Kara Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları Ve YGS Taban Puanları

Kara Harp Okulu Başvuruları,Başvuru Koşulları Ve YGS Taban Puanları,Kara Harp Okulu ile ilgili alım koşulları,taban puanları,seçim aşamaları,kara harp okulu yeni baraj puanı,kara harp okulu yeni başvuru koşulları,YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 Taban Puanları,Bayan Öğrenci Başvuruları,

Başvuru Koşulları:

Harp Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

Devam mecburiyeti olan ve aşağıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak,

11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler),

11058 Fen Lisesi,

11017 Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler),

11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler),

11066 Özel Fen Lisesi,

11025 Özel Lise,

11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,

30028 Lise Programı,

30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),

50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,

50019 Öğretmen Lisesi,

11122 Sosyal Bilimler Lisesi,

Ara sınıflarda yukarıda belirtilen okul türleri dışında bir okulda okumamış olmak şartıyla, yukarıdaki okul türlerinden 11147 Özel Temel Lise’ye geçmiş olan adaylar,

Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda belirtilen okul türleri dışındaki okullarda okumamış olmak,

Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2016 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş) almış olmak,

Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını, lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirilecektir.),

Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

En fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2016 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1996 yılında doğanlar için 2016-1996 = 20 yaş),

Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan boy ve ağırlık standartları aranır.

Başvuru Biçimi ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları

Kara Harp Okuluna girmek isteyen adayların, ÖSYM klavuzunda belirtilen başvuru şartlarını sağlıyorlarsa YGS başvurusunda bulunduktan sonra 23 Mart – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr internet adresine girerek ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik, Sağlık Kurulu Muayenesi ve Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr İnternet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı yapılmayacaktır.

Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2016 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı sonucuna göre sıralanacaktır.(Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almaları halinde KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.

ÖSYS-2016 Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

KHO Kayıt Kabul İletişim Merkezi

Kara Harp Okulu’na müracaat ve kayıt kabul faaliyetleri hakkında bilgi almak için, haftaiçi 08.00-21.00, haftasonu 09.00-17.00 saatleri arasında”(0312) 417 51 90)” nolu telefondan karşınıza çıkacak Sesli Yanıt Sisteminde 88 dahili numaradan KHO Kayıt Kabul İletişim Merkezine ulaşabilirsiniz.

Kara Harp Okulunda Yapılan İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri

ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI

EVRAK KONTROLÜ

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

BEDENÎ YETERLİLİK TESTİ

ANKET

MÜLAKAT SINAVI

SAĞLIK KURULUNA SEVK VE ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR KARARLI SAĞLIK RAPORUNUN ALINMASI

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI

KESİN KAYITLARIN YAPILMASI

İNTİBAK EĞİTİMİ’nden oluşmaktadır.

KHO’daki ikinci seçim aşaması faaliyetleri 3-5 gün arasında sürmektedir. İkinci seçim aşaması faaliyetleri, aşağıdaki akış şemasında sunulmuştur.

ÖĞRENCİ ALIM FAALİYETLERİNİN AŞAMALARI

ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI

2016 yılında Kara Harp Okulu’na ön kayıt başvurusunda bulunan adaylar, YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanarak, “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenmektedir. Tespit edilen baraj puanını alan adayların hangi tarihlerde KHO seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık, bedenî yeterlilik testi, anket ve mülakat) katılacakları ve beraberlerinde hangi belgeleri getirmeleri getirdiği KHO’nun internet adresi üzerinden ilan edilmektedir. Kendilerine tahsis edilen tarih ve saatte KHO’ya gelen adaylar gruplar halinde okula alınmaktadır. Aday öğrencilerle birlikte KHO’ya gelen ailelerin de çay bahçesinde dinlenmeleri, kantin ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmaktadır.

EVRAK KONTROLÜ

KHO seçme sınavlarına alınmadan önce adayların evrakı kontrol edilmektedir. Evrak kontrol işleminden sonra her bir aday için sınav takip dosyası hazırlanarak görevli personel eşliğinde adaylar sınav merkezlerine alınmaktadır. Eksik veya uygun olmayan evrak ile KHO seçim aşaması sınavlarına gelen adayların sınavlara katılmalarına izin verilmemektedir.

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

Aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek boy ve kiloları ölçülmekte ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak yapılan fiziki muayene ile sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmemektedir. Boy ve kilo standartlarını görmek için tıklayınız.

