Ana sayfa LGS Lise Puanları Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Adalet Alanı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Adalet Alanı

16837
1

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Adalet Alanı ,Hangi İl ve İlçelerin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (Adalet Meslek Liseleri) Adalet Alanı Var ?,İnfaz ve Koruma Dalı,Zabit Katipliği Dalı

  

Her kişi ve kurumun en önemli beklentisi adaletin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesidir. Bir toplumda huzur, barış, birlik ve beraberlik sadece ekonomik kalkınma ile sağlanamaz. Bunun yanında, hukuk devletinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işlemesi ve yargı mekanizmasının da hızlı ve etkin bir şekilde çalışması gerekir. Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmenin temel şartı adalettir.  Bu sebeple adalet alanında istihdam edilecek kişilerin eğitimleri büyük önem kazanmaktadır.

Adalet alanı, dünyada insan hakları gelişimine paralel olarak son yıllarda ülkemizde de hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir. Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Değişim süreci ve artan iş gücü ihtiyacı, alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir.

Adalet alanında; cezai ve hukuki adalet uygulamalarında yer alan 4. seviye meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Adalet alanında; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi)  mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumları, yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketlerinin hukuk bölümleri, özel güvenlik şirketleri gibi bağımsız kamu ve özel kurum ve kuruluşlar faaliyet göstermektedir.

Adalet Alanı Dallar

  • Zabıt Kâtipliği
  • İnfaz ve Koruma

ZABIT KÂTİPLİĞİ

Zabıt kâtibi; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, adli ve idari yargı cumhuriyet başsavcılıkları ile ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri ile yüksek mahkemelerde ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya savcının onayı ile yazı işleri müdürünün yaptığı iş bölümü çerçevesinde, kalem hizmetlerini belirli bir süre içerisinde kendi başına yürüten, yaptığı işlemler nedeniyle amirlerine karşı sorumlu olan nitelikli kişidir.

İNFAZ VE KORUMA

İnfaz ve koruma memuru; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumlarında iç güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlülerin cezalarının infazını sağlama ve bunların iaşelerine, sosyal ve eğitim ile meslek edinme faaliyetlerine katılmalarını sağlama ve işyurtlarında çalışma güvenliğini sağlama görevlerini belirli bir yönetim ve organizasyon içerisinde yürüten nitelikli kişidir.

İş Bulma İmkanları

Bu alanda yer alan Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dallarından mesleki yeterliklere sahip, nitelikli kişiler olarak mezun olanların iş piyasasında istihdam olanakları oldukça geniştir.

Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi)  mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar; Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken özel güvenlik şirketleri ile kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

Öncelikle Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında ihtiyacı olan zabıt kâtibi, infaz ve koruma memurluğuna atanabilmek için, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilgili komisyonlarca yapılacak mülakat sınavında başarılı olanlar atanmaktadırlar. Yapılan bu sınavda, adalet meslek liselerinin Adalet alanı Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dalı mezunlarına öncelik verilerek bunların atamaları gerçekleştirilmektedir.

Kariyer

Meslek eğitimi, adalet meslek liseleri ve Anadolu adalet meslek liselerinde Adalet alanındaki diploma programında verilmektedir. Bu okullarda uygulanan Yeterliğe Dayalı Modüler Öğretim Programları geniş tabanlı, yatay ve dikey geçişlere imkân veren bir yapıya sahiptir.

Mesleki ortaöğretimden sonra, yüksek öğrenimde Adalet Meslek Yüksekokulu ile meslek yüksekokulların adalet programlarına sınavsız olarak geçebilmektedirler. Meslek yüksekokulunu bitirenler, dikey geçiş ile lisans programlarına devam edebilirler.

Sınavsız olarak geçiş yaptıkları Adalet Meslek Yüksekokulunu ya da meslek yüksekokullarının adalet programını bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde hukuk fakültesine dikey geçiş yapabilirler.

Zabıt kâtibi ile infaz ve koruma personeli olarak görev yapan memurların;  Adalet Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Meslek Eğitimi Ön lisans programına sınavsız kayıt imkânları bulunmaktadır. Bu programda kontenjan sınırlaması yoktur. Her iki kurum ortaklaşa planlama yaparak ön lisans programını yürütmektedir. Adalet meslek eğitimini tamamlayanlar da dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesine dikey geçiş yapabilirler.

