Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları ve Şartları

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları, öğrenci alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,hava astsubay meslek yüksek okulu ygs,taban puanları,YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) Taban Puanları,Bayan Öğrenci Başvuruları

Dünyanın sayılı hava güçlerinden olan Türk Hava Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti semalarında, barış ve huzuru sağlamak için yürütmekte olduğu uçuş görevlerine destek vermek amacıyla kurulan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hv.Asb.MYO); ön lisans düzeyinde iki yıllık Akademik ve Temel Askerlik Eğitimi veren yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Hv.Asb.MYO, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) bünyesinde konuşlandırılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetlerini 21’inci yüzyılın havacılık bilim ve teknolojisi ile bütünleştirerek yürütmektedir.

Hv.Asb.MYO’da eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik, duyuşsal ve askeri olmak üzere üç temel alanda ve birbirini tamamlayan bir sistem içerisinde uygulanmaktadır. Hv.Asb.MYO’da akademik eğitim faaliyetleri; Uçak Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Hava Trafik Kontrol, Bilgisayar Programcılığı, Güvenlik ve Koruma, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ve Lojistik olmak üzere toplam on farklı programda ön lisans diploması verilecek şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu programlarda eğitim esnasında toplamda 768 saat İngilizce dil eğitimi verilmektedir.

Hv.Asb.MYO’da, sosyal kol ve akademik kol faaliyetleri vardır. Satranç, Halk Oyunları, Resim, Fotoğrafçılık, Model Uçak, Ebru, Ney, Gitar, Bağlama ve Tiyatro, İngilizce, Fen Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Robotik ve Otomasyon, Görsel Tasarım ve Animasyon, Model Uydu ve Haberleşme kolları bazıları olup, eğitimli personel yardımıyla öğrencilere, yetenekleri veya istekleri doğrultusunda herhangi bir alanda faaliyet gösterebilme imkânı verilmektedir.

Astsubay yetiştirilmek üzere kayıt işlemleri yapılan öğrencilerin eğitim-öğretimleri yatılı ve parasız olup, adayların mezun oluncaya kadar her türlü ihtiyaçları (giyecek, yiyecek, barındırılma, eğitim, öğretim ve kırtasiye masrafları ile harçlık ve istihkakları vs.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Başarılı olan öğrenciler, eğitim-öğretim görmüş olduğu programa ait ön lisans diploması, astsubay diploması ve yurt dışında geçerliliği olan bir diploma eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine atamaları yapılmaktadır.

Mezun olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yapabilmekte veya Dikey Geçiş Sınavı ile branşlarının devamı programlarda eğitimlerini tamamlayarak lisans mezunu olabilmektedir. Böylece dört yıllık fakülte mezunu olan astsubaylar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yıllık olarak belirlenen kontenjanlar dâhilinde muvazzaf subaylığa geçiş yapabilmektedir.

Hv.Asb.MYO’yu başarıyla tamamlayarak Hv.K.K.lığına atanacak astsubaylar; Hava Trafik, Radar, İstihbarat, Muhabere, Hava Savunma, Uçak Bakım, Silah Mühimmat, İstihkâm, Ulaştırma, Piyade, İkmal ve Personel gibi değişik sınıflarda görev yapmaktadır.

Hv.Asb.MYO mezunu astsubaylara ve hak sahibi yakınlarına; sağlık hizmetlerinden, lojmanlardan, askerî sosyal tesislerden (orduevleri, misafirhaneler ve özel eğitim merkezleri vb.) yararlanma ve OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylarda Aranacak Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,

2015 veya 2016 yıllarında liseden mezun olmak, (Başvuru ile ilgili şartları taşıyan adaylardan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında kayıtlı veya yeni kayıt yaptıracak durumda olanların, Hv.Asb.MYO’ya başvurmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.),

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir). Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır,

TABLO-1 ve TABLO-2‘de belirtilen okul türleri ve alanlardan 2015 yıllında mezun olmuş olmak ya da en geç 08 Ağustos 2016 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış olmak ve Haziran ayı içerisinde belirlenecek Seçim Aşamaları Baraj Puanı ve üzerinde puan almak,

TABLO-3‘te yer alan yaşlara göre boy-kilo sınırları içerisinde yer almak (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.),

Seçim aşamalarında başarılı olunması halinde, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre sevk edilecekleri sağlık muayene merkezinden “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin,

Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

(ç) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmamış; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek,

Hv.Asb.MYO’ya giriş için yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak ve değerlendirme sıralamasında Hv.K.K.lığı tarafından belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

“Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.

