Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları

1181
0
PAYLAŞ

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları,öğrenci alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,jandarma astsubay meslek yüksek okulu ygs taban puanları,YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) Taban Puanları,Bayan Öğrenci Başvuruları,Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)

 

 

Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren iki yıl süreli askerî okuldur. JAMYO’ya kabulü yapılan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimini tamamlayan JAMYO adaylarına eğitim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır. Eğitim ve öğretim programlarında yer alan bazı derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılarak adayların eğitimleri geliştirilir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, diploma töreninden sonra Jandarma Astsubay Çavuş rütbesiyle, yurdumuzun dört bir yanındaki Jandarma birliklerinde görev alırlar.

JAMYO, Beytepe/ANKARA’da; Jandarma Kurslar Komutanlığı ve Jandarma Astsubay Temel Kursunun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur.

JAMYO parasız yatılı okuldur. JAMYO öğrencileri, öğrenciliğe kabul edildikleri tarihten itibaren askerî öğrenci üniforması ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca öğrenci harçlığı verilir. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iki yıl boyunca geri ödeme kaydıyla talepte bulunan adaylara öğrenim kredisi sağlanmaktadır.

İki yıllık eğitimden sonra Astsubay Çavuş olarak ataması yapılan astsubaylar; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerine göre aylıklarına ilave olarak; silahlı kuvvetler tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadırlar. Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubayları, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve J.Gn.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteâkip subay olabilmektedirler. Jandarma Astsubayları; orduevlerinden, askerî hastanelerden, lojmanlardan ve Ordu Yardımlaşma Kurumunun imkânlarından yararlanmaktadırlar.

Temel İlke ve Kurallar

Bu kılavuz, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuru, ikinci aşama seçme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, kılavuzun basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.

2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılında JAMYO’ya, 2016 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-5) sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır (Birinci Aşama Sınavı).

İnternetten başvuruları kabul edilen adaylar, 2016 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonucunda YGS-5 puan türünden almış oldukları puana göre, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından belirlenecek sayıda aday, ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi ve Mülakat) çağrılacaktır.

Başvuru için adaylar kılavuzda belirtilen şartları taşımaları halinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinden başvuru yapabilirler.

2016 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasını müteâkip, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca YGS-5 puan türünden ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, ikinci aşama seçme sınavları olan ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi ve mülakata çağrılacaktır.

Belirlenen taban puanın en az %90’ını alan özel durumlu adaylar da (şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocukları) ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır.

Adaylara, 2016 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, ikinci aşama seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Başvuruların bitimini müteâkip, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığının belirleyeceği YGS-5 taban puan ve üzerinde puan alamayan adaylar, ikinci aşama seçme sınavlarına alınmayacaklardır.

GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Genel Koşullar

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir:

T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senette belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

Askerlik hizmetini yapmamış olmak, ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testleri ve mülakat sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (Haziran-Ağustos 2016 tarihleri arasında) silâhaltında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâhaltına alınacak olmamak,

Yapılacak sınavlarda başarılı olarak, belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sağlık ile İlgili Koşullar

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, askerî öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden (GSK/SMM) “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,

Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak, Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak,Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar

En fazla 21 yaşında (1995 doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2016 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt- kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

Yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 1995 ve daha sonraki yıllar iken, yaş düzeltmesi yaptıktan sonraki yaşı 1994 ve daha önceki yıllar olduğundan internetten başvuru yapamayan adaylar, dilekçe ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneğini ve kesinleşmiş mahkeme kararının bir suretini 13 Mayıs 2016 tarihine kadar Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe / ANKARA adresine şahsen / kargo / posta ile ulaştıracaklardır.

Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu durumları seçme sınavları aşamasında veya diğer aşamalarda yapılacak incelemelerde ortaya çıktığında, bütün işlemleri iptal edilecektir.

Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar

(1) TABLO-2’de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan 2015 yılında mezun olmuş veya 2016 yılı kayıt kabul tarihine kadar mezun olmak, (2014 ve daha önceki yıllarda mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecek ve internette ilan edilecek kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayanların okula kabulleri yapılmayacaktır.)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına katılmış olmak,

Daha önceden askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Başvuru İşlemleri

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvurular, 23 Mart – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında www.jandarma.tsk.tr internet adresindeki başvuru ile ilgili alanlara, aday tarafından gerekli bilgilerin doldurulması şeklinde yapılacaktır.

