Ana sayfa LGS Lise Puanları Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarını Tanıyalım

Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarını Tanıyalım

Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları,Robert Koleji ,Üsküdar Amerikan Koleji,Alman Lisesi,St. Georg Avusturya Lisesi ,St. Joseph Fransız Lisesi,St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, Notre Dame De Sion Fransız Lisesi ,Saint Pulcheire Fransız Lisesi,İtalyan Lisesi,Saint Benoit Fransız Lisesi,Saint Michel Fransız Lisesi ,Galileo Galilei İtalyan Lisesi



ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Beyoğlu İstiklal Caddesi Tünel mevkiinde bulunan Şahkulu Bostan sokağında yer almaktadır. Okulumuz 1868 yıllarında yapılmış tarihi bir bina statüsündedir. Kütüphanemizde 6.500 adet kitap mevcuttur. Özel Alman Lisesi 2005 yılında depreme karşı güçlendirme ve modernizasyon çalışmalarına başlamıştır. 2005 yılında başlanan depreme karşı güçlendirme ve modernizasyon çalışmaları halen devam etmektedir. 20 sınıfta multimedya teknolojisi mevcuttur ve bu teknikle ders yapma olanağı vardır. Önümüzdeki yıllarda tüm sınıflarda bu donanım sağlanacaktır.

İstanbul Özel Alman Lisesi iki okulu aynı çatı altında bulundurmaktadır: Özel Alman Lisesi, Türk eğitim sistemine uygun bir orta öğretim kurumu olarak faaliyet gösterir. Lise eğitimi, 1 yıl süren hazırlık sınıfı ile başlar ve 9.-12. sınıf seviyeleri ile devam eder. Özel Alman Lisesi 10.sınıfa kadar 8, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde 6 şubeden oluşur. Okulun hedefi, tüm Türk öğrencilere Alman Olgunluk Sınavını başarıyla geçerek, Abitur diplomasını kazandırmaktır. Abitur diplomasının yanı sıra öğrencilerimiz Türk lise diplomasını da alırlar. Öğrenciler aynı zamanda Alman dil diplomasını da yapma imkânını buluyorlar. Alman Olgunluk Sınavı’nda (Abitur) matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce ve Almanca derslerinde öğrenciler sınava tabii tutulurlar. Abitur diplomasını alan öğrenciler, diğer tüm Alman Abitur sahibi öğrenciler gibi, Almanya’da üniversite eğitimi alma fırsatını elde ederler. Almanya’da Abitur yapan bir öğrenciden ayrı tutulmazlar. Özel Alman Lisesi hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Alman Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır.

Alman ve Alman kökenli öğrenciler Ankara Almanya Büyükelçiliği, İstanbul Şubesi’ne bağlı Özel Okulu’na giderler. Büyükelçilik Okulu, Alman Lisesi ile birlikte(DE)5.-(DE)12.sınıf seviyeleri arasında eğitim vermektedir. İngilizce dersleri 5.sınıfta, Fransızca dil dersi 6.sınıfta başlar. Okulun hedefi, tüm Alman öğrencilere Alman Olgunluk Diploması’nı (Abitur) kazandırmaktadır. Abitur sınavında tüm eğitim alanlarının( dil-edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri) yer alması zorunludur. Almanca dersi Abitur sınavında zorunlu derstir. Ankara Alman Büyükelçiliği Özel Okulu Alman Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır.

Özel Alman Lisesi, Türk ve Alman öğrencilerinin bir arada aynı ilkelere bağlı olarak eğitim veren ve kültürel karşılaşmayı sağlayan bir okul olarak faaliyet göstermektedir. Özel Alman Lisesi’nde her iki ülkenin dili ve kültürü bir araya gelir ve kültürlerarası uyum ve etkileşim okul programının başlıca hedefi olarak görülmektedir.

Okulumuzda Almanca eğitimi Hazırlık sınıflarında (24 saat) başlamak üzere verilmekte, bunun yanı sıra 9’uncu sınıftan itibaren tüm Fen dersleri Alman uyruklu öğretmenler tarafından Almanca olarak okutulmaktadır. Ayrıca, eğitim felsefemizde lise bitiren bir öğrencinin ana dili dışında iki yabancı dil bilmesi önemli bir ilkemiz olduğundan Almanca’nın yanısıra Hazırlık sınıflarında haftada 4 saatle başlayan İngilizce öğretimi lise son sınıfa kadar haftada 5 saatle devam etmekte; öğrencilerimize iki yabancı dil öğretilmektedir. Okulumuzdan mezun olurken ABITUR adlı Alman mezuniyet belgesi de sınavla verilmektedir. Almanya’da geçerli bu lise (Gymnasium) mezuniyet belgesini alan öğrencilerimiz, mezuniyetlerinden sonra yaşamlarının istedikleri bir yılında Alman Üniversitelerine sınavsız girme hakkı kazanmaktadırlar. Bu belge diğer Avrupa ülkelerinde de kabul görmekte; Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversitelerde ise öğrencilerin fazladan kredi almalarını ve öğrenim sürelerini kısaltmalarını sağlamaktadır.

