Ana sayfa KPSS KPSS de Uygulanacak Testlerin Kapsamları

KPSS de Uygulanacak Testlerin Kapsamları

KPSS de Uygulanacak Testlerin Kapsamları

KPSS de Uygulanacak Testlerin Kapsamları,KPSS Konu Dağılımları,Öğretmenlik Alan Bilgisi

 

KPSS de Uygulanacak Testlerin Kapsamları

Yeni Konu Ağırlıkları (Genel Yetenek Genel Kültür)

ÖSYM’nin düzenlemesine göre,KPSS’de uygulanacak Genel Yetenek Testi sözel bölümünün ağırlığı yüzde 50olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme (muhakeme)becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecek.

Sayısal Bölüm: Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme)becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da yüzde50 olacak.

Genel Kültür : Tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye coğrafyasının ağırlığı yüzde30, temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15, Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak.

Tarih:Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden yüzde 5, Osmanlı Devleti’nden yüzde 15, Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan yüzde 20, Çağdaş Türkve Dünya Tarihi’nden yüzde 5 ağırlığında sorular yönetilecek.

Türkiye Coğrafyası: Türkiye’nin fiziki özellikleri yüzde 12, Türkiye’nin beşeri özellikleri yüzde 5, Türkiye’nin ekonomik özellikleri yüzde 13 ağırlığında yer alacak.

Temel Yurttaşlık :Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, anayasa ile idare konularında yüzde 5’er ağırlığında soru yöneltilecek.

İşte Yeni Düzenleme (Alan bilgisi)

Eğitim Bilimlerinde ise öğrenme psikolojisi ile öğretim ilke ve yöntemlerinde yüzde 20’şer, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik ve özel eğitim alanlarında yüzde 15’er, program geliştirme, sınıf yönetimi ile öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında ise yüzde 5’er ağırlığında soru bulunacak.

Hukuk:Anayasa hukukunun yüzde 10, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukukunun yüzde 15’erolacak.

İktisat: İktisadi doktrinler tarihi yüzde 5, mikro iktisat yüzde 30, makro iktisat yüzde 25,para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma ve büyüme ile Türkiye ekonomisi yüzde 10’ar ağırlığında yer alacak.

İşletme: Temel kavramlardan yüzde 10, işletme yönetimi ve üretim yönetiminden yüzde 25’er,pazarlama yönetimi ve finansal yönetim yüzde 20’şer ağırlığında soruyöneltilecek.

Maliye: Maliye teorisi yüzde 10, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku ve maliye politikasından yüzde 15’er ağırlığında sorular gelecek.

Muhasebede:Genel muhasebeden yüzde 65, mali tablolar analizinden yüzde 15, ticariaritmetik ve ihtisas muhasebesinden yüzde 10’ar olacak.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri : İş ve sosyal güvenlik hukukunda yüzde 55 ağırlığında soru bulunacak. Bu test içinde yer alan iş hukuku ve teorisinden yüzde 20,sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden yüzde 25, sosyal politikadan yüzde 10ağırlığında soru yer alacak. Çalışma ekonomisinden soru ağırlığı ise yüzde 30olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi soru ağırlığı da yüzde 15.

Ekonometri:Ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatiksel olarak değerlendirilmesi hipotez testleri, güven aralığı, ikili(kukla) değişkenler, ikili açıklayıcı ve ikili bağımlı değişkenler,otokorelasyon (içsel bağıntı), farklı yayılım (değişen varyans), model tanımlama ve tanımlama hataları, eşanlı denklem sistemleri, zaman serisi modellemesi yüzde 10’ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal bağlantı ve dinamik ekonometri, dağıtılmış gecikmeve  otoregresif modeller yüzde 5’er ağırlığında bulunacak.

İstatistik:Olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel istatistik ve uygulamalı istatistik yüzde 15’er, yöneylem araştırması, zaman serileri, parametrik olmayan testler yüzde 5’er, deney tasarımı ve varyans analizi, örnekleme,regresyon analizi, çok değişkenli analizler yüzde 10 yer alacak.

Kamu yönetimi: Siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve çevre sorunları yüzde 15’er, yönetimbilimleri ve kamu politikası yüzde 20’şer, Türk siyasi hayatı (Osmanlı’dan günümüze siyasi olaylar) yüzde 10 ve sosyoloji yüzde 5 olacak.

Uluslararası ilişkiler: Uluslararası ilişkiler teorisi yüzde 20,uluslararası hukuk yüzde 25, siyasi tarih, uluslararası güncel sorunlar, Türk dış politikası yüzde 15, uluslararası örgütler yüzde 10 yer alacak.

Öğretmenlik Alan Bİlgisi

Yeni sınav formatında :Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80, alan eğitimin ağırlığı yüzde 20 olacak.

