Konularına Göre LYS Soru Dağılımları

Konularına Göre LYS Soru Dağılımları

1016
0
PAYLAŞ

Konularına Göre LYS Soru Dağılımları

LYS Sorularının Konulara Göre,2010,2011,2012,2013,2014,2015 LYS Sorularının Konulara Göre Dağılımı ,LYS Sınav Konuları ve Konuların Soru Dağılımı,2015 LYS Konulara Göre Soru Dağılımı

 

2010-2015 LYS SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI

LYS-1 MATEMATİK KONULARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Polinomlar 2 1 2 2 1 2
2. Dereceden denklemler 1 1 1 1
Eşitsizlik 3 1 1
Parabol 1 1 1
Toplam çarpım sembolü 1 2 1 2
Diziler Seriler 2 2 2 2 1 2
Trigonometri 4 4 4 3 3 2
Karmaşık sayılar 4 3 3 3 3 3
Logaritma 4 2 2 3 2 2
Determinant – Matris 3 2 3 3 2 3
Özel tanımlı fonksiyonlar 4 2 1 2
Limit ve süreklilik 1 1 4 1 2 1
Türev ve uygulamaları 9 6 5 5 8 6
İntegral ve uygulamaları 5 5 4 8 7 7
LYS-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sözcük anlamı 2 2 1 1 1
Cümle Anlamı 2 3 4 4 4 2
Paragraf 10 11 12 11 12 15
Dil Bilgisi 4 3 4 5 4 2
Anlatım bozuklukları 1
Ses Bilgisi 1
Yazım Kuralları 1 1 1 1
Noktalama işaretleri 1 1 1 1 1
Yazınsal Türler (Düzyazı) 2 3 1 2
Yazınsal Türler (Şiir) 5 5 5 4 2 2
Söz Sanatları 1 1 1 2 2
islamiyet öncesi ve dönemi Türk edebiyatı 1 3 1 2
Halk Edebiyatı 2 1 2 2 1
Divan Edebiyatı 3 4 3 6 5 5
Edebiyat Akımları 1 2 1 1 1
Tanzimat Edebiyatı 4 5 2 3 2 2
Servet-i Fünun ve Fecı-i Ati Edebiyatı 4 2 2 3 4 4
Milli Edebiyat 3 4 1 7 1 1
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 11 8 14 7 15 12
LYS-3 COĞRAFYA-1 KONULARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri 1 1
Coğrafi Koııum 2 2 1
Harita Bilgisi-İzohips 1 1
İklim Bilgisi 1 1 1 3 1
Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü 1 3 1 1
İç Ve Dış Kuvvetler 1 1 1 2 1
Nüfus-Yerleşme-Göçler 3 1 4 2
Ortak Payda: Bölge 1 1
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 2
Kıtaların Keşfi Ve Küçülen Dünya 1 1 2
Doğal Afetler-Çevre Ve İnsan 3 1 2
LYS-4 COĞRAFYA-2 KONULARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri 1 1 1 1
Coğrafi Koııum 1
Harita Bilgisi-İzohips 1
İklim Bilgisi 1 1 1
Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü 1 1 1 1
İç Ve Dış Kuvvetler 1 1 2 1
Nüfus-Yerleşme-Göçler 1
Ortak Payda: Bölge 1 1
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 1 1
Kıtaların Keşfi Ve Küçülen Dünya
Doğal Afetler-Çevre Ve İnsan 1 1 1 1
LYS-2 BİYOLOJİ KONULAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hücre ve Madde Geçişleri 1 1 2 1 2 1
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 2 2 1
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi 3 1 1 2 1 1
Canlıların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri 1 1 2 1 2 1
Ekoloji 1 2 4 4 5 5
Solunum ve Fotosentez 1 2 2 3 2 3
Hücre Bölünmeleri Üreme ve Gelişme 1 2 1 2 2 3
Kalıtım ve Evrim 5 5 5 3 4 4
Hayvanlarda Davranış 1 1 1
Biyoteknoloji 1
Bitki Biyolojisi 4 4 5 4 2 3
Sistemler 12 11 7 7 8 6