BEDENÎ YETERLİLİK TESTİ

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Bedenî yetenek sınavında başarısız olan adaylar mülakat sınavına katılamazlar. Bedenî yeterlilik sınavında adaylara; Barfiks, Durarak Uzun Atlama, Mekik, Basketbol Topu Fırlatma ve Koşu (erkekler 400 m, bayanlar 800 m) branşlarından testler uygulanmaktadır. Kara Harp Okulu öğrenci adayları için uygulanacak test türleri ve standartlarını görmek için tıklayınız.

ANKET

Aday öğrenciyi daha iyi tanıyabilmek amacıyla test tipi bir uygulama yapılmaktadır. Bu uygulama neticesinde herhangi bir puanlama veya sıralama yapılmamaktadır.

MÜLAKAT

Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme becerisi, davranışlardaki denge, kendine güveni gibi unsurlar gözlenir. Bunlara bağlı olarak adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilir.

SAĞLIK KURULUNA SEVK VE “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” KARARLI SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI

Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar, askerî öğrenciliğe engel bir sağlık sorunlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi maksadıyla sağlık kuruluna sevk edilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu, KHO içerisinde teşkil edilen Geçici Sağlık Kurulu tarafından verileceğinden, sağlık muayene işlemleri de KHO’da yapılmaktadır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI

2016 yılında Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2016 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı sonucuna göre sıralanacaktır.(Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almaları halinde KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.ÖSYM-2016 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına, kontenjanın %5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları kabul edilecek ve bu adayların kendi aralarında yapılacak sıralama neticesinde kontenjanın %5’i kadarı okula kaydedilecektir. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulacaktır.

Tüm seçim aşamalarından sonra adayların değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr internet adresleri üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğundadır. “Sonuçları veya çağrıyı görmedim.” gibi mazeretler yeni bir hak doğurmayacaktır. Bu nedenle, adayların durumlarını internetten takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, birden fazla okul ve bölümün asil ve yedek listesinde yer alabilecektir. Bu durumda olan adaylar, asil ve yedek olma durumlarını da dikkate alarak istedikleri okula kayıt yaptırabilecektir. Yedek listede yer alan adaylardan çağrıldıkları tarihte gelmeyenler, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

KESİN KAYITLARIN YAPILMASI

Yapılan sağlık muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların belirlenen kontenjan dâhilinde sırası ile okula kesin kayıtları yapılmaktadır. KHO’ya kesin kayıt sırası gelen adaylardan kesin kayıt için aşağıdaki form ve belgeler istenir.

Adayların Kesin Kayıt İçin Getirmeleri Gereken Belgeler:

Noter Tasdikli Yüklenme ve Kefalet Senedi (örnek belge için tıklayınız)

Lise Diplomasının Aslı,

Nüfus Cüzdanın Aslı,

12 Adet Vesikalık Fotoğraf,

Üniversite Sınav Sonuç Belgesi.

İNTİBAK EĞİTİMİ

KHO’ya kesin kayıtları yapılan adaylar 6 hafta süreli intibak eğitimine tabi tutulmaktadırlar. İntibak eğitimi Urla-Menteş/İZMİR bölgesinde bulunan eğitim kampında icra edilmektedir. İntibak eğitimi esnasında öğrencilerin temel askerlik nosyonu kazanmalarına yönelik eğitimleri yaptırılmaktadır.

İntibak süresi içerisinde öğrenci adaylarının Kara Harp Okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmaları amaçlanmaktadır. Bu niteliklere ulaşan öğrenci adayları yemin ederek Kara Harp Okulu öğrencisi statüsüne geçmektedir.

Sosyal Bilimler Lisesi mezunuyum/öğrencisiyim. Kara Harp Okulu’na başvurabilir miyim?

Evet, bu okullardan 2015 yılında mezun olan veya 2016 yılında mezun olabilecek durumda olan öğrenciler Kara Harp Okuluna başvurabilmektedir.

Meslek Lisesi / Teknik Lise / Anadolu Teknik Lisesi / Ticaret Lisesi öğrencisiyim/mezunuyum. Kara Harp Okulu’na başvurabilir miyim?

Hayır, başvuramazsınız. Meslek Liseleri KHO’na kaynak teşkil eden okul türleri arasında değildir.

Meslek Lisesinde öğrenim görürken ayrıldım ve daha sonra mesleğe yönelik olmayan bir liseden mezun oldum. Kara Harp Okulu’na başvurabilir miyim?

