ  Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZİNCAN  MERKEZ  Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZURUM  OLTU  Oltu Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZURUM  PALANDÖKEN  Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZURUM  PALANDÖKEN  Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GAZİANTEP  ŞAHİNBEY  Ocaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GAZİANTEP  ŞEHİTKAMİL  Mehmet APİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GİRESUN  BULANCAK  Bulancak Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GİRESUN  MERKEZ  Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GİRESUN  ŞEBİNKARAHİSAR  Şebinkarahisar Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi
 GÜMÜŞHANE  MERKEZ  Gümüşhane Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 HAKKARİ  MERKEZ  Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 HATAY  ERZİN  Erzin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 HATAY  KIRIKHAN  Kırıkhan Beyazid Bestami Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ISPARTA  MERKEZ  Mürşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  BAĞCILAR  Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  BAHÇELİEVLER  Mehmet Akif Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  BAKIRKÖY  Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  BEYLİKDÜZÜ  Abidin Nesimi Fatinoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  BÜYÜKÇEKMECE  Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  ESENLER  Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  EYÜP  Eyüp İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  GÜNGÖREN  Güngören Gençosman İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  KADIKÖY  Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  KAĞITHANE  Kağıthane Çok Programlı Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  KÜÇÜKÇEKMECE  HALKALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
 İSTANBUL  MALTEPE  Maltepe Cevizli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL  PENDİK  Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İZMİR  BORNOVA  Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İZMİR  ÇİĞLİ  Çiğli Naime TÖMEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İZMİR  KONAK  Konak Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İZMİR  MENEMEN  Menemen Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KAHRAMANMARAŞ  ONİKİŞUBAT  Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KARABÜK  EFLANİ  Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi
 KARABÜK  SAFRANBOLU  Prof. Dr. Sabri Ülgener Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KARAMAN  ERMENEK  Fatma ve Nadir Haranioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KASTAMONU  İNEBOLU  İsmetpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KAYSERİ  BÜNYAN  Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
 KAYSERİ  KOCASİNAN  Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KAYSERİ  MELİKGAZİ  Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KAYSERİ  MELİKGAZİ  Müşerref-Hasan Eser Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KIRIKKALE  MERKEZ  Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KIRŞEHİR  KAMAN  Kaman Şehit Deniz Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KIRŞEHİR  MERKEZ  Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KİLİS  MERKEZ  Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KOCAELİ  İZMİT  Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA  AKŞEHİR  Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA  BEYŞEHİR  Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA  EREĞLİ  Ereğli İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA  KADINHANI  Ata İçil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA  MERAM  Meram Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA  SEYDİŞEHİR  Seydişehir Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KÜTAHYA  GEDİZ  Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KÜTAHYA  MERKEZ  Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KÜTAHYA  SİMAV  Simav Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KÜTAHYA  TAVŞANLI  Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MALATYA  BATTALGAZİ  Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MANİSA  DEMİRCİ  İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MANİSA  KULA  Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MANİSA  SARUHANLI  Saruhanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MARDİN  ARTUKLU  Artuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MERSİN  AKDENİZ  Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MUĞLA  MENTEŞE  Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MUŞ  MERKEZ  Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 NİĞDE  BOR  Bor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 NİĞDE  MERKEZ  Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 OSMANİYE  MERKEZ  Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 RİZE  MERKEZ  Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAKARYA  AKYAZI  Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAMSUN  ATAKUM  Taflan Yalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAMSUN  BAFRA  Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAMSUN  ÇARŞAMBA  Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAMSUN  İLKADIM  İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SİVAS  GÜRÜN  Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi
 SİVAS  MERKEZ  Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SİVAS  SUŞEHRİ  Suşehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ŞANLIURFA  HALİLİYE  Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 TOKAT  ERBAA  Seyrantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 TOKAT  MERKEZ  Çamlıbel Çok Programlı Anadolu Lisesi
 TRABZON  ORTAHİSAR  İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 TRABZON  TONYA  Tonya İskenderli İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi
 VAN  İPEKYOLU  Pakistan Türkiye Dostluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YALOVA  MERKEZ  Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YOZGAT  MERKEZ  Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YOZGAT  SORGUN  Sorgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YOZGAT  YERKÖY  Şehit Erhan Ar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ZONGULDAK  EREĞLİ  Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ZONGULDAK  EREĞLİ  Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

facealt