Hava Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları Ve YGS Taban Puanları

Hava Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları Ve YGS Taban Puanları,Hava Harp Okulu ile ilgili alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,hava harp okulu yeni baraj puanı,hava harp okulu yeni başvuru koşulları,YGS-1,YGS-2,MF-1,MF-4 Taban Puanları,Bayan Öğrenci Başvuruları

2016 yılı Hava Harp Okulu başvuruları 13 Mayıs 2016 tarihine kadar www.ikdm.hho.edu.tr internet adresinden alınacaktır.

Hava Harp Okulu Başvuru Koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
  • 2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,
  • ÖSYS Kılavuzunda yer alan aşağıdaki okul türlerinden mezun olmak:

hho_okuulkod

  • NOT: Ara sınıflarda yukarıda belirtilen okul türleri dışında bir okulda okumamış olmak şartıyla, yukarıdaki okul türlerinden, 11147 Özel Temel Lise’ye geçmiş olan adaylar da başvuru yapabilirler.
  • Yurtdışındaki okullardan mezun öğrenciler için, mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,
  • En fazla 20 yaşında olmak (1996 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),
  • 2016 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmak,
  • İnternet sitemiz üzerinden başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

Hava Harp Okulu Öğrenci Seçim Aşamaları

Hava Harp Okulunda dört yıl süreli lisans ve askeri eğitim alarak Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin bir subayı olmak isteyen öğrencilerin subaylık mesleğine uygunlukları, çok kapsamlı bir seçim sistemi içerisinde objektif kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanını aşan ve seçim aşamalarına davet edilen adaylar, kendilerine tebliğ edilen gün ve saatte ikinci seçim aşamalarına katılmak üzere Hava Harp Okulunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların seçim aşamalarına gelirken getirmeleri gereken belgeleri hazırlamış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

HHO Baraj Puanı ve bu puanı aşarak ikinci seçim aşamalarına davet edilen adaylar www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizden ilan edilecektir. Adaylar davet edildikleri tarihi ve hazırlamaları gereken belgelere internet adresimizden ulaşabileceklerdir.

Seçim Aşamaları

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasından sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde “Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanı” belirlenecektir. Başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylardan Komutanlığımızca belirlenen HHO Baraj Puanını aşanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilirler.

Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavının(LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır.

Hava Harp Okulu Baraj Puanı

HHO Baraj Puanı, Hava Harp Okulu Başvuruları tamamlanmasına mütekip ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde Komutanlığımızca belirlenmektedir. Komutanlığımızca her yıl yeniden belirlenen HHO baraj puanını aşan adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilirler. Bu puan adayın akademik alt yapısını ölçmeye yönelik olduğundan, tekrar bir bilgi sınavı yapılmamaktadır.

Ön Sağlık Muayenesi

Ön sağlık muayenesi ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde HHO öğrenci adayında olması öngörülen sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesi sonucunda başvuru ve giriş koşullarında belirtilen ön sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar elenirler.

Not: Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile ilgili değerlendirmeler Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Ek-A’sında yer alan tablolara göre yapılmaktadır. 13 ila 18 yaş kız ve erkek öğrenci adayları için boy ve ağırlık sınırları ve vücut kitle indeks değerleri (1), (2), (3) ve (4) numaralı tablolarda, 19 ve üzeri kız ve erkek yaş grupları için boy ve ağırlık değerleri (5) ve (6) numaralı tablolarda gösterilmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testi

Fiziki yeterlilik testi ile adayların askerlik ve havacılık için gerekli bedeni yeterliliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Adaylara, 400 metre koşu, koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testleri uygulanmaktadır. Sadece 400 metre koşu testinden başarısız olan adaylar elenirler. Koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testlerinden eleme yapılmaz.

400 metre koşu testinin baraj değerleri aşağıdaki gibidir.

hho_spor_testleri

Kişilik Testi

Adayların kişilik özellikleri hakkında genel bilgi edinmek ve mülakat aşamalarına veri sağlamak amacıyla uygulanan testtir.

Psikomotor Testi

Adayların el-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal uyanıklık, seçici dikkat gibi yetenekleri ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanan testlerdir. Bu testlerden elde edilen sonuçlar, adayın uçuş yeteneğini belirlemeye yönelik olduğundan baraj puanı aşamayanlar elenirler.

Bireysel Görüşme

Adayın bireysel özelliklerini, gelişime açıklığını, kendine güvenini, akademik birikimini, askerliğe ve havacılığa uygunluğunu, mesleğe yönelik istekliliğini ve psikolojik özelliklerini belirlemeye yönelik adayla yüz yüze yapılan, sözlü iletişim gerektiren ve soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen görüşmedir.