İnternetten başvuru işleminin, yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapılması gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvuru işleminin tamamlanmasından sonra adaylar; kimlik bilgileri, öğrenim durumu ve adres bilgilerinin de bulunduğu sayfanın çıktısını alacaklar ve sınav dönemine kadar muhafaza edeceklerdir. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını belirten adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına şahsen getirerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvurular için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Adaylar, başvuru süresi içerisinde sisteme girmek suretiyle bilgilerini kontrol edebilecek ve 13 Mayıs 2016 tarihine kadar gerektiğinde (adres, telefon, özel durum vb.) değişiklik yapabileceklerdir. Adayların yapmış oldukları en son değişiklikler sistem tarafından değerlendirmeye esas alınacaktır.

Sınav aşamalarına ait ilanlar internette kendi başlıkları altında yayımlanmaktadır.

İnternet ortamında yapılacak başvurular 13 Mayıs 2016 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

13 Mayıs 2016 tarihinden sonra yapılacak itirazlar ve düzeltme/değişiklik talepleri, konusu ne olursa olsun dikkate alınmayacaktır.

JAMYO giriş şartları için gerekli doğum tarihi, TABLO-2’de yazılı kaynak lise/dengi okul türleri ve bu okullardan mezuniyet yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamazlar.

Başvuru yoğunluğu nedeniyle veya teknik herhangi bir nedenle internet üzerinden başvuru yapamayan adayların, başvuru işlemini günün değişik saatlerinde tekrar denemeleri gerekmektedir.

Başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgilendirme yazısı gönderilmeyecektir. Tüm adayların www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanan/yayımlanacak olan duyuruları takip etmeleri zorunludur.

Başvuru Sırasında Özel Durumlu Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Özel durumlu adaylar, başvuru sayfasındaki kendilerine uyan seçeneği, özel durumu bulunmayan adaylar ise “ÖZEL DURUMLU DEĞİLİM” seçeneğini işaretleyecektir. Özel durumlu adaylar, ikinci aşama seçme sınavları sırasında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.

(1) Şehit Çocuğuyum

Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevliyken şehit olan anne veya babanın çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

(2) Malûl Gazi Çocuğuyum

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er olarak görev yaptığı sırada, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre; haklarında vazife malûlü kararı verilerek malûl gazi sayılan anne veya babanın çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

DİKKAT! Malûl Gazi: TSK mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. (2847 Sayılı Kanun)

(3) Muharip Gazi Çocuğuyum

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kore Savaşına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, okul türü vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin tamamlanarak onaylandığına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması, J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığında yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda, başvurular geçersiz sayılacaktır.

Adayların, eksik, yanlış beyan ve bilgilendirmelerinden doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI (ÖN SAĞLIK MUAYENE, FİZİKÎ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTLERİ (FKDT) VE MÜLAKAT )

İkinci aşama seçme sınavlarının yapılacağı tarih, başvurular tamamlandıktan sonra 01 Temmuz 2016’ya kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak olan “İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrı” duyurusunda belirtilecektir.

İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrılacak Adaylar

2016 yılı JAMYO başvurularının bitimini müteakip, 2016 yılı YGS-5 puanları dikkate alınarak J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca belirlenen taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır. (2015 yılı JAMYO taban puanı YGS-5: 195.000’dir.)

J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca belirlenen taban puanın en az %90’ını alan ve ilk başvuruda “Özel Durumunuz” bölümünü işaretleyen Şehit, Malûl Gazi, Muharip Gazi çocukları da (Özel Durumlu Adaylar) ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır.

İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Yapılacak Duyuru

(1) 2016 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasını müteâkip, seçme sınavlarına girmeye hak kazanan tüm adayların isim listeleri www.jandarma.tsk.tr internet adresinde 01 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanacaktır. İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan veya çağrılma hakkını kazanamayan hiçbir adaya posta yolu ile sonuç bildirimi yapılmayacak, belge, evrak vb. gönderilmeyecektir. İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saatine ilişkin açıklama internetten yapılacak olan bu duyuruda belirtilecektir.

(2) İkinci aşama seçme sınavları Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı Beytepe / ANKARA (İncek Bulvarı üzerinde) adresinde yapılacaktır.

