Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları ve Şartları

Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları, öğrenci alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,kara astsubay meslek yüksek okulu ygs,taban puanları,YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) Taban Puanları,Bayan Öğrenci Başvuruları

BAŞVURU KOŞULLARI

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak,Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak.,Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,Türkçeyi kusursuz konuşmak Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.,Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,Derecesine bakılmaksızın Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat. herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2016 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmuş olmak kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak.,

TABLO-1’de belirtilen kaynak okullardan ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak ,

YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak,

Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,

Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre. % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

En fazla 21 yaşında olmak. Yaş hesaplaması; gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 2016 yılında 1995 yılında doğanlar için 2016-1995 =21 yaş.,

Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği boy ve kilo standartları aranır.

2016 yılı Başvuru Kılavuzuna Ulaşmak için TIKLAYINIZ aranır.

2016 yılı K.K.Asb.MYO Başvurularını www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx veyawww.kho.edu.tr internet adreslerinden yapabilirsiniz.

UYARI:      Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir. 

19 ALTI YAŞ GRUBU BOY KİLO STANDARTLARI

TABLO – 3

Yaş Ölçü En Alt (Dahil) En Üst (Dahil)
15 cm 152,5 182,5
kg 39,5 77,6
15,5 cm 155,5 184
kg 42,1 79,5
16 cm 158 185
kg 44,9 80,8
16,5 cm 161 186
kg 47,4 82
17 cm 162 186
kg 49,4 82,7
17,5 cm 162 186
kg 50,4 83
18 cm 163 187
kg 51 84

 

19 YAŞ VE ÜZERİ GRUBU BOY-KİLO STANDARTLARI

TABLO – 3

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınır (Kg) Ağırlık Üst Sınır (kg)
164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

ASTSUBAY MYO’LARA ALINACAK ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANAN BEDENİ YETERLİLİK SINAVI STANDARTLARI (ERKEK ADAYLAR)
400 m Koşu (sn) Durarak Uzun Atlama (cm) Mekik

(1 Dakikada)

Barfikste Kol Çekme Basketbol Topu Fırlatma (m)
Süre Puan Mesafe Puan Tekrar Puan Tekrar Puan Mesafe Puan
70-75 10 190-195 10 30-32 10 4 10 12-13 10
69 15 196-200 20 33-35 20 5 20 14-15 20
68 20 201-205 30 36-38 30 6 30 16-17 30
67 25 206-210 40 39-41 40 7 40 18-19 40
66 30 211-215 50 42-44 50 8 50 20-21 50
65 40 216-220 60 45-47 60 9 60 22-23 60
64 50 221-225 70 48-50 70 10 70 24-25 70
63 60 226-230 80 51-53 80 11 80 26 80
62 70 231-235 90 54-56 90 12 90 27 90
61 80 236   + 100 57 + 100 13+ 100 28+ 100
60 90                
59 100

AÇIKLAMALAR  :

 Adayların bedenî yeterlilik sınavında koşu hariç, diğer branşlardan bir tanesinden başarısız olması hâlinde elenmesi yerine, koşu dahil bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın, tespit edilen yeterli ortalama puana eşit (baraj: 10) veya daha fazla olması durumunda, bedenî yetenek sınavından başarılı kabul edilir. Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olması hâlinde not ortalamasına bakılmaksızın aday elenir.

SEÇİM AŞAMALARI

Seçim Aşamalarına Kimler Çağrılacaktır?

Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar;

(1)  K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu için (İşletme Yönetimi Programı ve Teknik Programlar) YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır. İhtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenir.

(2) K.K.K.lığı adına Hv.Asb. MYO’ya alınacak adaylar için ayrı bir taban puan belirlenmez. Hv.Asb. MYO’ya kaynak teşkil eden ve TABLO-1 ile TABLO-2’de belirtilen okul ve alanlarından mezun olan adaylar, K.K.Asb. MYO için belirlenen taban puan ile ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılır.

Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar, www.kkk.tsk.trveya www.kho.edu.trgenel ağ adreslerinde ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, başvuruların tamamlanmasını müteakip Haziran ayı içerisinde durumunuzu öğrenmek üzere www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerini kontrol/takip etmelisiniz.

İkinci Seçim Aşaması Sınavları Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

İkinci Seçim Aşaması Sınavları genel ağ yayımlanacak tarihte, Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/ANKARA)’nda yapılacaktır.

Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek Kızılay’a, Kızılay’dan Sokullu-Dikmen dolmuşlarıyla veya yaya olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı (Maliye Bakanlığı Yanı) 1 Numaralı Nizamiyesine gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır.

İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Başvuruların tamamlanmasını müteakip, ikinci seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili hususlar www.kkk.tsk.tr vewww.kho.edu.tr genel ağ adreslerinde ilan edilecektir

Genel ağda yayımlanan sayfada adayların hangi yolu izleyecekleri ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde neler getirecekleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.