Takım Çalışması

Adaylar 5-6 kişilik gruplar halinde toplanır ve kendilerine verilen bir problem üzerinde çalışmaları istenir. Adayların grup içerisindeki tartışmalarına ve değerlendirmelerine bakılarak, grup içerisindeki davranışları, düşüncelerini savunabilme yetenekleri ve liderlik özellikleri belirlenmeye çalışılır.

Karar Komisyonu Görüşmesi

Okul Komutanı Başkanlığında; Dekan, Öğrenci Alay Komutanı ve İKDSM Başkanından oluşan komisyon, adayların bu aşamaya kadar olan seçim aşamalarında göstermiş oldukları performansı değerlendirmek amacıyla adayla yüz yüze görüşür. Yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda Hava Harp Okulu öğrencisi olamayacağına karar verilen aday diğer seçim aşamalarına devam ettirilmez.

Uçuş Sağlık Muayenesi

Karar komisyonundan başarılı olan adaylar, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık kriterlerine sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla tüm branşlarda uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesine alınırlar. Sağlık muayenesi sonucunda, “Askeri öğrenci olur, Uçucu yetiştirilmeye elverişlidir” raporu alan adaylar Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucu olumsuz olan adaylar sağlık muayene sonucuna itiraz etme hakkına sahiptirler. İtiraz muayeneleri sonucunda olumlu rapor alan adaylar kendilerine tebliğ edilen tarihte Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine katılırlar.

Öğrenci Seçme Uçuşu

Yalova Tatbiki Eğitim Kampında gerçekleştirilen Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) Eğitiminde, öğretmen pilotlar nezaretinde adayların gerçek uçuş şartlarındaki pilotaj özellikleri değerlendirilir. Uçuş Eğitiminde başarılı olamayan adaylar elenir. Başarılı olan adaylar ise İntibak Eğitimine alınırlar.

İntibak Eğitimi

İntibak eğitimi, HHO öğrenci adaylarına okulu ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak ve temel askeri eğitimi yaptırmak amacıyla yapılan 2 ila 8 haftalık bir eğitimdir. İntibak eğitimi safhasında başarılı olamayan adaylar elenirler.

Kesin Kayıt

İntibak eğitimini başarı ile tamamlayan ve performans puanı sıralamasına göre belirlenen kontanjan içerisinde kalan adaylar and içerek Hava Harp Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar. Adaylardan “And İçme Töreni”ni takip eden ilk 30 gün içinde, noter onaylı YÜKLENME SENEDİ alınır. Bu senet, veli, reşit aday ve müteselsil kefil ile müştereken Noter huzurunda imzalanarak onaylanır. Adaylar reşit olsalar dahi birbirlerine kefil olamazlar. Yüklenme senedi olmadan Öğrenci Kayıt belgeleri tamamlanmış sayılmaz. Giriş koşulları ile ilgili nitelikleri taşımadıkları anlaşılanların ve doldurdukları belgelerde yanlış beyanda bulunanların okul ile ilişkileri kesilir.

Başvuru İşlemleri İle ilgili Sorular

Hava Harp Okulu’na girmek istiyorum, öncelikle ne yapmam gerekir?
Öncelikle www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizde belirtilen Hava Harp Okulu başvuru koşullarına uygun olup olmadığınıza bakınız. Başvuru koşullarına uygunsanız, ilan edilen tarihler arasında www.ikdm.hho.edu.tr internet adresine girerek başvuru işlemini yapmanız gerekmektedir.

Hava Harp Okuluna başvurmak istiyorum.  Başvurumu posta ile veya şahsen yapabilir miyim?
Hava Harp Okuluna başvuru sadece internet kanalıyla yapılmaktadır. İlan edilen tarihler arasında www.ikdm.hho.edu.tr internet adresine girerek başvurunuzu yapabilirsiniz.
Başvuru tarihleri, öğrenim kolları ve baraj puanları nedir?
Hava Harp Okulu başvuruları ilan edilen tarihler arasında www.ikdm.hho.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. HHO baraj puanı 2015 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:275, Bayan:290; 2014 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:290, Bayan:310; 2013 yılı için YGS1-YGS2-YGS5-YGS6 puan türünde Erkek:280, Bayan:280 ; olarak uygulanmıştır.
Hava Harp Okulu başvuru formunu elden teslim alabilir miyim veya siz gönderebilir misiniz?
Hava Harp Okuluna başvurular sadece internet üzerinden kabul edilmektedir. İlan edilen tarihler arasında www.ikdm.hho.edu.trinternet adresimizden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları ile İlgili Sorular