Özel Alman Lisesi okul ücretini Milli Eğitim Bakanlığı`nın Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği’ne uygun olarak belirler. Okul ücreti sadece eğitim öğretim ücreti olup servis, kitap, okul kıyafeti giderlerini içermemektedir.2018-2019 Öğretim Yılı okul ücreti için tıklayın

Özel Alman Lisesi hazırlık sınıfına kayıt esnasında ilk taksit okulumuzda tahsil edilmekte olup, diğer taksitlerin ise yukarıda belirtilen tarihlerde Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi nezdinde ki hesaplara ödenmesi gerekmektedir.

Türk Öğrenciler İçin Okul Hedefi ve Eğitim Yolu Seçme İmkanlari

Türk öğrenciler için Özel Alman Lisesi, Almanca ve İngilizce dillerinin öğretildiği Fen Bilimleri ve Matematik ağırlıklı bir lisedir.

Olumlu bir eğitim yolu seçimi için gerekli ana şartlar:
Türk öğrenci ve ebeveynlerin, Özel Alman Lisesi’ nin ders içeriğini ve buna bağlı olarak Alman öğretmenler tarafından verilen derslerde öğrencilerden okulun yüksek verimlilik hedefine ulaşılması gerektiğini öncelikle bilmeleri gerekmektedir. Tüm öğrenciler okulda buna göre davranmalı, ebeveynleri de kendilerini desteklemelidir.

İlköğretimden Liseye Geçiş:
8 yıllık ilköğretimini tamamlamış olan öğrenciler merkezi sistemle, devlet kontrolünde yapılan Özel Okullar Sınavı’ ndan yüksek puan almaları halinde Özel Alman Lisesi’ne girebilirler.

Okula Kabul:
Türk öğrenciler bir yıl Hazırlık sınıfında okurlar; ancak çok iyi derecede Almanca bilen öğrenciler okuldaki dil sınavını başarırlarsa doğrudan dokuzuncu (Lise I) sınıfa alınırlar; 9 ve 10 uncu sınıflara ara geçiş yapan öğrenciler için özel şartlar geçerlidir.

12 nci sınıfı (Lise IV) bitiren öğrenciler T.C Millî Eğitim Bakanlığı lise diploması ile mezun olurlar.

12 nci sınıfta yazılı ve sözlü dil sınavını başarıyla geçen Türk öğrenciler KMK (Eyalet Kültür Bakanları Birliği) Dil Diploması II sahibi de olurlar ve böylece dünyaca kabul edilen bir sertifika olan Almanca Yabancı Dil Sertifikasını almış olurlar.

Türk öğrenciler aynı zamanda  “Abitur Diploması” (Alman mevzuatına uygun mezuniyet) sahibi olabilirler; bu öğrencilerin yazılı ve sözlü sınavlara kabulü ve başarı derecelerini KMK Sınav Yönetmeliği düzenler.

Abitur diploması almak isteyenlerin, Abitur için zorunlu olan derslere Türk Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğinden bağımsız olarak katılım mecburiyeti vardır (Okul İç Yönetmeliğine bakınız).

Alman mezuniyetine uygun mezuniyet sınavını başaran Türk öğrenciler Almanya’da okumuş gibi sayılırlar ve Alman öğrencilerle eşdeğerdedirler; Alman üniversitelerine giriş şartları Alman öğrenciler ile aynıdır.

Almanca, İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fiziği kapsayan 6 ders kolundaki içerik ve zorluk derecesi, Alman Liselerine uygun mezuniyet seviyesindedir.

Abitur Sınavı`na girmeyecek öğrenciler de okulun sunduğu dersleri almak zorundadırlar. Farklı ve daha sınırlı ders talep etme hakları yoktur.

Türk öğrencilerin Türk üniversite sınavlarına hazırlanmaları için gerekli özel şartlar konusunda okul mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışmaktadır. Öğrencilerin özel muamele isteme hakları olamaz.

