gelişim | İlköğretim Rehberlik Sitesi

gelişim

9-12 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri

9-12 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri Bu yaşlarda erken gelişen kız ve erkek çocuklar, ergenlik çağı gelişim özelliklerini göstermeye başlarlar. Bu, onlarda çok çeşitli fiziksel ve hormonal değişikliğe yol açabilir. Dış görünüşlerine önem vermeye b...

Ergenlik Dönemi Bilişsel Gelişim

Ergenlik Dönemi Bilişsel Gelişim Bedensel ve cinsel değişimlerle birlikte ergenler zihinsel yeteneklerinde de değişim yaşarlar. Bilişsel gelişim ergenlerin yalnız kendilerini, ailelerini, arkadaşlarını ve öğretmenlerini değil, dünyalarını görme biçi...

Ergenlik Dönemi Bedensel Ve Cinsel Gelişim

Ergenlik Dönemi Bedensel Ve Cinsel Gelişim Ergenlik; endokrin bezlerinin damarlara hormon salgılaması ile biyolojik olarak başlar, kandaki hormonlar erinlik süreci olarak bilinen bedensel ve cinsel değişimleri başlatır. Bedensel Değişimler: Çocukl...