Lise ara sınıf öğrencisiyim. Şimdiden başvuruda bulunabilir miyim?
Hayır, mezun olacağınız yıl, başvuru şartlarını karşılıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.
Geçen yıl Hava Harp Okulu seçim aşamalarında elenmiştim. Bu yıl tekrar başvurabilir miyim?
Eğer ön sağlık, fiziki yeterlilik testi veya uçuş sağlık muayenesinden elendiyseniz tekrar başvurabilirsiniz. Diğer aşamalardan elenen adaylar tekrar başvuruda bulunamazlar.
Psikomotor testten elenmiştim. Tekrar başvurabilir miyim?
Psikomotor testten elenen adaylar daha sonraki yıllarda tekrar başvuruda bulunamazlar.
Üniversitede okuyorum. Hava Harp Okuluna başvurabilir miyim?
Başvuru ve giriş koşullarını sağlıyorsanız Hava Harp Okuluna başvurabilirsiniz.
Hava Harp Okulu seçim aşamalarına katılabilmem için YGS’den en az kaç puan almam gerekir?
HHO baraj puanı, YGS sonuçları açıklandıktan ve HHO başvuruları bittikten sonra belirlenerek ilan edilir. HHO baraj puanınıwww.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizden öğrenebileceksiniz.
Pilot olmak istemiyorum. Yer subayı olmak üzere başvurabilir miyim?
Adaylar, pilot adayı muvazzaf hava subayı yetiştirilmek üzere Hava Harp Okuluna alınmaktadır. Seçim aşamaları da bu amaca yönelik olarak düzenlenmiştir. Yer subayı olmak üzere başvuru söz konusu değildir.
Meslek Lisesi/Teknik Lise/Anadolu Teknik Lisesi/Ticaret lisesi öğrencisiyim/mezunuyum. Hava Harp Okulu’na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuramazsınız. Mesleki eğitim veren okullar, Hava Harp Okuluna öğrenci alımı yapılan okul türleri arasında bulunmamaktadır. ( Detaylı bilgi için başvuru ve giriş koşularına bakabilirsiniz).
Lisede sınıf tekrarı yaptım. Başvuruda bulunabilir miyim?
Diğer başvuru ve giriş koşullarını sağlamanız durumunda başvuruda bulunabilirsiniz.
Yurtdışındaki bir lisenin öğrencisiyim/mezunuyum. Hava Harp Okuluna nasıl başvurabilirim?
Yurtdışında öğrenim gördüğünüz okulun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru koşullarımızda belirtilen okul türlerinden birine denkliğini gösterir denklik belgesini almanız gerekmektedir. Bunun yanında başvuru yapacağınız sene için LYS’ye girmiş olmanız, internetten başvuruda bulunmanız ve HHO baraj puanını aşmanız gerekmektedir.
Askeri okullardan hangi sebeplerle öğrencilerin ilişiği kesilmektedir?
Aşırı disiplinsizlik, akademik başarısızlık ve sağlık sebebiyle ilişik kesilebilmektedir.

Sağlık ve Fiziksel Özellikler

Hava Harp Okuluna başvurmak isteyen adaylardan sağlık problemleri ile ilgili olarak çok çeşitli sorular gelmektedir. Hava Harp Okuluna başvuracak olan adaylarda aranan sağlık kriterleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Aynı yönetmelikte “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin askerî okullarına alınacak öğrenci adayları, tam sağlam olmalı” şartı belirtilmektedir.

17 yaşındayım. Başvuruda bulunabilir miyim?
Evet, diğer başvuru koşullarını da sağlıyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz.
Düztabanım. Başvuru yapsam kabul edilir miyim?
Düztaban olmak aradığımız sağlık kriterlerine uygun değildir. Uzman doktorlarımız tarafından yapılacak muayene neticesinde düztaban olduğunuz tespit edilirse elenirsiniz.
Vücudumda yara izi var. Başvuruda bulunabilir miyim?
Vücudunuzdaki yara izi, aranan sağlık kriterlerine uymadığı tespit edilirse elenirsiniz.
Boy-kilo oranı nasıl olmalıdır?
Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile ilgili değerlendirmeler tabipler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Ek-A’sında yer alan tablolara göre yapılmaktadır. 13 ila 18 yaş kız ve erkek öğrenci adayları için boy ve ağırlık sınırları ve vücut kitle indeks değerleri (1), (2), (3) ve (4) numaralı tablolarda, 19 ve üzeri kız ve erkek yaş grupları için boy ve ağırlık değerleri (5) ve (6) numaralı tablolarda gösterilmektedir.
Boyum 160 cm. Başvurabilir miyim?
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy limtleri esas alınır.
Ameliyatla düzeltilmiş göz bozukluğu sağlık aşamasında sorun olur mu?
Göz bozukluğu ameliyatla düzeltilmiş bile olsa uçuş sırasında adayın sağlığını olumsuz etkileyeceğinden sağlık aşamasında elenme nedenidir.
Gözümde 0,05 gibi çok düşük derecede sorun var. Başvuruda bulunabilir miyim?
Adaylarda aranan sağlık kriterlerine herhangi bir göz bozukluğunuz olmaması gerekmektedir. Göz bozukluğunuz uzman doktorlarımız tarafından yapılacak muayene sonucunda tespit edilirse elenirsiniz.