UYARIYGS sonuçları açıklandıktan sonra genel ağ sayfamızı sorgulayarak durumunuzu ve yapacaklarınızı öğreniniz. Bu işlemde geç kalmanız hâlinde, seçim aşamalarına çağrılmanıza rağmen katılamayabilirsiniz.

İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nelerdir?

Seçim aşamaları;

Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvurular, ÖSYM’den alınan bilgiler, başvuru formunuzdaki beyanlarınız ve sınavlara getirdiğiniz belgeler göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, beyanınıza göre başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınız, öngörülen bölümlerden mezun olup olmadığınız ve diğer hususlar değerlendirilecektir (ÖSYM’den alınan bilgilerle, beyanınız çeliştiğinde ÖSYM’den alınan bilgiler doğru kabul edilecektir.).

Ön Sağlık Muayenesi:

(1)  Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı kontrol edilmektedir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde öngörülen kriterlere göre adayların ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.

(2)  Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği boy ve kilo standartları), düztabanlığı bulunmadığından, yüzünde ve vücudunda leke, yanık, derin ve uzun kesik izi bulunmadığından (Diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

Bedenî Yeterlilik Sınavı:

(1)  Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu sınav; adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak beş farklı branşta yapılmaktadır. Bunlar;

(a)  Barfikste kol çekme (bayan adaylar barfikste asılı bekleme),

(b)  Durarak uzun atlama,

(c)  Mekik,

(ç)  Basketbol topu fırlatma

(d)  400 m (bayan adaylar 800 m) koşu aşamalarından oluşmaktadır.

(2) Bu sınava önceden hazırlanarak gelmeniz başarınızı artıracaktır. Testten alacağınız notlar, değerlendirmenize doğrudan etki edecektir. Bedenî Yeterlilik Sınavı Standartlarını geçemeyen adaylar elenecektir.

ç.  Mülakat (Görüşme),

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilmekte, 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilmektedir.

Sağlık Kurulu Muayenesi.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir.

Diğer Kuvvet Komutanlıklarının Harp Okulları veya Meslek Yüksekokulları için alınmış olan “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı sağlık raporları geçerli kabul edilmektedir. Bu durumda olan adaylar, ayrıca askerî sağlık teşkillerine sevk edilmezler. Almış oldukları ön raporun aslı veya onaylı fotokopisi yeterli olmaktadır.

Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar;

İkinci seçim aşamasının her sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, bedenî yeterlilik sınavından aldıkları puanın % 15’i, mülakat sınavından aldıkları puanın % 15’i ve YGS’den aldıkları puanın [YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puanlarının en yükseği] % 70’inin (Ham puana göre) toplamından oluşan sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlanmak üzere sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Belirlenen bu adaylardan kontenjan kadarı okullara girmeye hak kazanacaktır.

Sonuç Puanı =  YGS (100 tam puana dönüştürülmüş)(%70) + Bedenî Yeterlilik Puanı (%15) + Mülakat Puanı (%15)

Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının değerlendirilmesi:

Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına kontenjanın %5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları kabul edilir ve bu adayların kendi aralarında yapılacak sıralama neticesinde kontenjanının %5’i kadar olan adayın okula kayıt edilmesi sağlanır. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulur.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıtlar Nasıl Yapılacaktır?

Tüm seçim aşamalarından sonra adayların değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru www.kkk.tsk.tr genel ağ adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek, adayların sorumluluğundadır. “Sonuçları veya çağrıyı görmedim” gibi mazeretler yeni bir hak doğurmayacaktır. Bu nedenle, adayların durumlarını genel ağdan takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, birden fazla okul ve bölümün asil ve yedek listesinde yer alabilecektir. Bu durumda olan adaylar, asil ve yedek olma durumlarını da dikkate alarak istedikleri okula kayıt yaptırabilecektir. Yedek listede yer alan adaylardan çağrıldıkları tarihte gelmeyenler, beyan ettikleri telefon numarasından ulaşılamayanlar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

SIK SORULAN SORULAR

Kimler Başvuramaz?

Başvuru koşullarında belirtilen koşulları taşımayanlar başvuramazlar. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenlerden, okula kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içinde herhangi bir tarihte tespit edilirse, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve öğrenim kollarından mezun olanlar başvuramaz.

Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Öğrenim Kolundan Mezun Olmak Gerekir?

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak için kılavuzun sonunda yer alan TABLO-1’de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen öğrenim kollarından mezun olmak gerekmektedir.

YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır?

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilmek için YGS’ye girmek zorunludur.

Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türü ve öğrenim kolundan mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Genel ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.