Ana sayfa Üniversite Yabancı Dil Alanı Lisans Programları Tanıyalım

Yabancı Dil Alanı Lisans Programları Tanıyalım

Yabancı Dil Alanı Lisans Programları Tanıyalım

Yabancı Dil Sınavı LYS-5 Lisans Programları,Dil-1 Lisans Programları,Dil-2 Lisans Programları,Dil-3 Lisans Programları,Yabancı Dil Alanı meslekler 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda Almanca konuşulan ülkelerin edebiyat, kültür, sanat eserleri ile tarihsel gelişmeleri öğretilir.

Bu bölümde okutulan dersler arasında Almanca ve Türkçe çeviri dersleri, dil bilimi, Alman edebiyatı, edebiyat tarihi, edebiyat semineri, ortaçağ Almancası’nı sayabiliriz . Öğrencilerin derslerde almanca yazılı eserleri orjinalinden okuyup öğrenmesi, Türk edebiyatıyla karşılaştırmalar yapabilmesi de bölümün amaçları arasındadır.
Bu bölümden mezun olanlar İthalat-İhracat, pazarlama, halkla ilişkiler vb. gibi çeşitli iş alanlarında çalışabilir, öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

Almanca Öğretmenliği

Eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümde orta öğretimin öğretmen gereksinimine yönelik eğitim ve öğretim yapılır.
Alan ve genel kültür derslerinin yanı sıra pedagojik formasyon kazandırmak amacıyla verilen eğitim dersleri okutulan dersler arasında yer alır. Dersler kurumsal ve uygulamalı olarak verilir.
Bu bölümden mezun olanlar gerek devlet gerekse özel sektörde ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıldır. Promramda Amerikan dili ve edebiyatı ve Amerikan kültürel gelişimi incelenir.
Okutulan dersler arasında kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, mitoloji, kısa öykü, İngiliz edebiyatına giriş, Amerikan tarihi, Amerikan yaşam tarzı, romana giriş, şiir eleştirisi, edebiyat çevirisi, Amerikan öyküleri, Amerikan tiyatrosu gibi dersleri sayabiliriz.

Bu bölümden mezun olanlar uluslararası ticari kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığı, bankalar, basın yayın kuruluşları, turizm, gibi sayısız alanda iş olanağında sahip olabilirler. Ayrıca devlet ve vakıf üniversitelerinde okutman olarak çalışabilicekleri gibi, öğretmenlik sertifikası alanlar ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik de yapabilirler.

Arap Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümde Arapça dil bilgisi, Arapça metinlerin Türkçeye çevrilmesi, konuşma ve kompozisyon denemeleri ile ilgili eğitim ve araştırmalar yapılır.
Edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi de okutulan dersler arasında yer alır. Bu bölümden mezun olanlar resmi ve özel kuruluşlarda, basın yayın kuruluşlarında, elçiliklerde, ithalat- ihracat şirketlerinde, hava yollarında ve diyanet işlerinde ve ayrıca orta öğretim kurumlarında çalışabilirler.

Arapça Öğretmenliği

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Arapça dil bilgisi, Arapça metinlerin Türkçe’ye çevrilmesi, Arapça konuşma, Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır.
Alan ve genel kültür derslerinin yanında pedagojik formasyon kazandırmak amacıyla verilen eğitim dersleri de okutulan dersler arasında yer alır. Dersler hem kuramsal hem de uygulamalı olarak verilir.
Bu bölümden mezun olanlar Resmi ve özel okullarda, basın yayın kurumlarında, diplomatik temsilciliklerde, dış ticaret şirketlerinde, hava yollarında ve diyanet işlerinde çalışabilir.

Alman Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda Almanca konuşulan ülkelerin edebiyat, kültür, sanat eserleri ile tarihsel gelişmeleri öğretilir.

Bu bölümde okutulan dersler arasında Almanca ve Türkçe çeviri dersleri, dil bilimi, Alman edebiyatı, edebiyat tarihi, edebiyat semineri, ortaçağ Almancası’nı sayabiliriz . Öğrencilerin derslerde almanca yazılı eserleri orjinalinden okuyup öğrenmesi, Türk edebiyatıyla karşılaştırmalar yapabilmesi de bölümün amaçları arasındadır.
Bu bölümden mezun olanlar İthalat-İhracat, pazarlama, halkla ilişkiler vb. gibi çeşitli iş alanlarında çalışabilir, öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Bulgar dili ve edebiyatı ile kültürü ve eserleri incelenir.
Kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi okutulan dersler arasında yer alır.Bu bölümden mezun olanlar Resmi ve özel kuruluşlarda, basın yayın kuruluşlarında, elçiliklerde, ithalat-ihracat şirketlerinde, turizm sektöründe çalışabilir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı incelenir. Ayrıca diğer dillerle ortak yönleri araştırılır.
Kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, mitoloji, Yunan tarihi okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar Resmi ve özel kuruluşlarda, basın yayın kuruluşlarında, elçiliklerde, tercüme işlerinde, müzelerde turizm sektöründe çalışabilir.

