Hava Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları ve AYT Taban Puanları

Hava Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları ve AYT Taban Puanları

27756
43
PAYLAŞ

2018 Hava Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları Ve 2018-AYT Taban Puanları,Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Hava Harp Okulu ile ilgili alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,hava harp okulu yeni baraj puanı,hava harp okulu yeni başvuru koşulları, Bayan Öğrenci Başvuruları

 

Hava Harp Okulu:

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

Hava Harp Okulu eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.hho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.HAVA HARP OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 20 Aralık 2017 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Sınava başvurular 09 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulu Seçme Sınavı, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.

Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu), Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

* Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak,

ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018-MSÜ) katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.* Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

– Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

– Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

– Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

NOT: Diğer başvuru şartları ve ayrıntılı bilgi için;

2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzunu inceleyiniz.Kılavuza ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM     Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr          internet adresinden yapacaklardır.Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Türkçe 40 soru
Sosyal Bilimler Coğrafya 5 soru 20 soru
Tarih 5 soru
Felsefe 5 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (*) 5 soru
Temel Matematik 40 soru
Fen Bilimleri Fizik 7 soru 20 soru
Kimya 7 soru
Biyoloji 6 soru
Toplam 120 soru

(*) veya ilave Felsefe soruları

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

MSÜ-SAYISAL (SA),

MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

MSÜ-SÖZEL (SÖ),

MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan Türlerinin Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler
MSÜ-SA 25 35 30 10
MSÜ-EA 35 35 10 20
MSÜ-SÖ 35 20 10 35
MSÜ-GN 35 35 15 15

2018-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra Harp okulları ve/veya Astsubay MYO’lara başvuracak adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri www.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2018-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 -11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

NOT: Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için; Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu,Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır),

Astsubay Meslek Yüksekokulları için; Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu,

Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir) tercihi yapabilecektir. * Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna; mezun olduklarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığında görev yapmak üzere askeri öğrenci temin edilecektir.

Okul MSÜ-SAYISAL MSÜ-SÖZEL MSÜ-EA MSÜ-GENEL
Kara Harp Okulu X X
Deniz Harp Okulu X
Hava Harp Okulu X
Kara Astsubay MYO X X
Deniz Astsubay MYO X X X
Hava Astsubay MYO X X X
Bando Astsubay MYO 2018-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek PuanBelirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2018-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır.

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.trv internet adresinde yayımlanacaktır. 2’nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir.

Birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

(Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Aday Değerlendirme Puanı;

– Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı – Fiziki Yeterlilik Testi Puanı Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı Harp Okulları İle Astsubay MYO Yerleştirme Puan Türü

Kara Harp Okulu      2018-AYT Sayısal ve Eşit Ağırlık Puanı

Hava Harp Okulu     2018-AYT Sayısal Puanı

Deniz Harp Okulu    2018-AYT Sayısal Puanı

Astsubay Meslek Yüksekokulu   2018-TYT Puanı

(Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu dahil * 2’nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında 2018-TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecektir.

* 2’nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları (ilgili mevzuat kapsamında şehit/gazi olarak değerlendirilen), yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için Temel Yeterlilik Testinde (2018-TYT), Harp Okulları için Alan Yeterlilik Testinden (2018-AYT) Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek yerleştirme taban puanının %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler.

Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar adayın asil olarak yerleştirmesi yapılacaktır.

Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (Öğrenci Seçme Uçuşu dâhil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1 ‘inci sınıfa başlatılacaktır.Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının yerleştirmeleri ayrı ayrı olmak koşulu ile ilk tercihi dışındaki tercihine yerleştirilen aday öncelikli tercihlerinde sıra gelmesi durumunda aday isterse öncelikli tercihine geçebilecektir.

 

43 YORUMLAR

    • Evet ÖSYM’nin belirlediği okul türlerinde böyle bir ayrıma gidilmediğinden Hava Harp Okullları Sınavlarına başvurabilirsiniz.

  1. Sivil lise kaynaklı öğrenciler için lys dikkate alınacak mı? Yoksa sadece ygs mi dikkate alınacak. Ayrıca 2.seçimler hangi ayda yapılıyor.

    • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasından sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde “Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanı” belirlenecektir. Başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylardan Komutanlığımızca belirlenen HHO Baraj Puanını aşanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilirler.

      Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavının(LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır.