Açık öğretim ve meslek yüksekokulların ön lisans eğitimlerini tamamlayanlar, sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesinin İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Zabıt kâtibi ile infaz ve koruma personeli olarak görev yapan memurlar; kurumlarının meslek eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak görevde yükselme eğitimi sonunda başarılı oldukları takdirde ve diğer şartları da taşımaları koşuluyla zabıt kâtibi ise şef, yazı işleri müdürü, şube müdürü ve idare müdürü; infaz ve koruma memuru ise infaz ve koruma başmemuru, idare memuru ve çalıştığı kurumun müdür yardımcısı veya müdürü olabilmektedir.Adalet Alan Programı Olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz

İl/İlçe Okul/Kurum Adı
 ADANA

CEYHAN

Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ADANA

SEYHAN

Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ADIYAMAN

BESNİ

Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ADIYAMAN

KAHTA

Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ADIYAMAN

MERKEZ

Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ADIYAMAN

MERKEZ

Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AFYON

BOLVADİN

Bolvadin Sıddıka Metin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AFYON

MERKEZ

Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AFYON

SANDIKLI

Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AĞRI

PATNOS

Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AKSARAY

MERKEZ

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 AMASYA

MERKEZ

Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

ALTINDAĞ

Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

AYAŞ

Naime-Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

ÇANKAYA

Fatma Yaşar Önen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

ETİMESGUT

Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

ETİMESGUT

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

GÖLBAŞI

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

MAMAK

Suzan-Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

POLATLI

Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

Ş.KOÇHİSAR

Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANKARA

YENİMAHALLE

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANTALYA

ALANYA

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ANTALYA

ALANYA

Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi
 ANTALYA

KEPEZ

Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ARDAHAN

MERKEZ

Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ARTVİN

ARDANUÇ

İskender Paşa Çok Programlı Anadolu Lisesi
 ARTVİN

BORÇKA

Şehit Savaş Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ARTVİN

ŞAVŞAT

Şavşat Çok Programlı Anadolu Lisesi
 AYDIN

EFELER

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BALIKESİR

ALTIEYLÜL

Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BARTIN

AMASRA

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi
 BARTIN

MERKEZ

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BATMAN

MERKEZ

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BAYBURT

MERKEZ

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BİLECİK

BOZÜYÜK

Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BİNGÖL

MERKEZ

Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BİTLİS

MERKEZ

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BOLU

GEREDE

Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BOLU

MERKEZ

Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BURSA

ORHANELİ

A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BURSA

OSMANGAZİ

Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 BURSA

YILDIRIM

Şehit Öğretmen Kubilay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ÇANAKKALE

GELİBOLU

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ÇANKIRI

MERKEZ

Çankırı Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ÇORUM

MERKEZ

Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DENİZLİ

ACIPAYAM

Acıpayam Çamlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DENİZLİ

SERİNHİSAR

Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DİYARBAKIR

ÇERMİK

Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DİYARBAKIR

ÇINAR

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DİYARBAKIR

SİLVAN

 Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

 Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 DÜZCE

AKÇAKOCA

 Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 EDİRNE

MERKEZ

 Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ELAZIĞ

KOVANCILAR

 Kovancılar Çok Programlı Anadolu Lisesi
 ELAZIĞ

MERKEZ

 Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZİNCAN

MERKEZ

 İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZURUM

AŞKALE

 Aşkale İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi
 ERZURUM

NARMAN

 Narman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZURUM

OLTU

 Oltu Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZURUM

PALANDÖKEN

 Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZURUM

PALANDÖKEN

 Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZURUM

PASİNLER

 Pasinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ERZURUM

PASİNLER

 Hasankale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ESKİŞEHİR

SİVRİHİSAR

 İhsan Biçerli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI

 Şehit İlker Karter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GAZİANTEP

İSLAHİYE

 Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi
 GAZİANTEP

NİZİP

 Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

 Ocaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

 Mehmet APİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GİRESUN

BULANCAK

 Bulancak Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GİRESUN

ESPİYE

 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
 GİRESUN

EYNESİL

 Eynesil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GİRESUN

MERKEZ

 Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 GİRESUN

Ş.KARAHİSAR

 Şebinkarahisar Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi
 GÜMÜŞHANE

MERKEZ

 Gümüşhane Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 HAKKARİ

MERKEZ

 Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 HATAY

ALTINÖZÜ

 Sultan Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 HATAY

ERZİN

 Erzin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 HATAY

KIRIKHAN

 Kırıkhan Beyazid Bestami Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ISPARTA

