Özel Eğitim

Ana sayfa Özel Eğitim
Kekemelik; konuşmanın akıcılığı ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı konuşmada ritm ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akar. Akıcılıkta ortaya çıkan bozukluklar, uygun...
Toplumda özel eğitim dediğimizde genelde aklımıza zihinsel öğrenme yetersizliği yaşayan bireylerin eğitimi gelmektedir. Oysa normal üstü zihin düzeyindeki bireylerin eğitimi de özel eğitimdir. Farklı gelişim özellikleri gösteren her bireyin eğitimini, özel eğitim olarak tanımlayabiliriz.   Normal üstü zihin düzeyindeki kişiden, bireysel...
Ölçeklerden normalin altında puan alan ve tutum ve davranışlar açısından akranlarından farklılık gösteren çocukların, zihinsel öğrenme yetersizliği yaşadığı düşünülebilir.   Ebeveynler ve eğitimciler, çocuğun okul başarısına istinaden, normalin altında olduğunu düşünebilirler. Bu şekilde özel eğitim sınıfına yönlendirilen çocukların akademik ve psikososyal...
Yaygın gelişimsel bozukluk kendi başına bir tanı ölçütü taşırken diğer taraftan alt başlıklara ayrılmaktadır.   Yaygın gelişimsel bozukluğun alt grupları: otistik bozukluk, rett bozukluğu, asperger bozukluğu, atipikotizm ve çocukluğun dezintegratif bozukluğu’dur. Bunların her biri ayrı bir tanı grubudur ve kendi başına...
Öğrenme bozuklukları önceleri DSM III-R’de “Akademik Beceri Bozukluğu” adıyla yer almıştır. DSM 4’te “Öğrenme Bozuklukları” terimi kullanılmaktadır.   Günümüzde, öğrenme bozukluklarının yerine araştırmacıların bir kısmı “Özgül Öğrenme Güçlüğü” terimini kullanmaktadır. Bazı kişiler tarafından öğrenme bozuklukları için geniş anlamda “Disleksi” terimi de...
Konuşma bozukluğu, konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında ve anlaşılmasında bir bozukluğun olması durumudur. Bir çocuğun konuşma özürlü olarak kabul edilmesi için şu özelliklerin birinde sorun yaşaması gerekir.   Bunlar:  - Konuşmanın anlaşılır şekilde sergilenememesi. - Konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması - Sesin...
Kaynaştırma / Bütünleştirme Eğitimi Nedir ? Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim öğretimlerini, resmi ve okul öncesi, İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş...
Özel Eğitim Amaç ve İlkeleri Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir.   Ülkemizdeki özel eğitim hizmetleri, engel gruplarına göre...
Otizm,otizm nedir ?,asperger,yaygın gelişimsel bozukluk,otistik,Atipik Otizm,Rett Sendromu,Çocuk Dezintegratif Bozukluğu     Otizm, bireyi gördüklerini, duyduklarını ve duyumsadıklarını doğru algılamaktan alıkoyan ömür-boyu süren bir gelişim bozukluğudur. Bu sosyal ilişkilerde, iletişimde ve davranışlarda ciddi sorunlar doğurur. Otistik bireyler konuşma ve iletişimin normal formlarını ve...
BEP Nasıl Hazırlanır ? BEP Toplantısı Hazırlanırken Neler Yapılmalı ? BEP Nasıl Hazırlanır ? Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Nasıl Hazırlanır ? Okul BEP Geliştirme Birimi ve Görevleri Nelerdir ? Kaynaştırma öğrencileri için okul BEP birimi neler yapar ? Toplantı Tutanakları Örnekleri.Kaynaştırma...