Ana sayfa Açık Lise Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL ) Başvuruları ve Sınavları

Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL ) Başvuruları ve Sınavları

Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL ) Başvuruları ve Sınavları,Mesleki Açık Öğretim Lisesi Başvuruları ve Sınavları,Mesleki Açık Öğretim Lisesi Başvuruları ve Başvuru Şartları,Mesleki Açık Öğretim Lisesi ( MAÖL ),Mesleki Açık Öğretim Lisesi Alanları

 

İlk Kayıt Başvuru Tarihleri : 21 Ağustos – 20 Eylül 2019
İlk Kayıt Mazeret Başvuru Tarihleri : 21 – 27 Eylül 2019
İlk Kayıt Başvuru Yeri : Yüz Yüze Eğitim Alınan Okul/Kurumlar
Sınav Bedeli (TC) : 30 TL
Sınav Bedeli (KKTC) : 45 TL
Öğrenci Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri Bedeli: 40 TL
Öğrenci adayları; sınav bedelinin 30,00 TL sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesinden TC kimlik numaralarını bildirerek (TC vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları geçici yabancı kimlik numaraları ile) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaktır. Sınav bedelinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir. KKTC de ise ilk kayıt yaptıran öğrenciler sınav bedelinin 15 TL sini kayıt yaptıracağı okul müdürlüğünün kırtasiye, personel ve diğer giderlerinde kullanılmak üzere, okul aile birliği hesabına makbuz karşılığında yatıracaktır.

2019 – 2020 eğitim öğretim yılında Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 40 TL yi, yüz yüze eğitime devam ettikleri her dönem için “öğrenci yüz yüze eğitim iş ve işlemleri bedeli” olarak öder.
Kayıtlı olduğu halde yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerden bu bedel alınmaz.

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine sağlık durumu elverişli olanlar ile Okul/Kurum tarafından belirlenecek
diğer şartları öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan;
1. İlköğretim okulu/ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olanlar,
2. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar (tasdikname alanlar),
3. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar (lise diplomalı),
4. Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş olanlar,kayıt yaptırabilir.

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. e-Okulda kaydı olanlar için; hiçbir belge istenmeyecektir.
2. e-Okulda kaydı olmayan öğrenciler için ise;
a. İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar için Diploma Kayıp Örneğinin aslı),
b. Ara sınıftan gelenler için; tasdikname, tasdikname kayıp belgesinin aslı ve öğrenim belgesi (Tasdiknamenin, tasdikname kayıp belgesinin veya öğrenim belgesinin ekinde notları gösteren başarı durum belgesi mutlaka olacaktır.),
c. Lise diplomasının onaylı fotokopisi,
3. Erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (tecil, teskere, muaf, askerde / tecil belgeleri en az 31 Ekim 2019 tarihli olmalıdır.),
4. Yurt dışından gelenler için Denklik Belgesi,
5. Sınav bedeli muafiyeti olanlardan muafiyet belgesi,istenir.

İLK KAYIT EVRAKLARI

e-Okulda kaydı bulunan öğrencilerden herhangi bir evrak istenmeyecek ve bu öğrenciler için dosya oluşturulmayacaktır. e-Okulda kaydı bulunmayan öğrenciler için ilk kayıt evraklarından oluşan bir dosya oluşturulacak, dosya kaydın yapıldığı Okul/Kurum müdürlüğü tarafından arşivlenecektir. Bu dosyalardaki evraklar aynı gün içerisinde taranarak Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine aktarılacaktır. İstenmediği sürece kayıtlar ile ilgili herhangi bir belge Mesleki Açık Öğretim
Lisesi Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.
e-Okulda kaydı bulunmadığı için dosyası oluşturulan ve farklı bir yüz yüze eğitim veren Okul/Kuruma veya Açık Öğretim Lisesine nakil giden öğrencilerden belgeleri taranıp sisteme atılmış
olanların dosyaları nakil gidilen kuruma gönderilmeyecek, bu dosyalar ilk kayıt yapılan Okul/Kurumda saklanacaktır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden başka bir okula nakil gitmek isteyen öğrencilerin nakil işlemleri sistem üzerindeki ‘’Nakil Gönderme’’ modülünden yapılır ve gidilecek okul seçilir. Nakil
gönderilen okul nakil talebini onaylar veya reddeder.

SINAVLAR

1. Sınav Şekli ve Tarihi:

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin uzaktan eğitimle yapılan sınavları; dönem sonlarında Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla ve çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır.
Alan/dal derslerinin ölçme ve değerlendirmesi yüz yüze eğitimin yapıldığı Okul/ Kurumlar tarafından yapılmaktadır.

2. Sınav Yeri Seçimi:

Ders seçimi bittikten sonra mazereti nedeniyle (askerlik, askerlikten dönüş, hastalık, tayin, nakil,tutukluluk, evlilik, hükümlülük ve tahliye durumu olanlar vb.) sınav günü başka bir il sınırı içinde olacak öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirmek şartıyla, bulundukları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sınav
Yürütme Kuruluna müracaat etmeleri gerekmektedir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler yedek salonlarda sınava alınır.

3. Sınava Giriş Belgelerinin Alınması:

Sınava giriş belgesi http://maol.meb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınan bilgisayar çıktısı ile sınava girilir. Posta ile sınav giriş belgesi gönderilmez.

4. Sınavların Değerlendirilmesi :

Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olmak gerekir.Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunur ve bilgisayar programı ile değerlendirilir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılır.

6. Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Sınav sonuçları internet kanalıyla http://maol.meb.gov.tr adresinden öğrencilere duyurulur.Posta ile sınav sonuç belgesi gönderilmez.

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ
BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ
KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN TÜRKİYE’NİN HER
YERİNDEN
444 0 632
NO’LU TELEFONU
ARAYABİLİRSİNİZ.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.