Başvuru İşlemleri

Hv.Asb.MYO’ya başvurular, 23 Mart – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili alanlara gerekli bilgiler doldurularak yapılacaktır.

Adaylara yol göstermesi bakımından, konu ile ilgili işlem basamaklarını gösteren örnek doldurma talimatı www.tekok.edu.tr internet adresinde bulunmaktadır. Adayın başvuru işlemine başlamadan önce bu talimatı okuması yararına olacaktır.

Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, adaylara işlemini tamamlandığını belirten bir şifre verilecektir. Bu şifre kullanılarak doldurulan bilgiler kontrol edilebilecek, varsa başvuruların sona ereceği tarihe kadar değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru bilgilerine başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, verilen şifrelerin gizli tutulması gerekmektedir.

Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

Adayların başvuru bilgileri, ÖSYM Bşk.lığından alınan bilgiler ile karşılaştırılarak adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek ve başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları reddedilecektir. Adayın beyan ettiği bilgiler ile ÖSYM Bşk.lığında kayıtlı olan bilgilerde çelişki olması halinde, başvuru süresi içerisinde resmi evrak ile belgelendirilmesi koşuluyla adayın beyanı esas alınmaktadır.

2016 yılı başvurularının tamamlanmasından sonra adreslere herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurma talimatına uygun olarak doldurulmaması ve bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması ve yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Belgelerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

SEÇİM AŞAMALARI

Seçim Aşamalarına Çağrılacak Adayların Belirlenmesi

YGS 1-2 veya YGS 5-6 puan türlerine göre (ağırlıklı orta öğretim başarı puanı dikkate alınmadan), “Seçim Aşamaları Baraj Puanı” tespit edilecektir. YGS puan türlerinden hangilerinin dikkate alınacağı başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenecektir.

Belirlenen seçim aşamaları baraj puanı/puanları ve üzerinde not alan adayların Hv.Asb.MYO seçim aşamalarına katılımı için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri, 10 Haziran 2016 tarihinde saat 17.00’da http://www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Seçim aşamalarına katılan adaylara, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ücretsiz olarak Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından verilmektedir.

Seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Hv.Tek.Okl.K.lığı (Gaziemir/İZMİR) Sınav Nizamiyesinde hazır bulunacaklardır. Seçim aşamaları her bir aday için bir gün sürecek şekilde 21 Haziran – 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında planlanmıştır.

Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine, kayıt işlemlerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve işlemleri iptal edilir.

Seçim Aşamalarının Kapsamı

Evrak İnceleme ve Ön Kontrol

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile İnternet’te yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

Ön Sağlık Muayenesi

Ön sağlık muayenesi, pratisyen veya uzman askeri tabip ve diş tabiplerince yapılan, adayın TSK’deki görevlere uyarlık bakımından (Silahlı Kuvvetler personelinin mesleki gerekliliği olan fiziksel görünüm ve sağlık yeteneklerine uygun olup olmadığının) değerlendirildiği, ileri tetkik gerektirmeyen hastalık ve arızaların tespit edildiği bir muayenedir.

Ön sağlık muayenesinde amaç, adayın normal yaşamını etkileyecek bir sağlık problemi olup olmadığını değerlendirmek değil, Silahlı Kuvvetler personelinin mesleki gerekliliği olan fiziksel ve psikolojik güçlüklere uygun sağlık niteliklerinin varlığını değerlendirmektir.

Bu muayenede, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen askeri öğrenci adaylarında bulunması gereken kriterlere, kişinin uygun olup olmadığı (Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde yara, yanık, leke, kellik, nevüs, tatuaj, keloid, skatris ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düztaban olmamak, konuşmasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak ve refraksiyon kusuru bulunmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık ve arızalar bulunmamak, kalp, ortopedik, cilt, ürolojik, ağız-çene-diş hastalıkları ve arızaları bulunmamak vb.) araştırılır.

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaşa göre boy-kilo standartları TABLO-3‘de belirtilmiştir.

