Ana sayfa Üniversite Bölüm Taban Puanları Eşit Ağırlık Puanı ile Öğrenci Alan Önlisans (2 Yıllık) Bölümleri

Eşit Ağırlık Puanı ile Öğrenci Alan Önlisans (2 Yıllık) Bölümleri

Tercih Edebileceğiniz Eşit Ağırlık- Türkçe Matematik Puanlı 2 Yıllık Önlisans Bölümleri Meslekleri Nelerdir 

 

 

Basım ve Yayın Teknolojileri,Çevre Temizliği ve Denetimi,Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri,Emlak ve Emlak Yönetimi,Eser Koruma,Grafik Tasarımı,Mimari Restorasyon,Moda Tasarımı,Otobüs Kaptanlığı,Özel Güvenlik ve Koruma,Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi,Posta Hizmetleri,İç Mekan Tasarımı,İkram Hizmetleri,Kooperatifçilik,Kuyumculuk ve Takı Tasarımı,Sahne ve Dekor Tasarımı,Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri,Sosyal Güvenlik,Sosyal Hizmetler,Avcılık ve Yaban Hayatı,Bağcılık,Bahçe Tarımı,Bankacılık ve Sigortacılık,Bilgi Yönetimi,Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi,Çim Alan Tesisi ve Yönetimi,Deniz Brokerliği,Deniz ve Liman İşletmeciliği,Dış Ticaret,Spor Yönetimi,Turizm ve Seyahat Hizmetleri,Uçuş Harekat Yöneticiliği, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri,Arıcılık, Atçılık ve Antrenörlüğü,Doğal Yapı Taşları Teknolojisi,Endüstriyel Tavukçuluk,Et ve Ürünleri Teknolojisi,Ev İdaresi,Mantarcılık,Marina İşletme,Marina ve Yat İşletmeciliği,Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası,Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Moda Yönetimi,Fındık Eksperliği,Fidan Yetiştiriciliği,Hava Lojistiği,İnsan Kaynakları Yönetimi,İşletme Yönetimi,Kültür Balıkçılığı,Ormancılık ve Orman Ürünleri, Pazarlama,Peyzaj ve Süs Bitkileri,Raylı Sistemler İşletmeciliği,Sağlık Kurumları İşletmeciliği,Sağlık Turizmi İşletmeciliği,Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği,Lojistik,Maliye,Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,Organik Tarım,Seracılık,Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,Tohumculuk,Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yat İşletme ve Yönetimi,Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi,Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,Su Altı Teknolojisi,Süs Bitkileri Yetiştiriciliği,Süt ve Ürünleri Teknolojisi,Tapu ve Kadastro,Tarım,Tarımsal İşletmecilik,Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi,Tarla Bitkileri

 

Arıcılık :

Programın Amacı :Arıcılık programının amacı, bal ve diğer arı ürünlerinin üretilmesi, muhafazası, pazarlanması ve teknolojisinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Arıcılık programında zirai botanik, analitik kimya, zooloji ve arının zoolojideki yeri, arı ekolojisi, bal ve bal teknolojisi, balmumu, polen, arısütü, propil üretimi, işleme ve muhafaza yöntemleri, bilgisayar ve programlama gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Arıcılık programından öğrenim görmek isteyenlerin biyolojiye, özellikle zoolojiye ilgi duymaları, açık havada çalışmaktan hoşlanan, girişimci kişiler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Arıcılık programında mezun olanlara “”Arıcılık Teknikeri”” unvanı verilir. Arıcılık teknikeri ziraat mühendisinin gözetim ve denetimi altında arıların bakımı, ırklarının geliştirilmesi, bal, balmumu, polen ve arısütü ürünlerinin üretilmesi ve pazarlanması gibi işleri planlar ve yürütür.

Çalışma Alanları :Arıcılık teknikerliği, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları’na bağlı Zirai Araştırma Enstitüleri’nin arıcılık bölümlerinde, arıcılık istasyonlarında, çiftçi eğitim şubelerinde görev alabilecekleri gibi özel sektöre bağlı arı yetiştirme birimlerinde çalışabilirler veya kendileri arıcılık yapabilirler.Atçılık İşletmeciliği

Programın Amacı :Atçılık İşletmeciliği programının amacı, Türkiye Jokey Kulübü bünyesindeki hipodromlarda ve özel at haralarında çeşitli yönetsel görevlerde sorumlu kişilere ve hara sahiplerine yardımcı eleman yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Atçılık işletmeciliği programında anatomi, hareket ve davranış fizyolojisi, at ırkları ve dağılımı, at sağlığı ve hijyeni, haracılık ve meracılık,at beslenmesi, binicilik, yarış pistleri, işletme hukuku, insan kaynakları ve yöneticilik gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Atçılık işletmeciliğinde okumak isteyenlerin hayvanları, özellikle atları seven, bedence sağlam ve dayanıklı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekmektedir. Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan ve Yaptıkları İşler Atçılık İşletmeciliği Programını bitiren ön lisans diploması ve “Atçılık Meslek Elemanı” unvanı verilir. Atçılık işletmecisi, hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında alınacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programlarının planlanmasında, yarış pistlerinin bakımın ve onarım işlerinde yöneticilere yardımcı olur.
Çalışma Alanları :Atçılık işletmecileri Türkiye Jokey Kulübü hara ve hipodromları bünyesinde bulunan Genel Müdürlüklerde, İşletme Müdürlüklerinde, Personel Müdürlüklerinde, Pistler Müdürlüğünde ve hipodrom Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde ve özel at haralarında idari görevler alabilirler.