Okulumuz, Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik uyarınca okulun imkanları dahilinde okul ücretinde indirim sağlamaktadır. Okul ücretinde yapılan bu indirim, velilerimizin varlık – mali durumlarına ek olarak öğrencinin okul başarısı ile disiplin suçu işlememiş olması ve geçmiş dönemlere ait okul ücreti borcu olmaması gibi şartlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu uygulama dışında okul ücretinde farklı bir indirim türü yoktur.

Şahkulu Bostanı Sokak No. 10

TR-34 420 Beyoğlu-İstanbul Türkiye

Tel:  +90 (212) 245 13 90 / 91

Fax: +90 (212) 252 22 10

E-mail: info@ds-istanbul.de

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Robert Lisesi, karma eğitim veren, hem gündüzlü hem de yatılı öğrencileri olan, öğrencilerini üniversiteye hazırlamaya çok önem veren, boğaza bakan 280 dönümlük ormanlık alana yayılmış bir konumda kurulmuştur. Okul, ormanlık bir arazinin içinde, çeşitli merkezlerden otobüs, gemi veya taksi ile kolayca erişilebilir konumdadır. Robert Kolej 1863 yılında Bebek’te Amerikalı Christopher Robert ve Cyrus Hamlin tarafından, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk Amerikan okulu olarak kurulmuştur.



Kütüphane, Multimedya Merkezi gibi tesisler öğrenci ve personele, çalışma, eğlence ve kişisel gelişim için imkanlar sunar. 50.000 adedi aşkın İngilizce, Türkçe, Fransızca ve Almanca kitap ile yaklaşık 200 süreli yayın veri bankası sayesinde binlerce gazete ve süreli yayınlara erişim imkanı bulunmaktadır.

Bilgisayar Merkezi, bilgisayar laboratuvarları dışında okulun bütün iletişim ağını yönetir ve bütün öğrenci ve öğretmenlere internet erişimi sağlar. Bunların yanısıra okulun ana binaları kablosuz iletişim ağına sahip olup, her öğretmende bir dizüstü bilgisayar bulunur. Bunun dışında sınıflarda kullanılan teknolojiler: akıllı tahta, internet erişimi, online yoklama, film ve video. Bütün sınıflar ve laboratuarlarda sabit projeksiyon makinesi mevcuttur.

530 kişilik oturma kapasitesine ve profesyonel kalitede ışık ve ses düzenine sahip tiyatro, birçok oyun ve programa çok aktif bir şekilde ev sahipliği yapar. Her yıl, en az bir düzine İngilizce, Türkçe, Fransızca ve bu yıl içinde Almanca oyun öğrenci ve öğretmenler tarafından sahnede sergilenmektedir. Okul toplantılarında da bu imkanlar kullanılmaktadır. Aynı zamanda 180 kişilik oturma kapasiteli ve gerekli ekipmana sahip ek bir deneme tiyatrosu da mevcuttur. Spor imkanları, bir spor salonu (basketbol ve voleybol sahasını içerir), bir çalışma merkezi ve bir çok-amaçlı salondan oluşmaktadır. Dış alanda ise, biri özel tartan koşu pisti ile çevrili olmak üzere, iki futbol sahası ve dört tenis kortu bulunmaktadır.Öğretmen lojmanları da kampüs içinde dağılmış şekilde bulunmaktadır. Okul yöneticileri ve yabancı öğretmenlerin tamamına yakını kampüste ikamet etmektedirler.

Adres:  Kuruçeşme Caddesi No:87 Arnavutköy 34345 / İSTANBUL

Kuruluş Tarihi: 1863

Telefon: 0-212-3592222  Faks: 0-212-2572146

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: İngilizce

Diğer yabancı diller: Fransızca / Almanca

Diploma Alanları: Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil



GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

Özel İtalyan Okulu, Anasınıfı ve İlkokul kısımları İtalyan Hükümeti’nin İmmacolata Concezione d’Ivrea’nın Sör Madre Luigia CANEGRATİ’nin teşebbüsleri ile, Sultan Abdülaziz’in verdiği Ferman’la 1870 yılında açılmış ve İtalyan, Türk ve Yabancı uyruklu kız öğrenciler eğitim görmüştür.  Okul ilk açıldığında 80 öğrencisi ile Kumbaracı Yokuşu’ndaki binasında eğitim vermiştir. 1876 yılında okul daha büyük olan Suterazi Sokağı’ndaki binaya taşınmış ve eğitime burada devam etmiştir. 1882 yılında 350 öğrencisi ile, iki binadan oluşan bugünkü yerine geçmiştir.

