Ana sayfa KPSS KPSS Nedir? Kimler Başvurabilir?

KPSS Nedir? Kimler Başvurabilir?

KPSS Nedir? Kimler Başvurabilir? KPSS kaç türü var ? KPSS-A ne demektir ? KPSS-B ne demektir ? KPSS A Türü Kadrolar Nedir ? KPSS B Türü Kadrolar Nedir ? KPSS’de kaç puan türü vardır? KPSS Öğretmenlik Sınavı Nedir ?

 

 

KPSS’nin açılımı Kamu Personeli Seçme Sınavı olan ortak bir sınav sistemidir. Kamu kurumlarında göre alacak personel adaylarına uygulanan bu sınav kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. KPSS, genel yetenek, genel kültür, istatistik, kamu yönetimi, anayasa gibi kollardan oluşur.

03.05.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”, daha önce kamu kurum ve kuruluşlarına personel seçimi ve ataması ile ilgili yönetmelikleri yürürlükten kaldırmış, DMS ve KMS birleştirilerek Kamu Personeli Seçeme Sınavı (KPSS) adı altında bir sınavın yapılmasını öngörmüştür. Yukarıda sözü edilen yönetmelik, kadroları A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olarak sınıflandırmıştır .

KPSS Üçe Ayrılmaktadır.
1.KPSS A
2.KPSS B
3.KPSS Öğretmenlik

KPSS’nin kapsamı nedir? Kimler katılabilir ?

A Grubu Kadrolar, Müfettişlik, Denetmenlik, Uzmanlık, Kontrolörlük gibi özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekleri kapsamaktadır. Bu gruptaki kadrolar için kamu kurum ve kuruluşları, KPSS puanlarına göre adayları kendilerinin yapacağı giriş sınavına tabi tutabileceklerdir.

A Grubu Kadrolar için kamu kurum ve kuruluşları, KPSS sonuçlarını nasıl kullanacaklarını ve yapacaklarsa giriş sınavlarını nasıl gerçekleştireceklerini basın yoluyla verecekleri ilanlarla adaylara duyuracaklardır. A grubu kadrolara başvuracak adayların en az lisans mezunu olmaları şarttır.

B Grubu Kadrolar ise, bu meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır. Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. ÖSYM, personel alacak kurum ve kuruluş adlarının, kadro sayılarının ve koşullarının yer aldığı bir tercih kılavuzu ve tercih formu hazırlayacak ve KPSS sonuçları adaylara duyurulduktan sonra bu kılavuz ve formu adayların kullanımına sunacaktır. Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede,mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

KPSS nasıl yapılmaktadır ?

Cumartesi sabah oturumuna tüm adaylar girmek zorundadır. Bu Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki alanı kapsamaktadır. Genel Yetenek bölümü Türkçe ve Matematikten oluşmaktadır. Ağırlıkları ise %50 – %50’dir.

Genel Kültür bölümü; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%40), Türkiye Coğrafyası (%30), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%15), Türk Kültür ve Medeniyetleri (%10) ve Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyo Ekonomik Konular (%5)’dan oluşmaktadır. Diğer oturumlar mezun olunan alana yönelik bilgi sorularını kapsayacaktır.KPSS-A ne demektir ?

KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000’li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi.

Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS’nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu.

Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000’li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak

İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS’nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir.Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.KPSS-B ne demektir ?

Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

KPSS Öğretmenlik Sınavı Nedir ?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm eğitim kurumlarında gerek sözleşmeli ve gerekse kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır . Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS öğretmenlik sınavında genel yetenek – genel kültür sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedogojik formasyon sınavı yapılır.

KPSS’de kaç puan türü vardır?

KPSS’de uygulanan 13 farklı test, YDS ve ÖABT ile birlikte toplam 121 puan türü hesaplanmaktadır. Bu puanlardan KPSSP1O ve KPSSP121 öğretmen adaylarının atamalarında, KPSSP3 lisans mezunlarının, KPSSP93 önlisans mezunlarının ve KPSSP94 ortaöğretim mezunlarının B grubu atamaların kullanılan puan türleridir. A grubu atamalarda ise, yukarıdaki puanların dışında kalan KPSSP1‘den KPSSP121‘e kadar olan puan türleri kurumların belirleyeceği şartlar dâhilinde kullanılmaktadır. Öğrencilerin istedikleri puan türlerinin hesaplanabilmesi için, ilgili puan türünün hesaplanmasında neti olan testlerin hepsinden en az bir tane soru cevaplamaları gerekmektedir.

KPSS Nasıl Yapılmaktadır ?

Sınav Cumartesi günü iki oturumda yapılmaktadır.

Sabah Oturumu
Genel Yetenek:
Matematik 30 soru
Türkçe 30 Soru

Genel Kültür:
Tarih: 30 soru
Coğrafya:18 soru
Anayasa: 12 soru

Toplam: 120 soru
Sınav Süresi: 2 saattir
Not:KPSS İngilizce sınavı ise sabah oturumdan sonra devam edecektir.

Öğle Oturumu


Eğitim Bilimleri

Gelişim Psikolojisi: 12 soru
Öğrenme Psikolojisi: 30 soru
Rehberlik: 18 soru
Program Geliştirme: 12 soru
Eğt.Bil.giriş ve Sınıf Yön. 6 soru
Öğretim Yöntem Tek. 24 soru
Ölçme ve Değerlendirme 18 soru

Toplam : 120 soru Sınav Süresi: 2,5 saattir

Not: Memur Adayları sadece sabah oturumuna,öğretmen Adayları her iki oturumda girmek zorundadır.

3 YORUMLAR

  1. bn lise birde okulu biraktim bu sene acik ogretime yazilicam kacinci donemde kpss ‘ ye girebilirim acaba

    • KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvuru koşullarına göre ilköğretim mezunları KPSS’ye giremezler. KPSS’ye başvurabilmek için en az Ortaöğretim (Lise) mezunu olmak gerekmektedir. İlköğretim mezunları Liseyi dışarıdan (açıköğretim) bitirerek bu sınava katılabilirler.

  2. Slm sayfa icin cok tesekkurler emeginize .saygilarimla
    Kpss katilmak icin ilk adimda hangi evrak ve harclar nereye verilir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.