2017 Hava Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları Ve YGS Taban Puanları,Hava Harp Okulu ile ilgili alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,hava harp okulu yeni baraj puanı,hava harp okulu yeni başvuru koşulları,LYS,MF-1,MF-2,MF-4 Taban Puanları,Bayan Öğrenci Başvuruları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak
 • Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak A Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve ^ hareketlerde bulunmamış olmak
 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak
 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal v istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak
 • Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak
 • “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak
 • Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),
 • 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak
 • En fazla 20 yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır)
 • 11 Mayıs 2000 tarihli, 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu’nun 36’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Şartlarını” taşımak
 • Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 yılında mezun olmak
 • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak
 • Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)
 • Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak
 • Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek
 • Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.
 • Harp Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
 • Harp Okullarına başvurmak isteyen adayların, www.msb.gov.tr internet adresine girerek her bir harp okulu için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.
 • BİRİNCİ SINIF VE HAZIRLIK SINIFINA AYRI AYRI ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
 • Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.
 • Hava Harp Okuluna başvuracak adayların; boylarının 165-190 cm arasında (165 cm ve 190 cm dahil), vücut kitle endeksinin ise 19 kg/m2 ile 29 kg/m2 (19 kg/m2 ve adayların 29 kg/m2 dahil) arasında olması gerekmektedir. Örneğin 1.80 m boyunda, 80 kilo bir adayın vücut kitle endeksi 80/(1.8*1.8)=24.69)’dir.
 • Hava Harp Okuluna sadece erkek adaylar alınacaktır. Bu nedenle kadın adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresinden başvurularını., yapacaklardır. 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresinden “Hava Harp Okulu 2017 Yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunu” doldurarak başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • ÖSYM Bşk.lığının sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Belirlenen baraj puanlarının üzerinde not alan adaylar, diğer seçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilecektir. Hava Harp Okulunda icra edilecek seçim aşamalarına katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri, www.msb.gov.trvewww.hho.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
 • Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında ve Öğrenci Seçme Uçuşlarında (yalnız uçuş kriterine göre) başarılı olan adaylar;
 • Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-2, MF-4 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır.
 • Seçim süreci boyunca isteyen adaylar Hava Harp Okulu tesislerinde kalabilecektir. Adayların yemek ve yatma ihtiyaçları Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Hava Harp Okulunda (Yeşilyurt/İstanbul) uygulanacak seçim aşamalarıyla ilgili detaylı bilgi www.msb.gov.tr ve www.hho.edu.tr adreslerinde yayımlanacaktır.