Türkçe öğretmenliği: Anlama ve anlatma teknikleri yüzde 24, dil bilgisi ve dil bilimi yüzde 16, çocuk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ile edebiyat bilgi ve kuramları yüzde 8’erağırlığında bulunacak.

Fen bilimleri: Fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde 22, yer bilimi,astronomi ve çevre bilimi yüzde 4’er; Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde eski Türk dili ve yeni Türk dili yüzde 26, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı yüzde 18’er, ilköğretim matematik öğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometri yüzde 18’er, uygulamalı matematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.

Sosyal bilgiler öğretmenliği: Tarih yüzde 28, coğrafya yüzde 20, siyaset bilimi yüzde 8, diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme) yüzde 24 ağırlığında olacak.

Tarih öğretmenliği: Tarih metodu ile XX. yüzyıl Türk ve dünya tarihi yüzde 8, eski çağ tarihi yüzde 4, İslamiyet öncesi Türk tarihi yüzde 10, orta çağ İslam tarihi,Türkiye cumhuriyeti tarihi, genel dünya tarihi yüzde 12, Osmanlı tarihi yüzde 14 ağırlığında bulunacak.

Coğrafya öğretmenliği: Fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya yüzde 30, bölgeler ve ülkeler yüzde 20; fizik öğretmenliği, mekanik, elektrik ve manyetizma ile modern fizik yüzde 20’şer, madde ve özellikleri ile dalgalar ve optik yüzde 10’ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya,organik kimya, fizikokimya yüzde 20’şer; biyoloji öğretmenliğinde ise hücre ve metabolizma ile genetik ve evrim yüzde 16’şar, bitki biyolojisi, ekoloji yüzde 10’ar, insan ve hayvan biyolojisi yüzde 20, canlıların sınıflandırılması yüzde 8 olacak.

Matematik öğretmenliği (lise): Analiz yüzde 24, cebir ve geometri yüzde 16’şar,uygulamalı matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenliğinde dil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed’in hayatı ve sünneti, İslam ahlakı,estetiği ve felsefesi, Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını anlama yüzde 12, temel dini bilgiler (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16, Günümüz Türkiye’sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde 24 ağırlığında olacak.

KPSS de Uygulanacak Testlerin Kapsamları

GENEL KÜLTÜR SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi % 40 Temel Yurttaşlık Bilgisi % 15
III. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler % 5 Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku % 5
Ulusal Kurtuluş Savaşı % 10 Anayasa % 5
Atatürk İlke ve İnkılapları % 15 İdare % 5
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika % 10 Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular % 5
Türkiye Coğrafyası % 30 Türk Kültür ve Medeniyetleri % 10
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri % 5 Selçuklular ve Önceki Dönem % 5
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri % 5 Osmanlılar Dönemi % 5
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri % 20

KPSS GENEL YETENEK SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
TÜRKÇE % 50 MATEMATİK % 50
Sözcük Bilgisi % 5 Sayılarla İşlem Yapma % 10
Dil Bilgisi % 10 Matematiksel İlişkilerden Yararlanma % 10
Anlatım Özellikleri % 5 Problem Çözme % 20
Okuduğunu Anlama % 30 Temel Geometri Bilgileri % 5
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama % 5

KPSS HUKUK SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Anayasa Hukuku % 10 Borçlar Hukuku % 15
İdare Hukuku ve İdari Yargı % 15 Ticaret Hukuku % 15
Ceza Hukuku % 15 İcra ve İflas Hukuku % 15
Medeni Hukuk % 15

KPSS YABANCI DİL SORULARININ DAĞILIMI  İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Sözcük Bilgisi % 10 Okuduğunu Anlama % 50
Dil Bilgisi % 20 Çeviri % 20

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Eğitim Psikolojisi % 50 Program Geliştirme ve Öğretim % 35
Gelişim Psikolojisi % 10 Program Geliştirme % 10
Öğrenme Psikolojisi % 25 Öğretim Metodları % 25
Ölçme ve Değerlendirme % 15 Rehberlik % 15

KPSS İŞLETME SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Temel Kavramlar % 10 Pazarlama Yönetimi % 20
İşletme Yönetimi % 25 Finansal Yönetim % 20
Üretim Yönetimi % 25

KPSS İKTİSAT SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
İktisadi Doktrinler Tarihi % 5 Uluslararası İktisat % 5
Mikro İktisat % 30 Kalkınma-Büyüme % 5
Makro İktisat % 30 Türkiye Ekonomisi % 5
Para-Banka-Kredi % 20

KPSS MALİYE SORULARININ DAĞILIMI

Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Maliye Teorisi % 10 Bütçe % 15
Kamu Gelirleri % 15 Vergi Hukuku % 15
Kamu Giderleri % 15 Maliye Politikası % 15
Kamu Borçları % 15

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.