Bağcılık

Programın Amacı :Bağcılık programının amacı, kaliteli üzüm yetiştirme ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin imali konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Bağcılık programında zirai botanik, zirai meteoroloji, bağ hastalıkları, asmanın tanımı, toprak bilgisi, bağlarda yabani otlar, şarap ve şıra teknolojisi ve bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Bağcılık programına girmek isteyenlerin biyoloji ve özellikle botaniğe ilgi duymaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bağcılık programını bitirenlere “”Bağcılık Teknikeri”” unvanı verilir. Bağcılık teknikeri kaliteli üzüm elde etmek için asmaların aşılanması, toprağın gübrelenmesi, asmaların zararlılardan korunması, üzümlerin kurutulması veya işlenerek şarap, sirke, meyve suyu yapılması ile ilgili işleri yürütür. Bağcılık teknikeri ziraat mühendisinin gözetimi ve denetimi altında çalışır.
Çalışma Alanları :Bağcılık teknikerleri kamu sektörüne veya özel sektöre ait bağlarda ve şaraphanelerde görev alabilirler.

Bahçe Ziraatı

Programın Amacı :Bahçe ziraatı programının amacı, bahçe tarımı alanında ziraat mühendisi ile teknisyen ve işçi arasında görev yapacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Bahçe ziraatı programında botanik alanı ile ilgili derslerden başka, sebze ve meyve yetiştirme, bağcılık ve meyvecilikte uygulanan aşılama ve budama teknikleri, bahçe bitkileri zararlıları konularında dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Bahçe ziraatı programında okumak isteyenlerin biyolojiye ve özellikle botaniğe ve bitki yetiştirmeye meraklı, açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bahçe ziraatı programını bitirenlere “”Bahçe Ziraatı Teknikeri”” unvanı verilir. Bahçe teknikeri meyve ve sebze bahçelerinde, seralarda ağaçların ve bitkilerin sağlıklı bir biçimde yetiştirilmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi için bilimsel yöntemlerle budama, ayıklama, gübreleme, ilaçlama yöntemlerinin uygulanmasında bahçe bitkileri alanında yetişmiş ziraat mühendisleri ile birlikte görev yaparlar.
Çalışma Alanları :Bahçe ziraatı teknikerleri kamu kurum ve kuruluları ile özel kuruluşlara ait meyve ve sebze üretim birimlerinde çalışabildikleri gibi kendi özel bahçelerinde bilgi ve deneyimlerini uygulayabilirler.

Bankacılık ve Sigortacılık

Programın Amacı :Bankacılık ve sigortacılık programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde ve sigorta şirketlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Bankacılık ve sigortacılık programında muhasebe, sigorta muhasebesi ve denetimi, sigorta mevzuatı, istatistik, işletme ekonomisi, para ve banka, ticari yazışma, vergi teorisi ve uygulaması, bilgiişlem ve programlama, dış bankacılık, icra iflas hukuku gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Bankacılık ve sigortacılık alanında başarılı olmak için kişilerin normalin üzerinde sayısal yeteneğe, özellikle hesaplama yeteneğine sahip, ekonomi ve hukuk konularına ilgili, ince ayrıntıları algılayabilen, çok dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bankacılık ve sigortacılık programını bitirenlere “”Banka ve Sigorta Meslek Elemanı”” unvanı verilir. Bankacılık ve sigortacılık alanında yetişen meslek elemanı, bankaların cari hesaplar, senetler, havale gönderme, kambiyo gibi bölümlerinde müşterilerin işlerini yürütür, müşteriden alınan veya müşteriye ödenen paraları kayıtlara geçirir, sigorta şirketlerinde sigorta işlemlerini yürütürler.
Çalışma Alanları :Bankacılık ve sigortacılık alanında yetişenler programını bitirenler kamuya veya özel kuruluşlara ait bankalarda ve sigorta şirketlerinde, şirketlerin dış ticaret birimlerinde iş bulabilirler.

Borsa ve Finans

Programın Amacı :Borsa ve Finans programının amacı, sermaye piyasasında faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlarda ve şirketlerde borsa ve menkul kıymetler alanında ara elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Ders programına henüz ulaşılamamıştır.
Gereken Nitelikler :Borsa ve Finans programında okumak isteyenlerin matematiğe ilgili ve başarılı, dikkatli ve sabırlı, olayları iyi izleyip analiz edebilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Borsa ve Finans programını bitirenlere “”Meslek Elemanı”” unvanı verilir. Borsa ve finans meslek elemanları aracı kurumlarda Dealer olarak çalışırsa, hisse senedi alım satım aracılığı, hisse senedi ile ilgili diğer tüm işler ve muhasebe, müşteri temsilciliği vb .işle, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda, muhasebe, borsa işlemleri vb. görevleri yapabilirler.
Çalışma Alanları :Borsa ve finans meslek elemanları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, aracı kurumlar, anonim şirketlerde görev alabilirler. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın giderek derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanması, bu piyasada faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar açısından yetişmiş eleman ihtiyacının büyük olması mezunların iş bulma imkanlarını arttırmaktadır.

