Ana sayfa LGS Lise Puanları İstanbul’un En İyi Anadolu Liseleri ve YGS/LYS Başarısı

İstanbul’un En İyi Anadolu Liseleri ve YGS/LYS Başarısı

İstanbul’un En İyi Anadolu Liseleri ve YGS/LYS Başarısı

İstanbul’un En İyi Anadolu Liseleri,İstanbul’un En Başarılı Anadolu Liseleri,İstanbul Anadolu Liselerinin En Başarılıları, İstanbul’un Anadolu Liseleri 2015 YGS Ortalamaları,İstanbul’un Anadolu Liselerinin Türkiye Dereceleri

 

 

İSTANBUL LİSESİ

İstanbul’un ve Türkiye’nin en iyi ve başarılı anadolu lisesi İstanbul Lisesidir.2015 yılı ygs sınav ortalamalarıyla da bu farkı açık  açık gösteren İstanbul Lisesinin YGS Ortalamarı Aşağıdadır.

2015 YGS Net Ortalaması

SORU SAYISI TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER
40 32,43 29,19 30,36 24,39

2015 YGS Puan Ortalaması

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
414,292 412,671 404,093 396,314 411,104 416,801

İstanbul Lisesi’nin Tarihçesi: İstanbul Lisesi’nin esasını, ilk özel okul olarak açılan “Şems-ül Me-katıp” oluşturmaktadır. Bu okul 1884’t» açılmıştır. 1910 yılında ” İstanbul Lise­si” adını almıştır, ilk yıllarda okulda Fransız müfredatı uygulanmakta ve Fran­sızca okutulmaktaydı. 1911 yılında okulun Almanca öğretim yapmasına karar verildi.1923 yılında okulun adı “İstanbul Erkek Lisesi” oldu. Ancak 1982-1983 öğretim yılında okulun adı tekrar “İstanbul Lisesi” olarak değiştirildi.Eğitim Öğretim Durumu: 35’i yabancı. 75 öğretmen bulunmaktadır, öğretim süresi 1 yıl hazırlık olmak Özere 5 yıldır.Öğretim Dili: Öğretim dili Almanca, ikinci yabancı dil İngilizcedir. Kütüphane: Okulun bir kütüphanesi bulunmaktadır.Tesisler: 4 Fizik. 3 kimya. 2 biyoloji, fen bilgisi. 3 yabancı dil laboratuarı. tarih/coğrafya odaları, büyük spor salonu, açık spor sahası, jimnastik salonu, fitness salonu ve pansiyonu bulunmaktadır.

Web Adresi: www.istanbullisesi.kl2.com.tr

Tel: (0212) 514 15 70  Fax: (0212) 52081 83

Adres: Türkocağı Cad No: 4 Cağaloğlu / İSTANBUL

BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ

İstanbul’un en iyi ve başarılı bir diğer lisesi Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesidir. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 2015 yılı ygs sınav ortalaması ile İstanbul’un ve Türkiye’nin en iyi başarılı 2. anadolu lisesi konumundadır. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesinin YGS Ortalamaları Aşağıdadır.

2015 YGS Net Ortalaması

SORU SAYISI TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER
40 32,78 29,01 29,96 24,62

2015 YGS Puan Ortalaması

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
414,535 412,375 403,754 396,675 411,044 416,568

Kabataş Erkek Lisesi Hakkında:Kabataş Erkek Lisesi, 1908 yılı şubat ayında Kabataş semtinde Esma Sultan Konakları’nda daha önce kapatılmış olan Aşiret Mektebi’nin yerine açıldı.18 Mayıs 1908’de yedi sınıf, 276 öğrenci ile öğ- retime başlayan okulun kurucusu ve ilk mudürü Aynizâde Hasan Tahsin Bey’ dir. Okul, 17 Kasım 1913’te ilkokul kısmının da açılmasıyla on iki sınıflı “Kabataş Sultanisi” haline getirildi. 1919’dan itibaren yatılı ve gündüzlü olarak eğitim ve öğreti- mini sürdüren “Kabataş Sultanisi” 1923-1924 ders yılından itibaren sultanilerin kaldırılması üzerine “Kabataş Erkek Lisesi” adını aldı.

