Ana sayfa Askeri Liseler G.A.T.A Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları,Başvuru Şartları

G.A.T.A Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları,Başvuru Şartları

G.A.T.A Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları,Başvuru Şartları,Gülhane Askeri Tıp Akademisi,GATA,Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları,Başvuru Şartları,Hangi Lise ve Alan Mezunları Başvuru Yapabilir ?,Taban Puanları

 

 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 1914 yılından bu güne 100 yıllık bir eğitim ve öğretim kültürü geçmişiyle, Ankara ilinde GATA yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyaç duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren, parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur.

GATA Sağlık Astsb. MYO’nun vazifesi:

Asker kişilerde bulunması gereken niteliklere ve yeterli fiziki yeteneğe sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, askerin sağlığını korumayı amaç edinen tekniker Sağlık Astsubayları yetiştirmektir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulunda;

Ameliyathane Hizmetleri,Anestezi,Diş Protez,Eczane Hizmetleri,Elektronörofizyoloji,İlk ve Acil Yardım,Patoloji Laboratuvar Teknikleri,Tıbbî Görüntüleme,Tıbbî Laboratuvar Teknikleri,

Tıbbî Protez ve Ortez programlarında iki yıl süre ile ön lisans eğitimi verilmektedir. Ön lisans eğitimi verilen programlar her yıl ihtiyaca göre tespit edilmektedir.

Askerî öğrencilere akademik eğitimin yanı sıra, Beden Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi ve Askerî Eğitim verilmekte, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri nezaretinde teknolojik donanımlı kliniklerde uygulamalı eğitimler icra edilmektedir. Askerî öğrenciler, akademik program dışında sosyal ve kültürel etkinliklere katılmakta, hobi kulüpleri ve spor/olimpik branşlarında zamanlarını değerlendirebilmektedir.

Başarılı olan öğrenciler eğitim ve öğretim görmüş olduğu programın ön lisans diploması/diploma eki ve tekniker unvanı ile birlikte

“Astsubay Çavuş” olarak mezun olmaktadır. Ulusal/Uluslararası geçerliliği olan ön lisans diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

Mezun olan Sağlık Astsubayları, Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim Fakültesi bölümlerinde (İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Konaklama İşletmeciliği ve Uluslararası İlişkiler) lisans eğitimlerini tamamlayıp üniversite mezunu olabilmektedir. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl açıklanan ve branşlarına uygun olan programlarda lisanslarını tamamlayabilmektedir.

Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman, askerî sosyal tesislerden faydalanma, yurtiçi ve yurtdışı kurslar, geçici yurtdışı görevler ile birlikte, her yıl
belirlenen kontenjan dâhilinde GATA bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilme, eğitimini tamamlayan sağlık astsubaylarına ise GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olma gibi birçok imkân sağlanmaktadır.Başvuru Koşulları Nelerdir?

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak (K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve Hv.Astsb. MYO’ya erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.),Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2016 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

TABLO-1’de belirtilen kaynak okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak,2014 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak,Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,En fazla 21 yaşında olmak 

Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan

TABLO-3’de belirtilen boy ve ağırlık standartları aranır.

UYARI:

Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.c. Kimler Başvuramaz?

Yukarıda başvuracak adaylar için “b” fıkrasında belirtilen koşulları taşımayanlar başvuramazlar. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenlerden, okula kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içinde herhangi bir tarihte tespit edilirse, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

TABLO-1 ve

TABLO-2’de belirtilen okul türleri ve alanlarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve alanlarından mezun olanlar başvuramaz.Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak için kılavuzun sonunda yer alan TABLO-1’de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak gerekmektedir.

YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır? 2016 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilmek için 2014 yılında yapılacak YGS’ye girmek zorunludur.

Adayların, 2016 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle

[www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden] başvuru yapmaları zorunludur.Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Başvurular,

www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden Mart-Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru formunun genel ağ (internet) üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizin başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden ve size ulaşılması gerektiğinde güncel telefon numaranız kullanılacağından başvuru formunda e-posta adresinizi ve telefon numaranızı doğru olarak girmeniz önemlidir.

Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm askerî okul ve programlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul türü ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız veya elektronik ortama kaydetmeniz faydanıza olacaktır.

İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ortak olarak icra edileceğinden, puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.Genel ağ(internet) haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.

  1. TABLOLARTABLO-1

SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARINA KAYNAK TEŞKİL EDEN OKUL TÜRLERİ

Sağ.Astsb. MYO
Okul Kodu Okul Türü
LİSELER
11033 Anadolu Lisesi (Y. Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) X
11058 Fen Lisesi X
11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) X
11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler) X
11066 Özel Fen Lisesi X
11025 Özel Lise X
80216 Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
11122 Sosyal Bilimler Lisesi X
11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi Lise Programı X
30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) X
30125 Sağlık Meslek Lisesi Programı X
ÖĞRETMEN LİSELERİ
50027 Anadolu Öğretmen Lisesi X
50019 Öğretmen Lisesi X
Sağ.Astsb. MYO
Okul Kodu Okul Türü
80192 Anadolu Tarım Meslek Lisesi X
80095 Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi X
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
56127 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi X
56038 Çevre Sağlığı Meslek Lisesi X
56054 Hemşirelik Meslek Lisesi X
56119 Laborant Meslek Lisesi X
Sağ.Astsb. MYO
Okul Kodu Okul Türü
56046 Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi X
56079 Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu X
56062 Özel Hemşirelik Meslek Lisesi X
56021 Özel Sağlık Meslek Lisesi X
56087 Sağlık Bilimleri Koleji X
56013 Sağlık Meslek Lisesi X
56135 Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi X

ASTSUBAY MYO’LARA ALINACAK ÖĞRENCİLERDE ARANILACAK BOY-KİLO STANDARTLARI

19 ALTI YAŞ GRUBU BOY KİLO STANDARTLARI

Yaş

16

Boy Alt Sınır (cm)

160

Ağırlık Alt Sınır (kg)

46

Ağırlık Üst Sınır (kg)

71

17 164 50 72
18 165 51 73

 19 YAŞ VE ÜZERİ GRUBU BOY-KİLO STANDARTLARI

Boy Alt Sınır (cm) Ağırlık Alt Sınır (Kg) Ağırlık Üst Sınır (kg)
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104

 ASTSUBAY MYO’LARA ALINACAK ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANAN BEDENÎ YETERLİLİK SINAVI STANDARTLARI

400 m Koşu (sn) Durarak Uzun Atlama (cm) Mekik (1 Dakikada) Ba rfikte Kol Çekme Basketbol Topu Fırlatma (m)
Süre Puan Mesafe Puan Tekrar Puan Tekrar Puan Mesafe Puan
70-75 10 190-195 10 30-32 10 4 10 12-13 10
69 15 196-200 20 33-35 20 5 20 14-15 20
68 20 201-205 30 36-38 30 6 30 16-17 30
67 25 206-210 40 39-41 40 7 40 18-19 40
66 30 211-215 50 42-44 50 8 50 20-21 50
65 40 216-220 60 45-47 60 9 60 22-23 60
64 50 221-225 70 48-50 70 10 70 24-25 70
63 60 226-230 80 51-53 80 11 80 26 80
62 70 231-235 90 54-56 90 12 90 27 90
61 80 236 + 100 57 + 100 13+ 100 28+ 100
60 90
59 100
AÇIKLAMALAR :

Adayların bedenî yetenek sınavında koşu hariç, diğer branşlardan bir tanesinden başarısız olması hâlinde elenmesi yerine, koşu dâhil bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın tespit edilen yeterli ortalama puana eşit (baraj: 10) veya daha fazla olması hâlinde bedenî yetenek sınavından başarılı kabul edilir. Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir.

8 YORUMLAR

  1. GATA 2017 de başka bir kurum adı altında alım yapıcakmı ?,malum kapandı darbe girişiminden sonra … sağlık astsubay bölümü tamamen kapandımı ?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.