Çay Eksperliği

Programın Amacı :Çay eksperliği programının amacı, çay bitkisinin yetiştirilmesi, çay yapraklarının işlenerek içilecek çay haline gelmesi, ürünün pazarlanması işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Çay eksperliği programında genel matematik ve genel kimya, iklim bilgisi, bitki beslenmeleri ve gübrelenmesi, zirai mücadele, zirai yayım ve haberleşme ve haberleşme, çay yapımı gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Çay eksperliği programında okumak isteyen bir kimsenin biyolojiye ve ekonomiye ilgi duyması, bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanması beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Çay eksperliği programını bitirenlere “”Çay Eksperi”” unvanı verilir. Çay eksperi, çay ekim alanlarını belirler, kaliteli çay bitkisinin yetiştirilmesinde gözetilecek hususlar konusunda üreticileri aydınlatır, kaliteli çay yapraklarının alımı, çayın üretimi ve pazarlanması ile ilgili işlemleri yürütür.
Çalışma Alanları :Çay eksperlerinin başlıca çalışma alanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve ÇAYKUR’a bağlı kuruluşlardır.

Deniz ve Liman İşletme

Programın Amacı :Deniz ve liman işletme programının amacı, kıyı kuruluşlarının işletmesi ile ilgili birimlerde çalışacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Deniz ve liman işletme programında temel gemicilik, ekonomi, deniz hukuku, deniz ticaret hukuku, meteoroloji, gemi yapısı ve dengesi, deniz elektriği ve elektroniği, işletme yönetimi, deniz acenteciliği, liman işletmeciliği, personel yönetimi, gümrük mevzuatı gibi dersler ve denizcilikte kullanılan İngilizce okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Deniz ve liman işletme programında okumak isteyenlerin hem fen hem sosyal bilimlere (özellikle hukuk, ekonomi ve işletmeyi) ilgili, bedence sağlam, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Deniz ve liman işletme programını bitirenlere “Deniz ve Liman İşletme Teknikeri” unvanı verilmektedir. Deniz ve liman işletme teknikeri limanlara giren ve limanlardan çıkan yüklerin gümrük işlemelerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesi; denizcilikte çalışan personelin yönetimi alanında deniz işletmecisine yardımcı eleman olarak görev yapar, gerektiğinde küçük gemilerde kaptanlık yapabilirler.
Çalışma Alanları :Deniz ve liman işletme teknikerleri denizcilik ve turizm sektöründe görev alırlar. Denizcilik sektöründe bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Dış Ticaret

Programın Amacı :Dış ticaret programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Dış ticaret programında sosyoloji, ekonomi, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, dış ticaret mevzuatı ile ilgili (uluslararası pazarlama, depoculuk, taşımacılık gibi) dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Dış ticaret programına girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili, ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumluluk duyguları güçlü kimseler olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Dış ticaret programını bitirenlere “”Dış Ticaret Meslek Elemanı”” unvanı verilir. Dış ticaret meslek elemanları dışsatım (ihracat) ve dıştan alım (ithalat) firmalarında ve gümrüklerde, gelen ve giden mallarla ilgili yazışmaları ve işlemleri yaparlar.
Çalışma Alanları :Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel firmalarda görev alabilirler.

Dış Ticaret ve Avrupa Birliği

Programın Amacı :Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programının amacı, Gümrük Birliği Anlaşması ve Avrupa Birliği sürecinde ticaret, gümrük, nakliyat, bankacılık konularında eğitim yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programında, uluslararası ticarette genel kavramlar, muhasebe, temel hukuk, ticaret hukuku, ithalat, ihracat uygulaması, ihracat pazarlaması, AB ve Türkiye ilişkileri, Gümrük Birliği ve Türk sanayicilerinin rekabet gücü, insan ilişkileri gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programında okumak isteyenlerin öncelikle sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve hukuk konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı olması gerekir. İyi derecede bir batı dili bilen, insanlarla kolay iletişim kurabilen kimselerin bu alanda başarı şansı oldukça yüksektir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bu programdan mezun olanlara “Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar dış ticaret ve nakliyat firmalarının muhasibe, pazarlama ve büro işlerini yaparlar.
Çalışma Alanları :Bu programı bitirenler kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin AB ile ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler. Dış ticaret sektörünün yoğun olduğu bölgelerde iş bulma olasılığı fazladır. İsteyenler Gümrük Müşavirliği sınavına katılabilirler.