Çin Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Çin dili ve edebiyatı incelenir. Ayrıca diğer dillerle ortak yönleri araştırılır.

Çin alfabesi, Çin dili özellikleri, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi okutulan dersler arasında yer alır.Bu bölümden mezun olanlar Resmi ve özel kuruluşlarda, basın yayın kuruluşlarında, elçiliklerde, tercüme işlerinde, turizm sektöründe, üniversitelerde çalışabilir.

Dil Bilimi

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı, tarihi ile ilgili araştırma ve incelemeler yapılır.
Dilin ses ve anlamına yönelik bilgiler, dilbilim tarihi, fonetik, sentaks, semantik, dünya dilleri, diyalektoloji okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar Resmi ve özel kuruluşlarda, basın yayın kuruluşlarında editör düzeltmen olarak, tercüme işlerinde çalışabilir, öğrenimleri sırasında Türk Dili, İngilizce, Fransızca, Almanca gibi filoloji dallarında zorunlu ya da seçmeli aldıkları dersler paralelinde orta öğretim kurumlarında bu dillerde öğretmenlik yapabilirler.

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Eski Yunan dili ve edebiyatı incelenir. Ayrıca diğer dillerle ortak yönleri araştırılır.
Kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, mitoloji, tarih de okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar tercüme işlerinde, müzelerde kültür ve turizm sektöründe çalışabilir.

Fars Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Farsça dil bilgisi, İran tarihi, İslamiyet’ten önce konuşulan İran dilleri, din ve edebiyatları ile İslami İran edebiyatı incelenir.
Farsça dil bilgisi, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, sözlü anlatım tekniği, şiir incelemesi, İran tarihi, coğrafyası, İran dil ve edebiyatı okutulan dersler arasında yer alır.Bu bölümden mezun olanlar Resmi ve özel kuruluşlarda, elçiliklerde, tercüme işlerinde, kütüphanelerde, müzelerde turizm sektöründe ve üniversitelerde çalışabilir

Fransız Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Fransız dili ve Fransız edebiyat tarihi içinde Fransız yazarlar ve edebiyat akımları incelenir.
Fransızca dil yapısı ve gramer, kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, şiir incelemesi, Fransız tarihi, Roman ve şiir eleştirisi, edebiyat çevirisi okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar uluslararası ticari kuruluşlarda, dışişlerinde, turizm sektöründe, ayrıca devlet ve vakıf üniversitelerinde okutman olarak çalışabilir, öğretmenlik sertifikası alanlar ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

Fransızca Öğretmenliği

Eğitim süresi 4 yıldır. Karşılaştırmalı Türkçe-Fransızca dil bilgisi, alan ve genel kültür derslerinin yanında pedagojik formasyon kazandırmak amacıyla verilen eğitim dersleri de okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar gerek devlet gerekse özel sektörde ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca turizm alanında, müze ve kütüphanelerde çalışabilirler.

Hindoloji

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu bölümde Hint-Avrupa dil ailesinin temeli kabul edilen Sanskrit dili, tarihi, alfabesi, grameri ile edebiyat ve kültürü araştırma ve inceleme konuları arasındadır.
Dil yapısı, metin incelemesi, araştırma, yazma tekniği, sözlü anlatım tekniği kültür tarihi, okutulan dersler arasında yer alır.Bu bölümden mezun olanlar Resmi ve vakıf üniversitelerinde, tercüme işlerinde, dış işlerinde, kütüphanelerde, müzelerde çalışabilir.

Hungaraloji

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Macar dili, tarihi ve kültürü incelenir.
Macar dilinin yapısı ve grameri, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, Macar tarihi, Macar edebiyatı okutulan dersler arasında yer alır.Bu bölümden mezun olanlar Dışişlerinde, turizm sektöründe, kütüphanelerde, elçiliklerde, ticari kuruluşlarda, devlet ve vakıf üniversitelerinde de okutman olarak çalışabilirler.