2000/2001 Öğretim yılından itibaren M.E.B.’nın 11/08/2000 tarih 10629 sayılı izni ile okulumuz “Özel Beyoğlu İtalyan Lisesi” adı altında, bünyesinde Anasınıfı ve yabancı uyruklu öğrenciler için İlköğretim sınıfları da mevcut olmak kaydıyla, Lise’ye dönüşmüştür. Okulumuz 2004/2005 Öğretim yılında İtalya’daki liselerle denklik belgesi almış ve adı “Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi” olarak değiştirilmiştir.

Günümüzde eğitim süresi 1 Hazırlık  4 Lise olmak üzere 5 yıl olan okulda 2007 – 2008 öğretim yılında Anasınıf – İlkokul – Lise’de toplam 301 öğrenci eğitim görmektedir.Bugüne kadar yüzlerce Türk ve yabancı uyruklu öğrenci okulumuzdan mezun olmuştur. Mezunlarımız her fırsatta, yıllar geçmiş olsa bile, aileleri ve çocukları ile beraber sevdikleri ve gençlik hatıraları ile dolu olan okullarını ziyarete gelirler.

Adres: TURNACIBAŞI SK.NO:20 BEYOĞLU İSTANBUL

Kuruluş Tarihi : 1870 (LİSE 2000 YILINDA AÇILMIŞTIR)

Telefon: 0212 2444225   Faks: 0212 2492577

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: İTALYANCA

Diğer yabancı diller: İNGİLİZCE-İSPANYOLCA

Diploma Alanları: FEN B./ TÜRKÇE-MATEMATİK B.

İSTANBUL SAINT-JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

1870 yılından bu yana Türk gençlerini yetiştiren okulumuzun temel hedefi iki farklı kültürün olumlu yanlarını özümseyen, sorumluluğunu bilen, katılımcı ve çevresindeki sorunlara duyarlı çağdaş, Atatürkçü ve Cumhuriyete sahip çıkan bireyler yetiştirmektir.Bu hedefe ulaşırken öğrencilerimizin yapıcı eleştirel tavırlar geliştirmesine özen gösterilmektedir.

ÖSS’de son yıllarda ortalama yüzde 85 başarı elde edilmektedir. Bu orana yurtdışına giden veya GSÜ’ni iç sınavla kazanan öğrenciler dahil değildir. Öğrenciler çok iyi seviyede Fransızca ve iyi seviyede İngilizce öğrenerek mezun olmaktadır. Okulumuz GSÜ iç sınavında büyük başarılara imza atmaktadır.

Okulumuzda 5 adet modern laboratuvar bulunmaktadır : Fizik (5 bilgisayar), Kimya (2 bilgisayar), Biyoloji (5 bilgisayar), Bilgisayar (16 bilgisayar) , Dil (24 bilgisayar). 2 kapalı, 2 yarı kapalı, 1 bina içinde olmak üzere 5 spor salonu vardır. Bahçedeki spor olanakları: 40 adet basketbol potası ve 2’si yarı kapalı çok sayıda voleybol sahası. Okulumuzun verdiği diploma Fransız Bakaloryası’na denktir. Spor alanında takımlarımızın Voleybolda Dünya Şampiyonluğu, Türkiye birinciliği, İstanbul birinciliği vardır. Basketbolda Türkiye Şampiyonluğu ve İstanbul Şampiyonluğu vardır.

Adres: Dr Esat Işık Cad. No:66 Moda Kadıköy 34710 İstanbul

Kuruluş tarihi: 1870

Telefon: 0216 4145260  Faks: 0216 3487169

Eğitim dili:Fransızca

Diğer yabancı diller: İngilizce

Alanlar: Fen, Türkçe Matematik, Sosyal Bilimler

İTALYAN LİSESİ

Bir yıl hazırlık, dört yıl lise olarak Klasik Fen alanında eğitim veren Özel İtalyan Lisesi, İlköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, ortaokul öncesi hazırlık sınıfını, lise öncesi hazırlık sınıfı haline dönüştürülerek Fen ve Türkçe-Matematik alanlarında eğitim ve öğretimine devam etmektedir.Dört yıllık lise eğitimi vermesi nedeniyle, mezun öğrencilerimize İtalya’da istedikleri üniversitelerde öğrenimlerine devam etme şansı tanımaktadır.Ayrıca okulumuzda okuyan az sayıdaki İtalyan uyruklu öğrenci, lise öğrenimlerinin sonunda “Maturita” denilen “Lise Bitirme” sınavıyla mezun olabilmektedir.

Kendi öğrencilerimize de, istedikleri, ek bir çalışma yapmak suretiyle, bu sınava katılma hakkı tanınarak, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslar arası Bakalorya gibi belge sahiplerine tanınan ÖSS’de minimum 185 puan alma koşulunu yerine getirmiş sayılma hakkı tanınmıştır.