  2. YGS DEN KAÇ PUAN YAPMAMIZ GEREK BARAJ PUANI BELİRLENMEDİ Mİ ? BELİRLENMEDİYSE NE ZAMAN AÇIKLANIR ? SINAVA SON 3 GUN KALDI

    • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasından sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde “Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanı” belirlenecektir. Başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylardan Komutanlığımızca belirlenen HHO Baraj Puanını aşanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilirler. Seçim faaliyetleri ile ilgili tüm duyurular internet sitemiz üzerinden yapılır. Adaylara posta yoluyla herhangi bir evrak gönderilmez.

      2016 yılı Hava Harp Okulu başvuruları 23 Mart-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında http://www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizden alınacaktır.

    • Merhaba admin,

      Ben 15 yasindayim ve Hollandada yasiyorum. Boyum 160cm ve kilom 59. Hollandaca, ingilizce, almanca, birazda fransizca konusabiliyorum.
      Pilot olmayi cok istiyorum ama hollandadaki pilot kiriterleri bana uygun olmadigi icin size verdigim kiriterlere göre turk hava harp okuluna bas vursam secilme sansim nedir? Cevap verirseniz sevinirim

      Saygilar

      • Merhaba Gül Keksin bende başvurmak istiyorum ama şu var ki boy sınırı var o yüzden giremeyebilirsin sana tavsiyem bol bol yüz, basketbol oyna, süt iç ve bisiklete parmağın ucu yetişecek kadar ayarla sür bunlar boyunu uzatır. Eğer ci testini geçemessen hava subayı oluyorsun bilgin olsun.

        Saygılar Efendim.

  3. ben özel sağlık meslek lisesinde okuyorum acaba onumuzdeki ygs ye girip puanım tutarsa hava harp okuluna gırebılıyomuyum 🙂

  4. Ben anadolu lisesinde okuyorum ve lise 3 um acaba 2 sene sonra basvurabilir miyim boy 1.80 kilo 75cevap verirseniz sevinirim ayrica pilot olmayi aseviyorum ve ingilizce ve almanca dil aliyorum

  5. Meslek lisesi mezunuyum şuan meslek yüksek okulunda okuyorum bu seneki sınavlara girip Hava Harp Okuna girebilir miyim ?

    • Göksel bey bende meslek lisesinde okuyorum ileriki sınavlarda (YGS-LYS)’den yüksek puan alırsam HHO girebilirmiyim pilot olmayı çok istiyorum

  6. Düz tabanligin herhangi bir acisi yokmu arastirdim o kadar esnek duz tabamlik felan diyir belli bir aciyi gecerse diyo aci kac olmasi gerekiyor

  7. Öncelikle iyi günler
    Bu sene hava harp okuluna lise mezunlarından alım olmayacağı hakkında duyumlar var bu ne kadar gerçektir ve sizin görüşünüz nedir?
    Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim

  8. Ben Almanyada gymnasiım son sınıf öğrencisiyim ve mayıs ayında Abitur yazacağım.Bu şartlarda biri olarak Hava Harp okulunda okumak için gerekli bilgileri öğrenebilir miyim.Teşekkür ederim

  9. Merhaba denizcilik liseli okuyorum 2017 hava harp okulu ygs türünden mi giricez yoksa lys ilemi bu konuya açıklık getirimisiniz birde baraj puani

  10. merhaba admin bir sorum olacak:
    üniverstelerin pilotaj taban puanları var oradaki sivil pilotluk mu yoksa asker pilotluk puanları mı ?

  11. 2017 YGSye gireceğim biliyorum okul kendisi sınavdan sonra belirliyor puanı ama geçen seneye göre hangi dersten kaç net yapmamız gerekiyor yaklaşık olarak bunu bilen birisi yardımcı olabilir mi ?

  12. LÜTFEN YARDIMCI OLUN
    BU SENE SİZCE PUANLAR KAÇ OLUR
    ŞİMDİDEN VERECEĞİNİZ CEVAPLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER

  13. Bu sene sinavin zorlugundan puanlar duser mi? Her sene ygs taban puani kacti? Bu sene kacla alirlar? Tesekkurler.

  14. Ygs baraj puanını geçemedik fakat lys de siralamayı tutturduk ygsyi geçemediğimiz için lys sıralamamız tutsa dahi harp okullarına alınmıyor muyuz ?

  15. şuan 8. sınıf okuyorum ve liseden sonra hava harp okulunu seçmek istiyorum hangi derslere ağırlık vermeliyim ve elenenler orduda başka bir yerde görev alabilir mi ?

  16. Yuksek puan almanın onemi nedir daha iyi bir okula mı gidiyoruz yoksa barajı geçmek dışında bir onemi yok mu

BİR CEVAP BIRAK

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.