İngiliz Dil Bilimi

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda İngilizce’nin yapısı, gramer özellikleri ve diğer dillerle olan ilişkilerinin incelenmesi yanında İngilizce’nin ses ve anlamına yönelik bilgiler, yazılı ve sözlü anlatım teknikleri, kompozisyon, çeviri, sözcük ve metin inceleme okutulan dersler arasında yer alır..
Bu bölümden mezun olanlar uluslararası ticari kuruluşlarda, turizm sektöründe çalışabilir, mütercim tercümanlık yapabilir, devlet ve vakıf üniversitelerinde okutmanlık, öğretmenlik sertifikası alanlar da ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda İngiliz dili ve İngiliz edebiyat tarihi, İngiliz yazarlar ve batı edebiyatı incelenir.
İngilizce dil yapısı ve gramer, kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, İngiliz tarihi, roman şiir eleştirisi, edebiyat çevirisi okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar uluslararası ticari kuruluşlarda, dışişlerinde, bankalarda, basın yayın kuruluşlarında, turizm sektöründe, elçiliklerde, devlet ve vakıf üniversitelerinde okutman olarak çalışabilir, öğretmenlik sertifikası alanlar ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

İngilizce Öğretmenliği

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda İngilizce grameri, karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe dil bilgisi, dilbilimine giriş, İngiliz edebiyat tarihi, anlam bilim, İngilizce yazılı anlatım, İngiliz dili tarihi gibi derslerin yanı sıra ölçme değerlendirme, öğretim yöntemleri, eğitim psikolojisi ve sosyolojisi gibi formasyon dersleri de okutulan dersler arasında yer alır..
Bu bölümden mezun olanlar ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi turizm sektörü vb. özel ve resmi kuruluşlarda da çalışma olanağına sahiptirler .

İspanyol Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda İspanyol dili ve İspanyol edebiyat tarihi, İspanyol yazarları ile edebiyat akımları incelenir.
İspanyolca dil yapısı, gramer, kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, İspanyol tarihi, roman ve şiir eleştirisi, edebiyat çevirisi ve Latin dili okutulan dersler arasında yer alır.Bu bölümden mezun olanlar turizm sektöründe, elçiliklerde, havayolu şirketlerinde ve özel şirketlerde görev alabilirler.

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda İtalyan dilinin gramer yapısı, İtalyan edebiyat ve kültürü incelenir.
İtalyan dil yapısı ve gramer, kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, Latin dili, İtalyan edebiyatı incelemeleri, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, İtalyan tarihi, roman, şiir eleştirisi edebiyat çevirisi, metin inceleme okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar turizm sektöründe, elçiliklerde, havayolu şirketlerinde ve özel şirketlerde görev alabilirler, İtalyanca eğitim veren liselerde çalışabilirler.

Japon Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Japon dilinin özellikleri, Japon edebiyatı ve kültürü incelenir.
Japonca dil yapısı ve gramer, kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, Japon alfabesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, Japon tarihi, roman-şiir eleştirisi, edebiyat çevirisi, metin inceleme okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar turizm sektöründe, elçiliklerde, havayolu şirketlerinde ve dış ticaret şirketlerinde görev alabilirler.

Japonca Öğretmenliği

Eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda Japonca öğretmenleri yetiştirilir..
Japon dili özellikleri, Japon alfabesi, gramer yapısı, yazılı ve sözlü anlatım teknikleri, metin incelemeleri, çeviri, dilin tarihsel gelişimi gibi derslerin yanında pedagojik formasyon kazandırmak amacıyla verilen eğitim dersleri de okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar özel sektörde, tercüme bürolarında, turizm sektöründe ve üniversitelerde çalışabilirler.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Bu bölümün eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda batı edebiyatı kültürü (Plastik sanatlar ve müzik dahil) incelenir ve öğretilir.
Batı kültürü tarihi, mitoloji, eleştiri yöntemleri, metin analizi, çeviri, sanat değerlendirmeleri, yirminci yüzyıl edebiyatı, sanat ve felsefesi okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar edebiyatçı, sanat tarihçisi, yazar ya da çevirmen olarak çalışabilir veya üniversitelerde okutman ve araştırmacı olarak görev alabilirler.

Kore Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Kore dili ve edebiyatı incelenir. Ayrıca diğer dillerle ortak yönleri araştırılır.
Kompozisyon, konuşma tekniği, çeviri, Kore edebiyatının incelenmesi, araştırma, Kore alfabesi, yazma-okuma tekniği, metin incelemeleri, tarih okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar tercüme işlerinde, elçiliklerde, kültür ve turizm sektöründe çalışabilir.

Latin Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Latin dilinin gramer yapısı, Latin dili edabiyatı ve kültürü ve diğer diller üzerindeki etkisi incelenir.
Latin alfabesi ve gramer, çeviri, edebiyat incelemeleri, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, dilin tarihsel gelişimi, roman ve şiir eleştirisi, edebiyat çevirisi, metin inceleme okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar arşiv, kütüphane ve müzelerde çalışabilirler.