Emlak ve Emlak Yönetimi

Programın Amacı :Emlak ve emlak yönetimi programının amacı, taşınmaz malların (ev, arsa, dükkan vb.) değerinin belirlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Emlak ve emlak yönetimi programında iktisat, temel hukuk, işletme matematiği ve muhasebe gibi temel derslerden başka, emlak işletmeciliği, emlak pazarlama yönetimi emlakin mali yönü ve vergiler, insan ilişkileri, bilgisayar, doğal çevrenin korunması, gayrimenkul mevzuatı gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Bu programda okumak isteyenlerin sosyal bilimlere ve ticarete ilgili, başkalarını etkileyebilme gücü yeksek, sosyal ilişkilerde başarılı kimseler olmaları gerekir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Bu programdan mezun olanlara “Emlak Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilir. Emlak yöneticileri satılık veya kiralık emlak bulunan yerleri ya da sahiplerini belirler, alıcılarla satıcıları tanıştırır, satış işlemlerin mali ve yasal yönleri hakkında kişileri bilgilendirir, gerekirse onlara yardımcı olur.
Çalışma Alanları :Emlak ve emlak yönetimi programını bitirenler emlak firmalarında çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini de açabilirler.

Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme

Programın Amacı :Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programının amacı pancar, pamuk, zeytin, fındık, ayçiçeği, vb. bitkilerin üretimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programında ekoloji ve çevre, meteoroloji, istatistik, tarım ekonomisi, şekerpancarı tarımı, ayçiçeği tarımı, pamuk tarımı, salça ve konserve teknolojisi, tütün tarımı gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programında okumak isteyenlerin biyolojiye ve bitki üretimine ilgili, hem kapalı ortamda (laboratuvar) hem açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programını bitirenlere “”Ziraat Teknikeri”” unvanı verilir. Endüstri bitkileri teknikeri gerek tarla gerekse laboratuarda ziraat mühendisinin en yakın yardımcısı olup, mühendis tarafından yapılan tohum ıslah çalışmalarını uygular; mikro organizmaları laboratuarda inceler bitkilerin sağlıklı bir biçimde üretimi için yapılan çalışmaları denetler.
Çalışma Alanları :Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikerleri tohum ıslah ve dağıtımı çalışmaları yapan şirketlerde çalışırlar. Tohum ıslahı ve dağıtımı yapan şirketlerde daha çok erkek, gıda amaçlı üretim işletmelerinde ise daha çok kadın elemanları tercih etmektedirler.

Et Endüstrisi

Programın Amacı :Et endüstrisi programının amacı et, özellikle beyaz et üreten sektörde çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Et endüstrisi programında kanatlı hayvan anatomisi, mikrobiyoloji, hijyen, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, beyaz et tekniği, kesim teknikleri, et ürünleri, yan ürünlerin değerlendirilmesi, balık hastalıkları, pazarlama gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Et endüstrisi programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir. Girişimci ve yaratıcı kişilerin meslekte başarılı olma şansı daha fazladır.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Et endüstrisi programını bitirenlere “”Et Teknikeri”” unvanı verilir. Et teknikeri büyük ve küçükbaş hayvanlardan, kanatlılarda ve balıklardan elde edilen etlerin, koşullarına ve müşteri isteklerine uygun olarak parçalanması, parçalardan sucuk, sosis, köfte gibi et ürünlerinin üretimi, bunların korunması, paketlenmesi ve pazarlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.
Çalışma Alanları :Mezunlar özel sektöre ait, kırmızı ve beyaz et işleyen işletmelerde görev alabildikleri gibi, kendi işletmelerini de kurabilirler.

e- Ticaret

Programın Amacı :e-Ticaret programının amacı, yeni teknolojileri ticaret alanına uygulayabilecek elemanlar yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :e-Ticaret programında iktisadın temelleri, işletme, uluslararası ticaret, makroiktisat, uluslararası finansman gibi iktisat, web tasarımı, internet programlamaları, internet teknolojileri, veri ağları, veri yapıları ve algoritmalar gibi bilgisayar bilimleri ile ilgili dersler okutulmakta, uygulamalar yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :e- Ticaret programında okumak isteyenlerin ekonomi ve ticarete ilgili, sayısal yeteneğe sahip, girişken ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :e- Ticaret programını bitirenlere “Ticaret Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar yurt içi ve yurt dışı ticaret yapan firmalarda, internet yoluyla ticari ilişkilerin yürütülmesini sağlarlar.
Çalışma Alanları :Bu programı bitirenler ticaretle uğraşan firmalarda, şirketlerde görev alabilirler.