İl dışından Okulu kazanan kız öğrencilerin yatılı olma isteğini karşılamak amacıyla 1994 – 1995 öğretim yılından itibaren yatılı kız öğrenci alınmaya başlandı. 1995-1996 öğretim yılı sonunda Kabataş Erkek Lisesi Karma eğitimin ilk mezunlarını verdi. 1998-1999 öğretim yılından itibaren Anadolu Lisesi statüsüne alındı. 2006-2007 öğretim yılında Anadolu Liseleri arasında “Hazırlık artı 4 Yıl” öğrenim uygulayan Lise statüsü kazandı. 15 Mayıs 2008’de İngiltere Kraliçesi İstanbul’a geldiğinde ilk olarak okulumuzu ziyaret etti ve 100.Yıl anıtımız önünde okul şeref defterini imzaladı. Halen Hazırlık + 4 yıl Eğitim Süresi uygulanan Kabataş Erkek Lisesinde Hazırlık sınıflarında 4 sınıf İngilizce 2 sınıf Almanca temel dil olmak üzere eğitim verilmektedir.

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ

İstanbul’un en iyi ve başarılı bir diğer lisesi Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesidir. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 2015 yılı ygs sınav ortalaması ile İstanbul’un 3. Türkiye’nin en iyi başarılı 4. anadolu lisesi konumundadır. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinin YGS Ortalamaları Aşağıdadır.

2015 YGS Net Ortalaması

SORU SAYISI TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER
40 31,12 26,96 29,08 21,98

2015 YGS Puan Ortalaması

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
396,205 393,513 385,063 376,073 393,501 399,605

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hakkında:Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, 4 Haziran 1984 yılında 108 öğrenci ile eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.Okulda bir müdür, bir müdür başyardımcısı, iki müdür yardımcısı ve 48 öğretmen görev yapmaktadır. Tamamı kullanımda 22 adet derslik, bir bilgi teknolojileri sınıfı ve bir internet salonu olmak üzere iki adet bilgisayar laboratuarı, fizik, kimya, biyoloji laboratuarları, kütüphane, satranç odası, müzik odası ve resim atelyesinde “Öğrenci Merkezli” ideal eğitim koşullarında, deneyerek ve yaşayarak eğitim yapılmaktadır.

Ayrıca tarih, coğrafya, felsefe, almanca, ingilizce, matematik ve  psikolojik danışma rehberlik servis odası, iki adet öğretmenler odası ve üç adet idari oda ile TKY, MLO ve okul aile birliği odaları bulunmaktadır.Okul öğrencileri için uluslar arası yeterliliklere sahip spor kompleksi, yemekhane ve kantini (kafeterya özellikli) ile çok amaçlı konferans salonu hizmet vermektedir.

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (HASAL) olarak amacımız; öğrencilerimizi, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal değerlere sahip çıkan, evrensel değerlerden haberdar ve donanımlı, özgüveni tam, sorumluluk alan ve paylaşabilen, analitik düşünce yapısına sahip, teknolojiyi özümsemiş ve faydalı kullanan, üretken, yaratıcı, araştırmaya ve öğrenmeye açık, Atatürk İlkelerine ve Demokratik Cumhuriyete bağlı, ülkesine, topluma, insanlığa ve doğaya sahip çıkan, saygılı ve yararlı bireyler olarak yetiştirmektir. Okulumuz idarecileri, eğitimcileri, öğrencileri, velileri ve tüm çalışanları daima bu amaçları gerçekleştirmek için çalışmaktadırlar.”

Web: www.hasal.k12.tr

Tel: (0216) 651 6581  Fax: (0216) 651 6585

Adres: Barbaros Mah. Mütevelli Çeşme Cad. Sedef Sok. Koşuyolu / İSTANBUL

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ

İstanbul’un en iyi ve başarılı liselerinden bir de Cağaloğlu Anadolu Lisesidir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2015 yılı ygs sınav ortalaması ile İstanbul’un 4. Türkiye’nin en iyi başarılı 5. anadolu lisesi konumundadır. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinin YGS Ortalamaları Aşağıdadır.

Osmanlı Maarif tarihinde Avrupai mektep planında yapılan binada açılan ilk modern kurum

Osmanlı İmparatorluğu; son dönemlerinde, ekonomi ve teknoloji alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da Avrupa’yı örnek alarak modern bir eğitim kurumu oluşturmayı düşünmüş ve bu düşünce ilk olarak II. Mahmut döneminde hayata geçirilmeye çalışılmıştır. II Mahmut döneminde hayata geçirilemeyen bu proje, Abdülmecid’in Vakıf Gureba, Bezm-i Alem Camii gibi birçok hayırlı iş yapan annesi Bezm-i Alem Valide Sultan’ın çabalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Okul binası, Esma Sultan Sarayı’nın arsasına inşa edilmiş ve 7 Cemaziyelülevvel 1266 (22 Mart 1850) tarihinde hizmete girmiştir. Başta ismi Valide Mektebi olan okul, daha sonra Darül Maarif adını almıştır. Açılışa Sultan Abdülmecid, oğlu Murat Efendi (V. Murat), kızı Fatma Sultan, annesi Bezm-i Alem Valide Sultan, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa ve Maarif Nazırı Kemal Efendi katılmışlardır.