Hayır, başvuramazsınız. Adayların öğrenimlerinin herhangi bir safhasında meslek ya da mesleğe yönelik bir okulda okumamış olmaları gerekmektedir.

Lisede öğrenim görürken bir nedenden dolayı okuldan çıkarıldım. Kara Harp Okulu’na başvurabilir miyim?

Hayır, başvuramazsınız. Adayların bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmaları gerekmektedir.

Kara Harp Okulu hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

2016 yılında Kara Harp Okulu’na başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir. Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2016 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı sonucuna göre sıralanacaktır.(Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almaları halinde KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır. ÖSYM-2016 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

Kara Harp Okulu seçim aşamalarına katılabilmem için en az kaç puan almam gerekir?

KHO seçim aşamalarına katılmak için adayların alması gereken “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” (baraj puan), YGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra kontenjan durumuna göre belirlenip “www.kho.edu.tr” internet adresimizden ilan edilecektir.

2015 yılında baraj puanlarınız ne olmuştu?

2015 yılı baraj puanları; YGS-1,2,5 ve 6 ham puan türünden erkek adaylar için 260, bayan adaylar için 290 olarak belirlenmiştir. Puan türleri ve baraj puanları her yıl yeniden tespit edilmektedir.

Liseden 2014 yılında mezun oldum. Kara Harp Okulu’na başvurabilir miyim?

Hayır, başvuramazsınız. Adayların Haziran 2016 yılında mezun olacak durumda olmaları veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Daha önceki yıllarda mezun olanlar KHO’na başvurumazlar.

Şu anda bir üniversitede okuyorum. Kara Harp Okuluna başvurabilir miyim?

Lise mezuniyet yılı, mezun olunan alan, yaş ve ilan edilen diğer başvuru koşullarının tamamını sağlıyorsanız Kara Harp Okuluna başvurabilirsiniz.

Yurtdışındaki bir lisenin öğrencisiyim/mezunuyum. Kara Harp Okuluna başvurabilir miyim?

Başvuru koşullarının tamamını sağlıyorsanız başvurabilirsiniz. Ancak yurtdışında okuduğunuz okulun ve bölümün KHO’ya kaynak teşkil eden okul türlerinden herhangi birine denk olduğuna dair T.C. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı denklik belgesi almanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapacağınız yıl için üniversite sınavlarına (LGS ve LYS) girmiş olmanız ve tespit edilecek olan baraj puanını almanız gerekmektedir.

Lise ara sınıf öğrencisiyim. Şimdiden başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır, başvuramazsınız. Liseden mezun olacağınız yıl ve ilan edilecek olan başvuru koşullarının tamamını sağlıyorsanız başvurabilirsiniz.

Sözleşmeli Subaylığa / Astsubay Meslek Yüksekokullarına / Askeri Liselere nasıl başvuru yapabilirim?

Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurular için www.kho.edu.tr internet adresinden, diğer askeri okullara ve sözleşmeli subaylığa başvurular için ilgili Komutanlıklardan ve www.tsk.tr internet adresinden bilgi alabilirsiniz.

KHO’na başvuru yapmak için en fazla kaç yaşında olabilirim?

2016 yılında en fazla 20 yaşında olanlar (01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu) başvuru yapabilir. (Ay ve gün hesabı yapılmaz.) Yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınacaktır.

KHO’na başvuru yapmak için boyum ve kilom ne olmalı?

Boy ve kilo değerleri başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. 2016 yılı KHO Başvuru Kılavuzu’na Nisan-Mayıs aylarında www.tsk.tr ve www.kho.edu.tr internet adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gözümde çok düşük derecede sorun var / Vücudumda leke/yara/yanık/ameliyat izi var. / Dişlerimde tel takılı. Başvuruda bulunabilir miyim?

Sağlık problemleriniz ile ilgili sorularınıza doktorlarımız sizi muayene etmeden net bir yanıt vermemiz mümkün değildir. Sağlık muayeneleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık kriterlerine göre yapılmakta ve bu Yönetmeliğe göre askeri öğrenci adaylarında tam sağlam olma şartı aranmaktadır. Mevcut sağlık durumunuzun askeri öğrenciliğe engel bir durum oluşturup oluşturmadığına ancak yapılacak olan sağlık muayenesi sonucunda karar verilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yanında aynı zamanda başka bir ülkenin vatandaşıyım (Çifte vatandaşlık). Kara Harp Okuluna başvurabilir miyim?

