Ana sayfa Sınavlar GATA Hemşirelik Yüksekokulu Başvuru Şartları

GATA Hemşirelik Yüksekokulu Başvuru Şartları

GATA Hemşirelik Yüksekokulu Başvuru Şartları,Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokuluna Alınacak Öğrenciler İçin Giriş Koşulları

 

 

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan üniversitelere merkezi giriş sınavı/sınavları sonucunda Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokuluna girmeye hak kazanan ve aşağıda belirtilen koşulları taşıyan, 140 kız ve 40 erkek öğrenci alınacaktır. Kız öğrencilerin 3’ü, erkek öğrencilerin 1’i, okul birincileri olacaktır.

TEMEL NİTELİKLER:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,,

Askeri ve sivil okullardan hangi şekilde olursa olsun çıkarılmamış olmak,

Evli, dul veya boşanmış olmamak, veya herhangi bir şekilde nikahsız yaşamamak,

Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

Herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamak veya müracaat tarihinde hakkında kamu davası ya da şahsi bir ceza davası açılmamış olmak.

Son sınıfta beklemeli öğrenci olmamak ve 2016 yılında mezun olmak,

Mezun olduğu yılın Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girmiş ve kazanmış olmak,,

Mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,YAŞ ve SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) giriş tarihinde 21 yaşından gün almamış olmak, 1996 veya daha küçük doğumlu olmak. Yaş koşulu tutmadığı halde GATA Hemşirelik Yüksekokulunu kazananların başvuruları kabul edilmeyecek ve ÖSYM Başkanlığı’nca da diğer tercihlerine yerleştirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır ),

Sağlık Durumu: Öğrenci Adaylarının Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği belirtilen, Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil öğrenci adaylarına ilişkin kriterlere sahip olması gereklidir.

Vücut yapısı düzgün olmak, Vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak,Renk körü olmamak, Sara, uykuda gezme, bayılma, histeri, marazi çarpıntı vb. hastalıklarından herhangi birine yakalanmamış olmak,

 (a) Boy ve kilo sınırları aşağıda ifade edildiği gibi olmalıdır;

(I) Kız öğrenci adaylarında boy alt sınırı;16 ve 16,5 yaş için 148,5 cm, 17 yaş için 149 cm., 17,5 yaş için 151,5 cm, 18 yaş için 152 cm ve 19 yaş için 153 cm.dir.20 yaş ve üzeri için alt sınır 154 cm. dir

(II) Erkek öğrenci adaylarında boy alt sınırı; 16 yaş için 158 cm, 16,5 yaş için 161 cm, 17 ve 17,5 yaş için 162 cm, 18 yaş için 163 cm ve 19 yaş için 164 cm.dir.20 yaş ve üzeri için alt sınır 165 cm. dir.

(III) Vücut kitle indeksine göre kilo sınırları kız öğrenci adaylarında; 16 yaş için alt sınır 17,4 kg/m2 – üst sınır 25,5 kg/m2, 16,5 yaş için alt sınır 17,6 kg/m2 – üst sınır 25,7 kg/m2, 17 yaş için alt sınır 17,7 kg/m2 – üst sınır 25,9 kg/m2, 17,5 yaş için alt sınır 18,3 kg/m2 – üst sınır 26 kg/m2, 18 yaş için alt sınır 18,8 kg/m2 – üst sınır 26 kg/m2, ve 19 yaş için alt sınır 19 kg/m2 – üst sınır 26 kg/m2 , 20 yaş ve üzeri için alt sınır 19 kg/m2 – üst sınır 26kg/m2 olarak uygulanmaktadır.