İkinci Aşama Seçme Sınavlarının Kapsamı

Belge İnceleme (Birinci Gün)

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylardan istenen belgeler, bu kılavuzda “İkinci Aşama Seçme Sınavlarında Adayların Yanında Bulundurmaları veya Teslim Etmeleri Gereken Belgeler” başlığı altında açıklanmıştır. Belge incelemesi sonucunda başvuru ve giriş koşullarını taşımayan veya belgesi eksik olan adaylar elenerek, sınavların diğer aşamalarına alınmayacak, belgelerini tamamlamaları için ek süre verilmeyecektir. Bu nedenle adayların, istenen tüm belgeleri, onaylı ve eksiksiz olarak ikinci aşama seçme sınavlarına gelirken yanlarında getirmeleri zorunludur. Getirilecek belgeler ile belge örnekleri www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Ön Sağlık Muayene (Birinci Gün)

Adayların genel fizikî görünümü, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, renk körlüğü, düztabanlık, ağız, çene ve diş yapısı vb. sağlıkla ilgili gerekli ön koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek, ön sağlık muayenesi yapılacaktır.

DİKKAT! Sınavlara gelmeden önce, ön sağlık, boy-kilo ile ilgili koşulları taşıyıp taşımadığınızı başvuru kılavuzundan bir kez daha dikkatle incelemeniz, sınavlarda aranan kıstaslara göre sağlık kontrolleri ile doğru boy-kilo ölçümünüzü yaptırmanız, sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramanızı önleyecektir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğuna ve vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar sınavda elenmektedir.

Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) (Birinci Gün)

Adaylara, çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. FKDT’nin hangi branşlarda yapılacağı ve standartları ile ilgili bilgiler Tablo-3’te verilmiştir.

DİKKAT! FKDT’ye önceden çalışarak hazırlıklı geliniz. Yukarıda belirtilen branşlarda standartlara ulaşamayan adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır.

FKDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk Jandarma Genel Komutanlığına ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde, sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Ön Sağlık Muayene ve FKDT’nin herhangi bir aşamasında elenen adayların itiraz hakkı vardır. İtirazlar aynı gün ve sınavların devam ettiği saatler içerisinde İtiraz Başvuru Birimine yapılır. Sınav alanları terk edildikten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.

(ç) İtiraz Başvuru Birimi tarafından, itiraz başvuruları kabul edilen adaylar, İtiraz Değerlendirme Biriminde yeniden sınava tabi tutulacak ve başarılı olduğu taktirde, müteâkip seçim aşamasından itibaren sınavlara devam edecektir. Adayın başarısız olması durumunda, elendiği aşama için tekrar ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. İtiraz Değerlendirme Biriminin kararları kesindir.

İkinci aşama seçme sınavlarının Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında başarılı olan adaylara aynı gün kişilik testi uygulanacaktır. Kişilik testi uygulanan adaylar, ertesi gün komisyonlarda mülakata alınacaktır.

(4) Mülakat (İkinci Gün)

Mülakat komisyonunca adayla yapılacak görüşmede; adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir. Adaylar girdikleri mülakattan 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üzerinde puan alanlar mülakattan başarılı sayılacaklardır. Mülakat komisyonu kararları kesindir ve mülakat komisyonunun kararına itiraz edilemez.

DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığının ikinci aşama seçme sınavlarının konu, branş, standart, tarih, uygulama şekli ile ilgili değişiklik yapma hakları saklıdır. İkinci aşama seçme sınavlarının türü ve uygulanma biçimi konusunda değişiklik yapılması durumunda önceden adaylara www.jandarma.tsk.tr internet adresinden ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.

İkinci Aşama Seçme Sınavlarında Adayların Yanlarında Bulundurmaları veya Teslim Etmeleri Gereken Belgeler 01 Temmuz 2016’ya kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Belirtilen belgeler dışında;

Spor ayakkabısı, şort veya eşofman, siyah tükenmez kalem, siyah kurşunkalem, kalem açacağı ve silgi getirmeniz gerekmektedir.

SINAV SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

İkinci aşama seçme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvuruların tamamlanmasının ardından internetten yayımlanacak ikinci aşama seçme sınavlarına çağrı duyurusunda belirtilecektir.

İkinci aşama seçme sınavlarını kazanan adayların, bu aşamadan sonra yapmaları gereken işlemler, sınav sonucunuzun yayımlandığı internet duyurusunda ayrıca belirtilecektir. Adayların bu duyuruları dikkatle takip ederek, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri yararlarına olacaktır. Aksi halde adaylar haklarını kaybedecektir.

SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ALINMASI

İkinci aşama seçme sınavları sonucunda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için askerî geçici sağlık kurullarına sevk edilecektir.

Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler www.jandarma.tsk.tr internet adresinde, ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

Sağlık kurulu raporu alınması işlemleri için, internette ilan edilen tarihten sonra J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına sevk için başvuran adaylara hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

ç. Seçme sınavlarını kazanan adayların, kayıt ve kabullerinin yapılabilmesi için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, sevk edildikleri geçici sağlık kurullarından “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu, internette ilan edilen ve kendilerine bildirilen tarihe kadar almak zorundadırlar.

“Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adaylar, zaman geçirmeksizin sağlık raporlarının bir suretini J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe/ANKARA adresine internette ilan edilen tarihe kadar elden teslim edeceklerdir.

Sağlık kurulu raporuna itiraz nedeniyle, kontrol muayenelerine sevk edilen adaylar dahil olmak üzere, internette ilan edilen tarihe kadar rapor işlemlerini tamamlamayan veya sağlık kurulu ön raporlarını aldığı halde kesin veya geçici kayıtlarını yaptırmayan adaylar, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırmaktan vazgeçmiş sayılacaktır.

“Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı için itiraz etmek isteyen adayların, ön rapor tarihinden itibaren ( 3 ) gün içerisinde, itiraz için başvuruda bulunması gerekmektedir.

“Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı için itiraz başvurusunda bulunan adaylar; TSK Sağlık Komutanlığınca belirlenecek geçici sağlık kurulu veya asker hastanelerinden birine, birinci kontrol muayenesi için sevk edilecektir.

ğ. Birinci kontrol muayenesinde, ilk muayenede olduğu gibi “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

Birinci kontrol muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adaylar ise, almış oldukları birinci kontrol muayenesi ön raporu ile birlikte ikinci kontrol muayenesine sevk edilmek için şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ı. Adayların İtiraz başvurularını nereye yapmaları ve itiraz başvurusu sırasında neler getirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Sağlık raporlarına itirazları nedeniyle birinci ve ikinci kontrol muayenelerine sevk edilen adayların, internette ilan edilen geçici/kesin kayıt tarihine kadar “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu alarak, kayıt için gerekli diğer belgeleri tamamlamaları halinde, bu adayların ilan edilen tarihlerde geçici/kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılacaktır.

J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca verilen hastane sevk evrakını, geçici/kesin kayıt işlemleri sırasında geri iade etmek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki diğer askerî okulların herhangi birine girmek amacıyla Mayıs 2016 tarihinden sonra alınmış olmak kaydıyla “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu ön raporlarının aslını veya ilgili hastane tarafından onaylı/mühürlü suretini getiren adayların bu raporları kabul edilecektir.

“Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı halde, okula kabul tarihinde giriş koşullarına yönelik sağlık niteliklerini kaybettiği değerlendirilen (kol, ayak kırılması, ameliyat olması vb.) adayların okula kabulleri yapılmayarak, sağlık raporu almak üzere tekrar asker hastanelerine sevkleri yapılarak, yeni rapor sonucuna göre işlem yapılacaktır.

DİKKAT! Sağlık Kurulu Raporu almak üzere asker hastanelerine gidecek adayların, yanlarında nüfus cüzdanının aslı ile birlikte, (8) adet fotoğraf bulundurmaları ve kazanan adaylar ile ilgili internetten yayımlanan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

BAŞARI SIRASININ TESPİTİ

Adayların asıl/yedek sıralaması YGS-5 puan türünde alınan puanın 100’lük sistemde %70’i, Fizik Kabiliyet ve Değerlendirme Testi (FKDT) notunun %10’u ve Mülakat notunun %20’sinin toplamı esas alınarak yapılacaktır.

Özel durumlu aday olarak nitelendirilen Şehit, Malûl Gazi ve Muharip Gazi çocukları için YGS-5’den alınan ham puana göre belirlenen başarı sırası ile özel durumlu adaylar için belirtilen başarı kıstasları dikkate alınacaktır. Özel durumlu adaylara, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjan dolmadığı takdirde, eksik kontenjan yedek sıradaki adaylardan tamamlanacaktır.

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

“Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların okula kayıt-kabul işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı, aşağıda belirtilen belgeler dışında istenebilecek diğer belgeler, mülakat sonuçlarının internetten yayımlanmasının ardından www.jandarma.tsk.tr internet adresinde Personel/Öğrenci Alımı JAMYO sayfasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

DİKKAT! Okula kesin kayıt ve kabulü yapılmış olan aday, eğitim öğretim sürecinin hangi safhasında olursa olsun, kendi isteği ile ayrılsa dahi, yeniden kabulü hiçbir şekilde yapılmaz. Adayların okula kabul işlemleri yapılmış olsa bile, haklarında yapılacak olan resmî Güvenlik Soruşturması olumsuz sonuçlananların okulla ilişikleri kesilir.

BİR CEVAP BIRAK

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.