Evet, başvurabilirsiniz. Ancak seçim aşamalarında başarılı olursanız KHO öğrencilik kaydınızı yaptırabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dışındaki diğer ülke vatandaşlığınızdan çıkmanız gerekmektedir.

Annemin/babamın/kardeşimin çifte vatandaşlığı var. Kara Harp Okuluna başvuru yapmama engel teşkil eder mi?

Hayır, engel teşkil etmez. Kara Harp Okulu’na başvuru koşullarını sağlıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kara Harp Okulu’na başvurmak istiyorum, öncelikle ne yapmam gerekir?

2016 yılı ÖSYM Başvuru Kılavuzunda ilan edilen koşulları sağlıyorsanız YGS başvurusunda bulunduktan sonra Mart – Mayıs 2016 tarihleri arasında “www.kho.edu.tr” internet adresimizden ön kayıt başvuru işlemini yapmanız gerekmektedir.

Kara Harp Okuluna ön kayıt yaptırmak istiyorum. Ön kaydımı posta ile veya şahsen başvurarak yaptırabilir miyim?

Hayır, yapamazsınız. Kara Harp Okuluna başvurular yukarıda açıklandığı gibi yapılmalıdır.

Kara Harp Okulu seçmelerine katılıyor olmam, üniversite tercihi yapmama engel midir?

Hayır, engel teşkil etmez. KHO öğrenci seçme sınavlarına katılmak veya seçim sınavlarının herhangi bir aşamasında elenmek/ayrılmak, diğer üniversiteleri tercihte bulunmanıza ve kazandığınız üniversiteye kayıt yaptırmanıza engel değildir.

Kara Harp Okulu seçim aşamaları nerede yapılmaktadır?

Seçim aşamaları Ankara’da Kara Harp Okulu yerleşkesinde yapılmaktadır.

Kara Harp Okulunda hakkında ve verilen eğitimlerle ilgili genel bilgiler verebilir misiniz?

Kara Harp Okulu, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına muvazzaf subay yetiştirmektedir. Kara Harp Okulunda öğrencilerin her türlü ihtiyacı (yer, yiyecek, yatacak vb.) Devlet tarafından karşılanmaktadır. Kara Harp Okulunda lisans düzeyinde dört yıl boyunca akademik ve askerî eğitim verilmektedir.

Öğrenciler birinci sınıfta, Sayısal ve Türkçe-Matematik tabanlı olmak üzere iki ayrı alana ayrılarak ikinci sınıfta görecekleri lisans programlarına yönelik dersler almaktadır.

2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda ise;

İşletme,Kamu Yönetimi,Sosyoloji,Ulusalar Arası İlişkiler,Endüstri ve Sistem Mühendisliği,Makine Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği,İnşaat Mühendisliği,Bilgisayar Mühendisliği,

Harita Mühendisliği programlarında modern laboratuvar, dershane ve amfilerde akademik ünvana sahip öğretim üyeleri tarafından eğitim ve öğretim verilmektedir.

KHO’da İngilizcenin yanında Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca, Çince, Yunanca dillerinde de eğitim verilmektedir. Ders dışı ortamlarda da yabancı dillerini geliştirmeleri adına Harbiyelilere bilgisayar ve internette çalışma imkânları sağlanmaktadır.

Bu eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere site içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Kara Harp Okulu öğrencisinin günü nasıl geçer?

Kara Harp Okulunda gün saat 06:00’da başlar. Kahvaltıdan sonra, yedi akademik ve askeri ders saati vardır. Bir ders saati 50 dakikadır. Akademik derslerden sonra Harbiyeliler spor yapabilir, eğitsel kol faaliyetlerine ve spor branşlarında takım faaliyetlerine katılabilirler. Cumartesi ve Pazar günleri Harbiyeliler izinli olarak birlik dışına çıkabilirler.

Kara Harp Okulu mezunları Helikopter pilotu olabilir mi?

Kara Havacılık sınıfına ayrılmaya istekli olan ve gerekli sağlık koşullarını sağlayan Harbiyeliler, her yıl ihtiyaç duyulan sayıda Kara Havacılık sınıfına ayrılmaktadır. KHO’dan mezun olduktan sonra Kara Havacılık Okulundaki uçuş eğitimlerinde de başarılı olanlar Helikopter Pilotu olabilirler.