(IV) Vücut kitle indeksine göre kilo sınırları erkek öğrenci adaylarında; 16 yaş için alt sınır 17,9 kg/m2 – üst sınır 25,4 kg/m2, 16,5 yaş için alt sınır 18,1 kg/m2 – üst sınır 25,7 kg/m2, 17 yaş için alt sınır 18,3 kg/m2 – üst sınır 25,9 kg/m2, 17,5 yaş için alt sınır 18,6 kg/m2 – üst sınır 26 kg/m2, 18 yaş için alt sınır 18,8 kg/m2 – üst sınır 26 kg/m2, ve 19 yaş için alt sınır 19 kg/m2 – üst sınır 26 kg/m2 , 20 yaş ve üzeri için alt sınır19 kg/m2 – üst sınır 26 kg/ m2 olarak uygulanmaktadır. ( Vücut Kitle İndeksi= Vücut ağırlığı (kg olarak) / Boy x Boy (metre olarak) )

(b) Her iki gözdeki ayrı ayrı görme kusurları TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.(Öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dâhil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar ile laboratuvar referans değerinin üst sınırının bir buçuk katına kadar olan (bir buçuk katı dâhil) konjenitalindirekthiperbilurubinemiler GATA Hemşirelik Yüksekokuluna girmeye engel değildir.)Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından belirlenen tam teşekkülü bir askeri hastanenin Sağlık Kurulu’ndan“ SİVİL ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren bir sağlık raporu almak.

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR :

Bir mesleğe yönelik olmayan ve aşağıda belirtilen liselerden mezun olmak,

a. 11033 Anadolu Lisesi ( Yabancı dille öğretim yapan resmi liseler) f.  11041 Yabancı Dilde öğretim yapan özel liseler
b. 11058 Fen lisesi g. 30028 Lise programı
c. 11017 Lise ( Resmi ve gündüz öğretim yapan liseler) ğ. 30077 Lise programı ( Yabancı dil ağırlıklı)
ç. 11106 Lise, Özel lise ( Yabancı Dil ağırlıklı program uygulayan liseler ) h. 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi
d. 11066 Özel Fen Lisesi ı. 50019 Öğretmen Lisesi
e. 11025 Özel Lise * k.11147 Temel Liseler (şartlı)
f. 11122 Sosyal Bilimler Lisesi

* Ara sınıflarda yukarıda belirtilen okul türleri dışında bir okulda okumamış olmak şartıyla, yukarıdaki okul türlerinden 11147 Özel Temel Liseye geçmiş olan adaylar da başvuru yapabilirler.

DİĞER HUSUSLAR:

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Üniversitelere Merkezi Giriş Sınavı/Sınavları sonucunda GATA Hemşirelik Yüksekokuluna girmeye hak kazanan ancak, yukarıda belirtilen “Giriş Koşullarına uymayan öğrencilerin Hemşirelik Yüksekokuluna kayıtları yapılamaz.

Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “SİVİL ÖĞRENCİ OLUR” raporunu alması, Fiziki ve Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve oryantasyon eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır.

Sağlık muayenesini, fiziki yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını kazanamadığı, giriş koşullarına uymadığı veya başka bir sebeple GATA Hemşirelik Yüksekokuluna kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek ve uygun görülenler alt tercihlerinden puanının yettiği bir sonraki yüksek öğretim programına yerleştirilirler. Adaylar yerleştirilme sonuçlarını, ÖSYM Başkanlığı’ndan öğreneceklerdir.

Adaylar, ÖSYS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda “ÖSYS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz?” maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

   GATA Hemşirelik Yüksekokulunun kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, GATA Hemşirelik Yüksekokulu internet sayfasından duyurulacaktır.

NOT 1:ÖSYS sonuçlarının açıklanmasından sonra, Hemşirelik Yüksekokulu Kayıt Kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, gata.edu.tr. adresindekiHemşirelik Yüksekokuluna ait sayfadan duyurulacaktır. HYO’ya yerleştirilen adaylar, hazırlanması gereken evrakları, Hemşirelik Yüksekokuluna ait internet sayfasında, Öğrenci Kayıt kabul bölümünden indirerek hazırlayacaklardır. Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, GATA Hemşirelik Yüksekokulu Kayıt-Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaktır.

NOT 2 : Bu programa Ek Kontenjanla kayıt yapılmaz.

3 YORUMLAR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.