Ayrıca yeni maarif nizamına uygun ders kitapları yazmakla görevli Encümen-i Daniş (Bilim Kurulu) üyeleri, ünlü dilbilimci Redhouse ve tarihçi Hammer da açılışta hazır bulunmuşlardır. Sadrazam Mustafa Paşa’nın nutkuyla öğrenime başlayan okula, Sultan Abdülmecid de çocukları Murat Efendi ve Fatma Sultan’ı sembolik olarak kaydettirmiştir. Sultan Abdülmecid okulun açılmasında büyük emeği geçen Mektepler Nazırı Kemal Efendi’yi “Aferin Kemal Efendi, iki dünyamıza da hayırlı olacak kadın ve erkek ilim tebaamızın yetişmesindegayretinizden ötürü size teşekkür ederim. Halkın çocuklarını nasıl terbiye ediyorsanız, benim çocuklarımı da himmetinizle öyle terbiye edin.” diyerek tebrik etmiştir.

Böylece Sultan Abdülmecid, 546 cilt kitap ve bir tanesi hâlâ okulumuzda sergilenen iki adet saat hediye ederek okulumuzu “Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk sivil lisesi” olarak hizmete açmıştır.

Okulun binası da dönemin modern Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtması açısından çok önemlidir. Okulun arka cephesinde bulunan “dor” stilindeki kolonlardan oluşan anıtsal kapıda bir kitabe vardır. Sultan Abdülmecid’in tuğrasının olduğu bu kitabede 1266 yılına tarih düşülmüş iki mısralık bir şiir de bulunmaktadır. İyon ve Korentiyen sütun düzeni ile Neo-Historisist mimari stilinde inşa edilen bina, 1933 yılında İstanbul Kız Lisesi adıyla eğitime devam etmiştir. 1983 yılından itibaren ise “İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi” adıyla hizmet vermektedir.

2015 YGS Net Ortalaması

SORU SAYISI TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER
40 30,56 27,25 29,31 19,63

2015 YGS Puan Ortalaması

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
392,430 390,590 376,721 364,849 387,136 396,032

Web Adresi: http://cagalogluanadolulisesi.meb.k12.tr/

Tel: (0212) 522 58 54  Fax: (0212) 526 11 49

Adres: Bab-ı Alı Cad Türbedar Sok. No: 13 Cağaloğlu / İSTANBUL

İstanbul’un Diğer Liselerinin 2015 YGS Net Ortalaması

OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 40 30,37 26,09 28,71 20,37
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 40 28,10 20,81 29,16 25,46
BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ 40 29,09 25,50 28,15 18,70
PERTEVNİYAL LİSESİ 40 28,40 24,8. 27,74 17,70
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 40 . 27,72 25,20 27,55 16,83
BURAK BORA ANADOLU LİSESİ 40 27,30 24,29 27,28 16,82
VEFA LİSESİ 40 27,10 22,85 27,62 17,72
KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ 40 27,22 23,12 26,86 17,96
HAYDARPAŞA LİSESİ 40 27,46 23,03 26,99 15,53

İstanbul’un Diğer Liselerinin 2015 YGS Puan Ortalaması

OKUL ADI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 387,610 384,729 375,270 364,928 384,712 391,623
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 369,361 363,173 385,945 381,005 386,223 380,187
BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ 377,330 375,091 363,735 352,206 373,608 381,527
PERTEVNİYAL LİSESİ 370,239 367,938 356,331 344,161 366,577 374,793
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 367,228 366,026 351,420 338,506 361,850 371,294
BURAK BORA ANADOLU LİSESİ 362,099 360,338 348,490 335,882 358,458 366,860
VEFA LİSESİ 358,618 355,544 351,337 339,403 359,860 365,427
KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ 358,584 355,666 349,490 338,657 358,101 364,002
HAYDARPAŞA LİSESİ 356,541 353,273 341,600 327,875 353,362 362,162

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.