Fındık Eksperliği

Programın Amacı :Fındık eksperliği programının amacı, fındık üretimi ve pazarlaması ile ilgili konularda ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Fındık eksperliği programında matematik, genel istatistik, ekonomi, toprak bilgisi, fındık tarımı, kültür teknik, bitki besleme ve gübreleme tekniği, fındığı kurutma ve depolama ve fabrika işlemleri teknolojisi, fındığı alım hesapları ve bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Fındık eksperliği programına girmek isteyenlerin biyoloji ile ilgili ve bu alanda başarılı, ticaret ve pazarlamadan, zaman zaman açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Fındık eksperliği programını bitirenlere “”Fındık Eksperi”” unvanı verilir. Fındık eksperi iyi kalite fındık üretimi için toprağın bakımı, fidanların dikilmesi, bakımı, ürünün toplanması konularında üreticilere bilgi verir. Fındıkların depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması ile ilgili işleri ziraat mühendisinin denetimi altında yürütür.
Çalışma Alanları :Fındık eksperleri Fiskobirlikte, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları’na bağlı kuruluşlarda, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı İhracat Baş Kontrolörlüklerinde görev alabilirler.

Grafik

Programın Amacı :Grafik programının amacı, grafik baskı ve resim gibi grafik iletişimi alanında çalışacak yaratıcı insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Grafik programında, genel kültür derslerinin yanı sıra temel sanat eğitimi, fotoğraf, yazı, teknik resim, estetik, sanat tarihi, çağdaş sanat, tasarım psikolojisi, sanat sosyolojisi, tasarım teori ve yöntemleri, grafik-tasarım uygulama, tanıtma grafiği gibi kuramsal ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Grafik programında okumak isteyenlerin duygu ve düşüncelerini çizgilerle ifade edebilme, renk ve şekilleri ayrıntıları ile algılayabilme yeteneğine sahip, yaratıcı, detaylara önem veren kişiler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bu programları bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar “Grafik Sanatçısı” unvanı ile görev yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları :Grafik programını bitirenler, baskı resim bölümlerinde, reklam şirketlerinde, matbaa gazete ve basımcılıkta,müzelerde ve resmi ve özel televizyon kurumlarında grafik çalışabilecekleri gibi mezunlar kendi iş yerlerini de açabilirler.

Gümrük İşletme

Programın Amacı :Gümrük işletme programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Gümrük işletme programında birinci yıl ekonomi, hukuk, Türk dış ticareti ve uluslararası pazarlama, uluslararası taşımacılık ve depoculuk, kamu yönetimi, beşeri ilişkiler; ikinci yıl da gümrük kanunu ve kambiyo mevzuatı, idari yargı, gümrük vergileri, istatistik, bilgiişlem, gümrük işletmeciliği gibi dersler okutulur, uygulama yaptırılır. Zorunlu staj süresi en az 40 işgünüdür.
Gereken Nitelikler :Gümrük işletme programına girmek isteyen öğrencilerin istatistik, hukuk ve sosyal bilimler alanlarına ilgili ve bu konulara yetenekli olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Gümrük işletme programını bitirenlere “”Gümrük İşletme Meslek Elemanı”” unvanı verilir. Gümrük işletme meslek elemanları gümrük komisyoncusu, ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında ise memur olarak çalışırlar.
Çalışma Alanları :Gümrük işletme meslek elemanları, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı gümrüklerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.

Hastane Yönetimi ve Organizasyon

Programın Amacı :Hastane yönetimi ve organizasyon programının amacı, hastane, dispanser, klinik gibi sağlık kuruluşlarının yönetimi ile ilgili konularda eğitim yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Hastane yönetimi ve organizasyon programında işletme, bilgisayar, muhasebe, ekonomi, işletme hukuku, biyoistatistik, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim,sağlık kurumlarında pazarlama, tıbbi terminoloji, tıbbi dokümantasyon, araştırma yöntem ve teknikleri gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Hastane yönetimi ve organizasyon programında okumak isteyenlerin sosyal bilimlere, ilgili ve bu alanlarda başarılı, insanları etkileyebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, girişken kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Hastane yönetimi ve organizasyon programını bitirenlere “Hastane Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar hastanelerde, sağlık kurumları işletmecilerinin yardımcısı olarak, sağlık kurumlarının kurulması ve yönetilmesi ile ilgili çalışmaları yürütürler. Görevleri personelin uygun yerlerde görevlendirilmesi ve çalışmalarının denetlenmesi, hastane ücretlerinin belirlenmesi, hastaneye gerekli araç, gereç ve personelin sağlanması gibi işlerdir.
Çalışma Alanları :Hastane yönetimi meslek elemanları Devlete ya da belediyelere bağlı hastanelerde, Üniversite hastanelerinde ve özel kliniklerde çalışma olanağı vardır.

İnsan Kaynakları

Programın Amacı :İnsan Kaynakları programının amacı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.
Gereken Nitelikler :İnsan Kaynakları programında okumak isteyenlerin iletişim yeteneği gelişmiş, insani ilişkileri iyi olan, ekip çalışmasına yatkın, konuşma ve ikna yeteneği gelişmiş, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :İnsan Kaynakları programını bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları zemini ve seçimi, performans yönetimi, ücret ve maaş yönetimi, öneri ve ödül sistemini kurmak, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile eğitim planı yaparlar.
Çalışma Alanları :Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların insan kaynakları yönetimi, personel ve idari işler, endüstri ilişkileri ve eğitim birimlerinde görev alabilirler. İnsan kaynakları yönetimi uygulamasına ilişkin hizmet ve danışmanlık vermek üzere bağımsız çalışabilirler.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