Leh Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Leh dili ve edebiyat eserleri incelenir.
Leh dili özellikleri, alfabesi, gramer yapısı, yazılı ve sözlü anlatım teknikleri, çeviri yöntemleri, metin incelemeleri, dilin tarihsel gelişimi, kültür incelemeleri, edebiyat incelemeleri okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar tercüme işlerinde, kültür ve turizm sektöründe çalışabilir.

Mütercim Tercümanlık

Eğitim süresi 4 yıl olup, İngilizce/Fransızca/Almanca yazılmış bir metnin başka bir dile yazılı olarak çevrilmesi ve İngilizce yapılan konuşmanın anlık olarak bir başka dile aktarılması ile ilgili eğitim verilir.
İngilizce, Fransızca, Almanca gramer yapısı, çeviri amaçlı metin çözümlemesi, karşılaştırmalı dil incelemeleri, dilbilim kavramları, yazılı ve sözlü çeviri uygulamaları, film çevirisi, İngilizce düşünme ve kompozisyon okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar tercüme işlerinde, basın ve yayın kuruluşlarında, kültür ve turizm sektöründe, ticari şirketlerde, elçiliklerde çalışabilir.

Rus Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Rus dili ve edebiyatı incelenir.
Rus dili özellikleri, gramer, konuşma tekniği, çeviri, Rus edebiyatının incelenmesi, araştırma, yazma tekniği, şiir incelemesi, Türkçe’den Rusça’ya, Rusça’dan Türkçe’ye çeviri okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar Resmi ve dış ticaret özel kuruluşlarında, basın yayın kuruluşlarında, elçiliklerde, tercüme işlerinde, turizm sektöründe ve üniversitelerde çalışabilir.

Sinoloji

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Çin dili, kültürü ve uygarlığı incelenir. Çin ve Japon dillerinin ortak noktaları konularında eğitim verilir.Çin dilinin özellikleri, Çin alfabesi, gramer yapısı, yazılı ve sözlü anlatım teknikleri, çeviri metotları, metin incelemeleri, dilin tarihsel gelişimi, kültür incelemeleri, Çin edebiyatı okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar Dış işleri ve Ticaret Bakanlığı resmi kurumlarda ve özel ticari işletmelerde çalışabilirler.

Turizm ve Rehberlik

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda ülkesini yabancı Turistlere iyi şekilde tanıtacak elemanlar yetiştirilir.

Arkeoloji ve sanat tarihi terminolojisi, seyahat acenteciliği, temel rehberlik ilkeleri, Anadolu Uygarlıkları, mitoloji, ikonografi, turizm coğrafyası, halk bilimi, dinler tarihi, uluslar arası ilişkiler, Türkiye turu uygulama gezisi stajı okutulan derslerden bazılarıdır.
Bu bölümden mezun olanlar turist rehberi olarak turizm sektörün hizmet verebilirler.

Turist Rehberliği

Programın eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda yabancı turistlere ülkesini en iyi şekilde tanıtacak elemanlar yetiştirilir.
Arkeoloji ve sanat tarihi terminolojisi, temel rehberlik ilkeleri, Anadolu Uygarlıkları, mitoloji, ikonografi, turizm coğrafyası, halk bilimi, dinler tarihi, Türkiye ekonomisi, uluslar arası ilişkiler ve Türk edebiyatı okutulan dersler arasında yer alır.Bu bölümden mezun olanlar turist rehberi olarak turizm kuruluşlarında ve bu sektörün çeşitli alanlarında çalışabilir.

Urdu Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Pakistan ve Hindistan dilleri ve edebiyatları incelenir.
Urdu dili özellikleri, konuşma tekniği, çeviri , edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir ve metin incelemesi, dilin tarihsel gelişimi okutulan dersler arasında yer alır.
Bu bölümden mezun olanlar resmi kuruluşlarda (Dışişleri /Turizm ve Kültür bakanlıkları, kütüphaneler), elçiliklerde, tercüme işlerinde, üniversitelerde çalışabilir.

Yunan Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, bu programda Klasik çağ Yunan dili ve edebiyatı incelenir. Ayrıca Yunan uygarlığı araştırılır.Yunan dili özellikleri, konuşma tekniği, çeviri, edebiyat incelemesi, araştırma, yazma tekniği, şiir ve metin incelemeleri, dilin tarihsel gelişimi okutulan dersler arasında yer alır. Bu bölümden mezun olanlar müzelerde, yazıt bilimi alanında arşivlerde, kültür ve turizm sektöründe çalışabilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.