Ön sağlık muayenesini geçemeyen adaylar elenirler ve diğer aşamalara devam edemezler.

(e) Adaylar ön sağlık muayene sonucuna, muayenenin yapıldığı seçim aşamasının yerini terk etmeden, itiraz edebilir. Bu durumda heyetteki farklı bir hekim tarafından sadece itiraza konu olan kriter açısından yeniden değerlendirilir. Bu itiraz muayenesinin sonucunda verilen karar nihaidir, itiraz edilemez.

Fizikî Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT)

Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkarmak üzere barfikste kol çekme, yardımlı mekik (1 dk.), durarak uzun atlama (çift ayak) ve 400 m koşu branşlarında fiziki yeterlilik değerlendirme testi yapılmaktadır. Branşlara göre derecelendirme değerleri TABLO-4‘te yer almaktadır.

Her branş için asgari ölçüde tekrarı ya da mesafeyi geçemeyen adaylar, o branştan sıfır puan alır. Herhangi bir branştan sıfır alan aday elenir ve diğer seçim aşamalarına devam edemez. FYDT puanı, anılan dört branştan elde edilen puanların toplamı ile oluşturulur.

Adaylar seçim aşamalarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

(ç) FYDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk Hv.Tek.Okl.K.lığına ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Kişilik Değerlendirme Testi

Adayların özgüven, uyumluluk, zor koşullara uyum, duygusal denge, psikotik eğilim, somatizasyon, kaygı gibi kişilik özelliklerinin tespitine yönelik anket şeklinde uygulanan bir testtir. Başarılı/başarısız gibi bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.

Yetenek Değerlendirme Testi

Yetenek değerlendirme testinde; adayların el ve göz koordinasyonunu sağlama yetenekleri, olayları algılayıp gerekli tepkiyi verebilme becerisi, baskı altında karar verebilme becerisi ile bölünmüş dikkati ve ani karar verebilme gibi yetenekleri ölçülür.

İngilizce Bilgi Testi

Adayların İngilizce bilgi seviyesinin değerlendirilmesi amacıyla İngilizce bilgi testi uygulanır.

Mülâkat

Mülakat sınavında; adayın genel görünümü, davranışı, söylenenleri doğru anlaması, konuşmasındaki akıcılığı, kendini ifade becerisi, mantıklı, tutarlı ve aksaksız konuşması, kendini anlatma kabiliyeti, ikna gücü, bireysel zenginlik ve kültürü, kendine güveni, heyecan durumu, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

Mülakat değerlendirmesi sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve yukarısında puan alanlar başarılı olmuş sayılmakta ve Nihai Karar Komisyonuna sevk edilmektedirler.

Nihai Karar Mülâkatı

Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve birbirinden farklı komisyonlarda değerlendirilmiş adayların, yüz yüze görüşülerek ve birbirleriyle mukayese edilerek; davranış, mantık zinciri kurma, genel görünüşü ve Hava Kuvvetlerine uygunluğu ile Hv.Asb.MYO öğrencisi olma kriterlerini taşıyıp taşımadığı son kez değerlendirilmektedir.

Nihai karar mülâkatında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere sağlık muayene merkezine sevk edilmektedir.

c. Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları

Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esastır. Ön sağlık, FYDT ve mülakat aşamalarından herhangi birinde elenme olması durumunda, elenme olan seçim aşamasının yapıldığı yer terk edilmeden yazılı itiraz etmek mümkündür. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!)

Ön Sağlık ve FYDT aşamasında elenme olması ve aday tarafından itiraz edilmesi durumunda, aday yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Yeniden değerlendirme sonucunda başarılı olunması halinde adaylar bir sonraki aşamadan itibaren devam edebileceklerdir.

Mülakat komisyonunda elenme olması ve aday tarafından itiraz edilmesi durumunda, adayların itirazları “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilir. İtirazı kabul edilmeyen adaylar elenirler. İtirazı kabul edilen adaylar ise tekrar değerlendirilmek üzere ilgili komisyona gönderilirler. “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

Sağlık Muayene Merkezine Sevk

Başarılı olan adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak için Yeşilyurt/İSTANBUL’da Hava Harp Okulunun içinde konuşlu bulunan Hava Sağlık ve Muayene Merkezi Başkanlığına sevk edilmektedir. Sevk edildikleri merkezden “Askeri Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık raporu alanların itiraz hakları bulunmakta olup, gerekli bilgiler hastaneye sevk esnasında adaylara açıklanmaktadır.