Hücre ve Madde Geçişleri 1 1 2 1 2 1
LYS-2 FİZİK KONULARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fiziğin Doğası 1 1 1
Kuvvet-Tork-Denge-Ağırlık Merkezi 2 2 3 2 1 2
Madde ve özellikleri -Kaldırma Kuvveti 1 2 1 1
Basınç-Isı ve Sıcaklık- Genleşme 2 2 1 2 2
Optik 2 2 3 3 3 2
Elektrostatik-Elektrik 4 5 4 3 3 3
Manyetizma ve Alternatif Akım Devreleri 2 2 3 2 2 2
Mekanik 10 10 9 7 7 6
Dalgalar 2 3 2 3 2 2
Modern Fizik-Elektromanyetik Dalgalar 1 1 2 3 2 3
Işık teorileri – Fotoelektrik Olay 2 2 2 1 2 2
Atom Modelleri 1 1 1 1 3 3
Yıldızlardan Yıldızsılara-Birim Sorusu 1 1 1 1 1
LYS-2 KİMYA KONULARI  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kimyasal Denklemler 1
Atom Ve Yapısı 3 1 3 1
Kimya Kanunları 1
Kimyasal Hesaplamalar 1 2 2 2 1 1
Çözeltiler 1 1 1 1
Periyodik Sistem 1 3 1 2
Gazlar 2 3 1 1 2 1
Radyoaktiflik 1 1 1
Reaksiyon Isısı 3 1 2 2 4
Reaksiyon Hızı 1 2 1 1
Kimyasal Denge 2 2 1 1 2 1
Çözünürlük Dengesi 1 1 1 1 1 1
Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi 4 3 1 1
Elementler Kimyası 1 1 1
Çekirdek Kimyası 1 1 1 1
Elektrokimya 1 2 2 2 2
Kimyasal Bağlar 1 2 1 2 4 3
Organik Kimya 12 11 10 10 10 10
LYS-4 TARİH KONULARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1 1
ilk Çağ Medeniyetleri 1 2 2
islamiyet’ten Once Türk Tarihi 4 5 2 4 2 2
islam Tarihi ve Uygarlığı 2 1 1
Türk islam Tarihi (10-13. Yüzyıllar) 6 5 4 5 4 3
Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıllar) 1 2 2 1 2
Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) 1 1 1 2 1 2
Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600) 3 1 2 2 1 1
Orta Çağ’da Avrupa 1 1
Yeni ve Yakınçağ’da Avrupa 1 3 1 2 1
Osmanlı Devleti’ni Arayış Yıllan (17. Yüzyıl Osmanlı) 1 1 1
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi 1 3 1
En Uzun Yüzyıl (19. Yüzyıl Osmanlı) 4 5 4 3 4 3
Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet 6 6 3 4 4 3
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 1
I. Dünya Savaşı 1 2
inkılap Tarihi 4 6 7 7
20. Yüzyıl Başlarında Dünya 2 4 5 2 2 2
II. Dünya Savaşı 2 3 4 2 3 3
Soğuk Savaş Dönemi 3 2 7 4 4 4
Yumuşama Dönemi ve Sonrası 4 1 2 2 1
Küreselleşen Dünya 4 5 2 2 1
LYS-4 PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ-MANTIK KONULARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Psikolojinin Alanı 1 2 4 2 2 2
Yaşam Boyu Gelişim (Gelişim Psikolojisi) 1 1 1
Organizma Ve Çevre 3 3 1 2 1 1
Öğrenme 2 2 1 2 1 3
Bellek -Düşünme 1 2 1 1
Ruh Sağlığı 2 1 1 2 1 2
Bireysel Farklar (Zekâ-Kişilik) 1 1 1
Sosyal Psikoloji 1 1 1 1 1
Sosyolojinin Alanı 2 2 1 1 1
Toplumsal Yapı 3 2 4 4 3 4
Toplumsal Kurumlar 1 3 3 2 1 2
Kültür 3 2 2 1 2 3
Sosyal Değişme 1 1 1 1 1
Mantığın Alanı Ye Düşünme Prensipleri 1 2 3 1 1
Kavram-Terim 1 1 1 1
Beş Tümel Ve Tanım 1
Önermeler 2 2 2 1 3
Çıkarım Ve Kıyas 2 1 1 1 1 2
Sembolik Mantık 3 3 3 5 3
Niceleme Mantığı 1 2 1 1 1 1

 

BİR CEVAP BIRAK

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.