MERKEZ

 Mürşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

BAĞCILAR

 Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

 Mehmet Akif Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

BAKIRKÖY

 Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

 Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

BEYLİKDÜZÜ

 Abidin Nesimi Fatinoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

 Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

ESENLER

 Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

EYÜPSULTAN

 Eyüp İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

GÜNGÖREN

 Güngören Gençosman İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

KADIKÖY

 Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

KAĞITHANE

 İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

KAĞITHANE

 Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

KARTAL

 Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

 Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

MALTEPE

 Maltepe Cevizli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

PENDİK

 Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

SİLİVRİ

 Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

SULTANBEYLİ

 Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İSTANBUL

TUZLA

 Tuzla Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İZMİR

BORNOVA

 Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İZMİR

ÇİĞLİ

 Çiğli Naime TÖMEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İZMİR

KONAK

 Konak Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 İZMİR

MENEMEN

 Menemen Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MARAŞ

AFŞİN

 Afşin İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MARAŞ

ONİKİŞUBAT

 Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MARAŞ

ONİKİŞUBAT

 Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MARAŞ

TÜRKOĞLU

 Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KARABÜK

EFLANİ

 Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi
 KARABÜK

ESKİPAZAR

 Eskipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi
 KARABÜK

SAFRANBOLU

 Prof. Dr. Sabri Ülgener Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KARAMAN

ERMENEK

 Fatma ve Nadir Haranioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KARAMAN

MERKEZ

 Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KASTAMONU

İNEBOLU

 İsmetpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KAYSERİ

BÜNYAN

 Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
 KAYSERİ

KOCASİNAN

 Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KAYSERİ

MELİKGAZİ

 Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KAYSERİ

MELİKGAZİ

 Müşerref-Hasan Eser Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KIRIKKALE

DELİCE

 Delice Çok Programlı Anadolu Lisesi
 KIRIKKALE

MERKEZ

 Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KIRŞEHİR

KAMAN

 Kaman Şehit Deniz Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KIRŞEHİR

MERKEZ

 Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KİLİS

MERKEZ

 Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KOCAELİ

İZMİT

 Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA

AKŞEHİR

 Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA

BEYŞEHİR

 Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA

EREĞLİ

 Ereğli İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA

KADINHANI

 Ata İçil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA

KARAPINAR

 Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA

KARATAY

 Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA

MERAM

 Meram Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KONYA

SEYDİŞEHİR

 Seydişehir Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KÜTAHYA

GEDİZ

 Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KÜTAHYA

MERKEZ

 Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KÜTAHYA

SİMAV

 Simav Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 KÜTAHYA

TAVŞANLI

 Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MALATYA

BATTALGAZİ

 Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MALATYA

YEŞİLYURT

 Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MANİSA

DEMİRCİ

 İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MANİSA

KULA

 İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MANİSA

SARUHANLI

 Saruhanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MANİSA

ŞEHZADELER

 TBMM 85. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MARDİN

ARTUKLU

 Artuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MERSİN

AKDENİZ

 Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MERSİN

MUT

 Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi
 MERSİN

TARSUS

 Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MUĞLA

MENTEŞE

 Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 MUŞ

MERKEZ

 Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 NEVŞEHİR

MERKEZ

 Nevşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 NİĞDE

BOR

 Bor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 NİĞDE

MERKEZ

 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 OSMANİYE

DÜZİÇİ

 Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 OSMANİYE

KADİRLİ

 Kadirli Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 OSMANİYE

MERKEZ

 Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 RİZE

MERKEZ

 Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAKARYA

AKYAZI

 Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAMSUN

ATAKUM

 Taflan Yalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAMSUN

BAFRA

 Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAMSUN

ÇARŞAMBA

 Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAMSUN

İLKADIM

 İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SAMSUN

TERME

 Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SİVAS

GÜRÜN

 Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi
 SİVAS

MERKEZ

 Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SİVAS

ŞARKIŞLA

 Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 SİVAS

SUŞEHRİ

 Suşehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ŞANLIURFA

HALİLİYE

 Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ŞANLIURFA

SİVEREK

 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

 Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 TOKAT

ERBAA

 Seyrantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 TOKAT

MERKEZ

 Çamlıbel Çok Programlı Anadolu Lisesi
 TRABZON

ORTAHİSAR

 İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 TRABZON

ŞALPAZARI

 Şalpazarı Çok Programlı Anadolu Lisesi
 TRABZON

TONYA

 Tonya Şehit Soner Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 UŞAK

EŞME

 Şehit Adem Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi
 UŞAK

MERKEZ

 Merkez S.Halil Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 VAN

İPEKYOLU

 Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 VAN

İPEKYOLU

 Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YALOVA

MERKEZ

 Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YOZGAT

AKDAĞMADENİ

 Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YOZGAT

MERKEZ

 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YOZGAT

ŞEFAATLİ

 İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YOZGAT

SORGUN

 Sorgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 YOZGAT

YENİFAKILI

 Yenifakılı Çok Programlı Anadolu Lisesi
 YOZGAT

YERKÖY

 Şehit Erhan Ar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 ZONGULDAK

EREĞLİ

 Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

1 YORUM

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.