Ebelik Bölümü 2015-2016 Taban Puanları

Ebelik Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ,2015 üniversite sınavı yerleştirme sonucuna göre Ebelik Bölümü taban puanları, 2015 Ebelik Bölümü taban puanları, 2016 Ebelik Bölümü puanları,2015-2016 Ebelik taban puanları

Programın amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir.

Mezuniyet Kriterleri

  • 100      doğum öncesi muayene ve izlem
  • 40      normal doğum yaptırma
  • 1-2      makat gelişte doğuma yardım
  • 40 riskli      gebelik takibi
  • 100      normal doğum sonrası izlem ve yeni doğan takibi
  • 50 riskli yeni doğan takibi

Çalışma Olanakları: Programdan mezun olacaklar Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, sağlık ocaklarında ve sağlık evlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, aile hekimliği birimlerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde, özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak çalışabilirler. Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde oldukça uzaktır. O nedenle programdan mezun olacak ebelere talep fazladır.

Ebelik Bölümü 2015-2016 Taban Puanları

Üniversite Program Adı Kont Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI
Marmara Üniversitesi Ebelik 67 MF-3 120000 295,464
Ankara Üniversitesi Ebelik 93 MF-3 122000 293,85
İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik- Tam Burslu 6 MF-3 122000 293,927
İstanbul Üniversitesi Ebelik 103 MF-3 128000 289,32
Gaziantep Üniversitesi Ebelik 52 MF-3 131000 287,254
Selçuk Üniversitesi Ebelik 93 MF-3 131000 286,749
Süleyman Demirel Üniversitesi Ebelik 62 MF-3 133000 285,086
Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik 77 MF-3 137000 282,254
Giresun Üniversitesi Ebelik 62 MF-3 139000 281,05
İstanbul Bilim Üniversitesi Ebelik- Tam Burslu 2 YGS-2 142000 324,919
Atatürk Üniversitesi Ebelik 93 MF-3 143000 278,426
İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik- Tam Burslu 6 YGS-2 145000 323,089
Haliç Üniversitesi Ebelik- Tam Burslu 6 YGS-2 153000 318,317
Çukurova Üniversitesi Ebelik 52 YGS-2 166000 311,868
Ege Üniversitesi Ebelik 93 YGS-2 167000 311,371
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik 62 YGS-2 168000 310,455
İnönü Üniversitesi Ebelik 41 YGS-2 176000 307,049
Kocaeli Üniversitesi Ebelik 62 YGS-2 176000 306,936
Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Ebelik 57 YGS-2 179000 305,297
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik 67 YGS-2 179000 305,564
Sakarya Üniversitesi Ebelik 57 YGS-2 179000 305,525
Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik- Tam Burslu 6 MF-3 179000 256,806
Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik 82 YGS-2 180000 304,768
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Ebelik 57 YGS-2 180000 304,871
Amasya Üniversitesi Ebelik 21 YGS-2 181000 304,358
Niğde Üniversitesi Ebelik 41 YGS-2 182000 304,215
Balıkesir Üniversitesi Ebelik 67 YGS-2 183000 303,728
Ahi Evran Üniversitesi Ebelik 47 YGS-2 185000 302,577
Celal Bayar Üniversitesi Ebelik 82 YGS-2 186000 302,137
Fırat Üniversitesi Ebelik 62 YGS-2 186000 302,267
Adıyaman Üniversitesi Ebelik 62 YGS-2 187000 301,565
Dumlupınar Üniversitesi Ebelik 77 YGS-2 188000 301,205
Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik 62 YGS-2 190000 300,37
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ebelik 67 YGS-2 191000 300,209
Karabük Üniversitesi Ebelik 82 YGS-2 191000 299,97
Kırklareli Üniversitesi Ebelik 47 YGS-2 191000 300,062
İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik-%50 Burslu 54 MF-3 191000 250,523
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik 93 YGS-2 195000 298,275
Kafkas Üniversitesi Ebelik 41 YGS-2 197000 297,409
Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik- Tam Burslu 14 YGS-2 254000 278,175
İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik-%50 Burslu 54 YGS-2 336000 258,503
Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik-%75 Burslu 13 YGS-2 479000 236,322
Haliç Üniversitesi Ebelik-%50 Burslu 41 YGS-2 523000 231,157
Haliç Üniversitesi Ebelik 13 YGS-2 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Bilim Üniversitesi Ebelik 20 YGS-2 Dolmadı Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik 9 YGS-2 Dolmadı Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik-%50 Burslu 9 YGS-2 Dolmadı Dolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik-%50 Burslu 54 MF-3 Dolmadı Dolmadı

 facealt