Programın Amacı :İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programının amacı itfaiye teşkilatlarında veya eğitmen olarak veya başka sektörde bina güvenlik görevlisi olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programında matematik, kimya, davranış bilimleri ve yapı bilgisi, araç ve malzeme bilgisi, spor eğitim bilgisi, sivil savunma bilgisi, kurtarma bilgisi, iş hukuku ve yangın bilgisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programında okumak isteyenlerin 1,65 cm den daha uzun boylu, bedence güçlü ve sağlıklı, ağır sporlara ilgili ve hevesli, dikkatli sabırlı, cesaretli başkaları ile iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programını bitirenlere “”İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknikeri”” unvanı verilir. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikeri itfaiye teşkilatında başkan veya müdürlerle itfaiye erleri arasındaki iletişimi ve eşgüdümü sağlar; erleri eğitir, çeşitli kuruluşların güvenlik birimlerinde güvenliği sağlayıcı önlemleri alır.
Çalışma Alanları :İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikerleri belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, yangın söndürme ve güvenlik araçlarını üreten sanayi dallarında, fabrika, otel okul vb. kuruluşların güvenlik birimlerinde iş bulabilirler. Bu alanın yükseköğrenim düzeyinde eğitimi yeni başladığından mezunların iş bulma sorununun olmadığı söylenebilir.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Programın Amacı :Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programının amacı, tavuk, kaz, ördek, hindi gibi hayvanların üretiminde çalışacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programında, kanatlı hayvan anatomisi ve fizyolojisi, biyokimya, genetik, biyo istatistik gibi temel biyoloji derslerinden başka, kanatlı besleme yemleri bilgisi, hindi, kaz, ördek, bıldırcın, keklik, süs ve zevk kuşları yetiştiriciliği, kanatlı barınakları, kanatlı ürünlerinin işleme, muhafaza ve pazarlama yöntemleri gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programında okumak isteyenlerin, biyolojiyi seven ve bu alanda başarılı hayvan yetiştirmekten hoşlanan dikkatli, sorumlu girişimci bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programını bitirenler “”Kanatlı Hayvan Yetiştirme Teknikeri”” unvanını alırlar. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak kanatlı üretim çiftliklerinde hayvanların üretilmesi, bakım ve pazarlaması ile ilgili çalışmaları yürütür.
Çalışma Alanları :Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri resmi ve özel sektör ile çiftliklerde çalışır. Ayrıca kanatlı hayvan yetiştirmede kullanılan alet ve ekipmanların üretim ve pazarlama birimlerinde de iş bulma olanakları vardır. Kanatlı sektörü gelişen bir çalışma alanıdır ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikerleri kendi çiftliklerini kurarak üretim yapabilirler.

Matbaacılık

Programın Amacı :Matbaacılık programının amacı, basım endüstrisinde vasıflı işgücü sağlamak, üretim elemanı ile yönetici durumunda bulunan meslek elemanları arasında ara kademe işgücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Matbaacılık programında öğretim süresince sanat tarihi, işletme ekonomisi, halkla ilişkiler, dizgi sistemleri, basım tarihi, basım fotoğrafçılığı, baskı makineleri, malzeme tekniği, basım işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Matbaacılık programına girmek isteyenlerin, basım işlerine ilgili ve estetik görüşe sahip, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli ve titiz kimseler olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Matbaacılık programını bitiren bir öğrenciye “”Matbaacılık Teknikeri”” unvanı verilir. Bu unvana sahip kimseler basım ile ilgili kuruluşlarda işçi ile yönetici arasındaki iletişimi sağlar ve ara insan gücü olarak görev yapar.
Çalışma Alanları :Matbaa teknikerleri kamu ve özel kuruluşların basım ve yayım işlerinde ve gazete idarehanelerinde çalışırlar. Her alanda ara insan gücüne duyulan ihtiyaç matbaa teknikerliği içinde söz konusudur.

Organik Tarım

Programın Amacı :Organik tarım programının amacı, orta veya daha büyük ölçekli tarım tesislerinde, tarım ve organik tarım tekniklerinin uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip, organik tarım koşullarında üretilecek ürünlerin üretim, işleme ve pazarlaması işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Organik tarım programında matematik, hayvansal ve bitkisel üretim, organik tarımın genel ilkeleri, ekoloji, zooloji, genetik, küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanları yetiştiriciliği, organik ürünleri işleme teknolojisi ve pazarlaması gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Organik tarım programında okumak isteyen bir kimsenin tarım ve çevreye ilgi duyması, bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanması beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Organik tarım programını bitirenlere “”Organik Tarım Teknikeri”” unvanı verilir. Organik tarım teknikerleri, organik bir tarım tesisinin kurulması için gerekli temel unsurları saptar, kendi işletmesini kurup işletebilmesi için gerekli olan mevzuatı uygulayabilir, daha sağlıklı yeni nesiller yetiştirebilmek için doğal gıdaların üretimini, kalitenin arttırılmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlar.
Çalışma Alanları :Organik tarım teknikerleri kendi işletmelerini kurabilecekleri gibi Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tarım işletmelerinde ya da tarımla ilgili faaliyet gösteren özel kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Özel Güvenlik ve Koruma