2016 yılı içinde diğer Kuvvet Komutanlıklarının Harp Okulları veya Meslek Yüksekokulları için alınmış olan “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporları Hv.Asb.MYO için de geçerli olarak kabul edilmektedir. Bu durumda olan adaylar, ayrıca sağlık muayene merkezine sevk edilmezler. Almış oldukları ön raporun aslı veya fotokopisi yeterli olmaktadır.

ASIL VE YEDEK ADAYLARA SONUÇLARIN DUYURULMASI

Seçim aşamalarında başarılı olan her aday için performans değerlendirmesi yapılacaktır. Performans puan sırasına göre mezun olduğu/olacağı lise alanları dikkate alınarak, asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara faaliyet takviminde belirtilen tarihte (sayfa 4) www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğunda olup, çağrıldıkları tarihte gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Adayların bu duyuruları dikkatle takip etmeleri, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri kendi yararlarına olacaktır.

KAYIT İŞLEMLERİ VE İNTİBAK EĞİTİMİ

“Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan ve kayıt için gerekli diğer belgeleri de tamamlayan adaylar, kayıt işlemleri için faaliyet takviminde belirtilen tarihte (sayfa 4) Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR adresinde şahsen hazır bulunması gerekmektedir.

Asıl adayların kayıt işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak olup, kayıt işlemini tamamlayan adaylar, faaliyet takviminde belirtilen (sayfa 4) intibak eğitimi başlangıç tarihine kadar evlerine dönebileceklerdir.

Asıl adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kontenjanın dolmaması hâlinde, aynı gün içerisinde kontenjan açığı kadar yedek aday, mezun olduğu lise alanındaki performans başarı sırasına göre çağırma işlemi ve kayıt işlemleri yapılacaktır. Yedekten çağrı işlemleri başvuru esnasında verilen telefon numaralarına göre yapılacağından, adayın kendisine ait olan telefon numaralarını başvuru esnasında doğru bildirmesi çok önemlidir.

ç. Kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan, internette ilan edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen, istenen hususları yerine getirmeyen, iletişim için verilen telefon numaralarından kendilerine ulaşılamayan asıl ve yedek adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak ve adaylıkları sonlandırılacaktır.

Okula kayıt işlemi yapılarak intibak eğitimine başlayan adaylardan, eğitim-öğretim sürecinin hangi safhasında ve hangi nedenle olursa olsun ilişiği kesilenlerin yeniden okula kabulü hiçbir şekilde yapılmamaktadır.

İntibak eğitimi, adayların askerlik mesleğine uyum sağlayıp sağlayamayacaklarının değerlendirildiği bir eğitimdir. İntibak eğitim süresi 2 ile 8 hafta arasında değişebilmektedir. Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır.

İntibak eğitimi esnasında askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen adaylar, Hv.Asb.MYO öğrencisi olma hakkını kaybederler. Başarılı olanlar eğitim sonunda törenle yemin ederek, Hv.Asb.MYO öğrencisi olurlar.

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR

Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Bu kılavuzun tamamını okumadan internetten başvuru işleminizi yapmayınız.

Yapacağınız eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu size ait olacaktır.

Şehit, Malul Gazi ve Muharip Gazi çocukları için YGS puan türlerine göre belirlenen Seçim Aşamaları Baraj Puanının % 90’ı oranında puan alanlar seçim aşamalarına girmeye hak kazanacaktır. Bu adaylardan seçim aşamaları ve sağlık muayene işlemlerinde başarılı olanlar ilave verilecek % 5’lik kontenjana girmesi halinde okula girmeye hak kazanacaktır.

Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.tekok.edu.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, www.tekok.edu.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

Seçim aşamalarında adayların kaybolan eşya ve malzemelerinden Hv.Tek.Okl.K.lığı sorumlu değildir.

Kayıt işlemlerinde asıl adayların yerine yedeklerin çağrılabilmesi için aradaki zaman kısa olduğundan, iletişim aracı olarak telefon kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru telefon numaralarını başvuru formunda belirtmeleri, telefon ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.