Programın Amacı :Özel Güvenlik ve Koruma Programının amacı; fabrikalar, oteller, mağazalar, alışveriş merkezi, bankalar, kamuya ve özel sektöre ait binaların ve insanları koruma ve kollama hizmeti yapacak ve bu hizmetleri yönetecek eleman yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Özel Güvenlik ve Koruma programında sosyoloji, toplum psikolojisi, temel hukuk, davranış bilimleri, istatistik, bilgisayar yabancı dil gibi temel dersler ve güvenlik sistemleri, güvenlik iletişimi, yangın güvenliği, patlayıcı maddeler, silah bilgisi, iş hukuku ve halkla ilişkiler gibi dersler okutulmakta, uygulama yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Özel Güvenlik ve Koruma Programında eğitim almak kız öğrencilerin en az 1,65 cm ve erkek öğrencilerin 1,70 cm boyunda olmaları, kilolarının boylarına oranla 10 kg eksi-artı değerde olması, bedence tam sağlıklı olmaları ve bunu tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacakları raporla kanıtlamaları, soğukkanlı olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Özel Güvenlik ve Koruma programını bitirenlere Ön Lisans Diploması ve “Güvenlik Elemanı” unvanı verilir. Güvenlik elemanları özel ve resmi iş yerlerinde güvenliğin korunması için çalışma planı hazırlar, görevlileri belirler, gerekli malzemeyi sağlar ve güvenliğin korunması için yapılan çalışmaların raporunu yazar
Çalışma Alanları :Güvenlik elemanları kamu ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler.

Sigortacılık

Programın Amacı :Sigortacılık programının amacı, sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Sigortacılık programında matematik, istatistik, hukuk ve ekonomi alanlarında çeşitli düzeydeki derslerden başka sigorta muhasebesi ve denetimi, hayat tabloları, sigorta sözleşmeleri sigorta mevzuatı, hayat sigortacılığı, hayat dışı sigortacılık, sigorta istatistiği gibi dersler okutulmakta ve bir proje çalışması yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Sigortacılık programında okumak isteyenlerin matematik, istatistik ve ekonomi konularına ilgili ve bu alanda başarılı, insanlarla iyi ilişki kurabilen, dikkatli sabırlı kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Sigortacılık programını bitirenlere “Sigortacı” unvanı verilir. Sigortacılar, kendilerini veya mallarını sigorta ettirmek isteyen müşterilerle görüşürler. Sigorta edilecek kişi veya malların özelliklerine göre müşterilerin ödemeleri gereken sigorta primlerini belirler.
Çalışma Alanları :Sigortacılık programını bitirenler sigorta şirketlerinde ve sosyal güvenlik kuruluşlarında görev alabilirler.

Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama

Programın Amacı :Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama programının amacı, ilaç firmalarının ürettikleri ilaçları hekimlere tanıtacak ve onlara ulaştıracak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Tıbbi mümessillik ve pazarlama programında, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, psikoloji, pazarlama ilkeleri, iktisat, iletişim, hukuk, sosyoloji, deontoloj, tıbbi dokümantasyon, halkla ilişkiler, patoloji, reklamcılık ve fuarcılık gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Tıbbi mümessillik ve pazarlama programında okumak isteyenlerin bedence sağlam, dayanıklı, yaratıcı, hareketli, insanlarla iyi iletişim kurabilen, seyahat etmekten hoşlanan, sabırlı ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Tıbbi mümessillik ve pazarlama programını bitirenler “Tıbbi Mümessil” olarak çalışırlar. Tıbbi mümessiller pazarın ihtiyacı olan ilaçları tanıtım ve pazarlama, rakiplerin pazardaki hareketlerine göre satış şartlarını belirleme, ilaç ile ilgili bilgileri aktarma, promosyonları ve bilimsel toplantıların düzenlenmesine organize etmek, tanıtımını yaptığı ilacın doktorlar tarafından hasta reçetelerine yazılmasını sağlamak gibi görevler üstlenirler.
Çalışma Alanları :Mezunlar ilaç firmalarında ve ecza depolarında tıbbi mümessil olarak çalışırlar.

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

Programın Amacı :Turizm ve seyahat işletmeciliği programının amacı ulaştırma, seyahat, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde üst düzey yöneticilerle diğer çalışanlar arasında görev yapan ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Turizm ve seyahat işletmeciliği programında Anadolu uygarlıkları, İstanbul şehri ve uygarlıkları, işletme turizm ekonomisi, genel muhasebe, insan kaynakları yönetimi, seyahat yönetimi ve operasyonu, ön büro, mutfak hizmetleri, ulaştırma sistemleri, bilgisayar kullanımı gibi dersler alırlar. Konaklama veya seyahat endüstrisi alanlarından birinde derinleşmek isteyenler 3. ve 4. yarıyıllarda program başkanlığınca belirtilen ilgili dersleri alırlar.
Gereken Nitelikler :Turizm ve seyahat işletmeciliği programında okumak isteyenlerin insanlarla iyi iletişim kurabilen başkalarını ikna edebilen, güler yüzlü, temizliğe özenen, dikkatli, sabırlı, bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek ve yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı özelliklerdir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Turizm ve seyahat işletmeciliği programını bitirenlere “”Turizm ve Seyahat İşletmecisi”” unvanı verilir. Turizm ve seyahat işletmeciliği meslek elemanları otel ve motellerde, ön büroda müşterilerin giriş çıkış, bagaj, ön kasa, işlemlerini yapar. Konaklama işletmelerini (otel ve motellerin, odalarının ve ortak kullanılan bölümlerinin temizliğini, bakımını, mutfakların istenen şekilde sunulması, kalite ve fiyat yönünden işletmeye uygun malzemenin alınmasını sağlamak seyahat işletmelerinde yurtiçi ve yurtdışı turların düzenlenmesi gibi işleri yapar.
Çalışma Alanları :Turizm ve seyahat işletmecileri otel motel gibi konaklama işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Sermaye sahipleri kendi işletmelerini kurabilirler. Bu meslek mensupları iç ve dış turizmin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Uygulamalı Takı Teknolojisi

Programın Amacı :Uygulamalı takı teknolojisi programının amacı takı tasarımı ve yapımı alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Uygulamalı takı teknolojisi programında temel sanat eğitimi, teknik resim, sanat tarihi, meslek kimyası, takı tasarımı, takı yapım teknikleri dünya takı tarihi gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Uygulamalı takı teknolojisi programında okumak isteyenlerin, gözleri ve elleri sağlam ve güçlü tasarım, çizim ve sanat yeteneği yüksek, estetik görüş sahibi, dikkatli titiz kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştırıcı bir özelliktir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Uygulamalı takı teknolojisi programını bitirenlere “”Takı Teknikeri”” unvanı verilir. Takı teknikerleri kuyumculuk sektörünün tasarım ve üretim ünitelerinde takı ana modellerinin tasarımını, dökümünü, tesviye, parlatma ve taş mıhlama işlemlerini yapar. Çalışma kapalı ve iyi aydınlatılmış ortamlarda yürütülür.
Çalışma Alanları :Takı teknikerleri kuyumculuk alanında özel sektörde ücretli olarak çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

Uluslararası Lojistik

Programın Amacı :Uluslararası Lojistik programının amacı, uluslararası alanda ticari faaliyet gösteren firmalara yönetici yardımcısı yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Uluslararası Lojistik programında ekonomi, hukuk, muhasebe, istatistik bilgisayar alanlarında temel derslerden başka, işletme uluslararası ulaştırma, gümrük sigorta, elektronik ticaret, veri analizi ve araştırma yöntemleri gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Eğitimde yabancı dil eğitimine önem verilmektedir.
Gereken Nitelikler :Uluslararası lojistik programında okumak isteyenlerin ekonomik, sosyal ve politik olaylarla ilgili, kolay iletişim kurabilen, yabancı dil öğrenmeye istekli kişiler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Uluslararası lojistik programını bitirenler “Uluslararası Ticaret Meslek Elemanı” unvanı alırlar. Mezunlar, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren firmalarda, finans, muhasebe ve araştırma bölümlerinde yönetici yardımcısı olarak çalışabilir, başarıları ölçüsünde yükselebilirler.
Çalışma Alanları :Uluslararası Lojistik programından mezun olanlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda ve özel sektörde faaliyette bulunan tüm işletmelerin dış ticaret, satış ve pazarlama birimlerinde görev alabilirler

Yatçılık ve Yat İşletmeciliği

Programın Amacı :Yatçılık ve yat işletmeciliği programının amacı, yat ve marina işletmeciliği ve deniz turizmi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Yatçılık ve Yat İşletmeciliği programında matematik, genel ekonomi, meteoroloji, gemicilik, denizde güvenlik, deniz hukuku, yelkencilik, tekne kullanma, su sporları, yiyecek-içecek ve servis bilgisi, yat ve marina işletmeciliği ve İngilizce dersleri verilmekte, uygulama yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Yat ve yat işletmeciliği programında okumak isteyenlerin sağlam bir bedene sahip ve açık havada, özellikle denizlerde yaşamaktan hoşlanan, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bu programı bitirenlere “Yat Teknikeri” unvanı verilir. Ayrıca, Denizcilik Müsteşarlığı’ nın açtığı Gemi adamları Sınavını kazananlar “Yat Kaptanlığı” unvanını da alırlar. Yat teknikeri yatları sevk ve idare eder, gemi inşa mühendisinin gözetimi altında yatların bakımını yapar, bozulanları onarır,yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapar, gezi amaçlı yat seferleri düzenler.
Çalışma Alanları :Deniz kıyısındaki yerleşim birimlerinde, yabancı dil bilen, deneyimli elemanlar kendi özel işyerlerini açabildikleri gibi , marina işletmelerinde de çalışma olanağı bulabilirler.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.