Adres: Tom Tom Kaptan sok. N.3 Beyoğlu-İstanbul

Kuruluş Tarihi : 1888

Telefon:  0212/244 13 01  Faks:  0212/245 25 48

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: İtalyanca

Diğer yabancı diller: İngilizce

Diploma Alanları: Fen ve Türkçe-Matematik

İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

1878 yılında bir gündüz okulu olarak kurulan Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI), geçen yıllar boyunca anaokulu ve kız okulu olarak öğrenciler yetiştirmiştir. ACI, şu an karma eğitim veren bir ortaöğretim kurumu olarak hizmetine devam etmektedir. 2009-2010 yılı itibariyle İzmir dışından gelen kız öğrenciler için yatılılık bölümü hizmete girmiştir.

ACI’ın eğitim ve diğer hizmet binaları, Göztepe’de yeşillikler içinde, 31 dönümlük bir kampüste yer almaktadır. Özgün bir mimariye sahip olan Naomi Foster Kütüphane ve Medya Merkezi 50,000’in üzerinde kitap, elektronik veritabanı ve video-konferans odası gibi imkanlarla donatılmıştır. Shepard Spor Salonu da, spor kortları,antrenman alanları ve fitness odalarıyla geniş, modern ve çok amaçlı bir salon olarak hizmet vermektedir. Bu tesislere ek olarak kampüste, amacına uygun olarak inşa edilmiş ve birçok laboratuvardan oluşan bir fen binası, 530 kişilik tiyatro salonu oditoryum, bilgisayar ve sanat binası, 1200 kişilik bir amfitiyatro, açık spor alanları ve 30’u aşkın sınıfı içeren binalar yer almaktadır. ACI, 1994 yılında Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi (ECIS) tarafından Türkiye’de akredite edilen  ilk lisedir.  ACI’nın akreditasyonu 2003 yılında (CIS) tarafından yenilenmiştir. 2003-2004 öğretim yılı itibariyle Hazırlık+ 4 yıllık sisteme geçmiş olan ACI, 2006-2007 yılında öğrencilerine Uluslararası Bakalorya Diploma Programını sunmaya başlamıştır. Ege’de IB Diploma Programı’nı sunmaya yetkili ilk ve tek lise olan ACI 2007-2008 yılı sonunda ilk IB mezunlarını vermiş bulunmaktadır.

Adres: İnönü Caddesi No.476 35290 Göztepe/ İZMİR

Kuruluş Tarihi: 1878

Telefon: 0-232-2853401  Faks: 0-232-2461674

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: İngilizce

Diğer yabancı diller:  Fransızca / Almanca

Diploma Alanları: Fen Bilimleri , Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil

Uluslarası Bakalorya Diploma Program: IB   Fen Bilimleri: IB Türkçe-Matematik

İZMİR SAINT-JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Dünya çapında yaklaşık 80 ülkede 100 000’den fazla öğrenciye eğitim veren Lasalyen okullarından biri olan İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 1880 yılında kurulmuştur ve kentin en eski okulları arasında yer alır. Kuruluş felsefesine uygun olarak gençleri hayata hazırlayan okul yalnızca bilgi aktarımını değil bu bilgileri kullanmayı öğrenen; çağdaş, yarınları emanet edebileceğimiz, insana saygılı, sağlam eğitim almış bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Lasalyen Okulları Enstitüsü’ne bağlı İzmir Saint-Joseph Lisesi bu bağlamda her öğrencinin kişisel ilgi ve becerilerini destekler, onlara kendilerini en iyi ifade edecekleri imkânları sunar. Ülkemizin önde gelen üniversitelerinde okuma hakkı kazanan İzmir Saint-Joseph Lisesi’nin mezunları, ülkemizdeki diğer Fransız okulları gibi hem Galatasaray Üniversitesi’ne iç sınavla girme hakkına sahiptir, hem de verdiği diploma Fransa tarafından bakaloryaya eşdeğer olarak kabul edilir.

Adres: 1462 Sokak No. 39 Alsancak 35220 Konak İzmir

Kuruluş Tarihi : 1880

Telefon: + 90 232 463 46 27   Faks: + 90 232 463 63 33

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: Fransızca

Diğer yabancı diller: İngilizce, İtalyanca

Diploma Alanları: Fen, Türkçe-Matematik, Sosyal

NOTRE DAME DE SION FRANSIZ LİSESİ

27 Kasım 1856 tarihinde açılan Notre Dame de Sion ,ülkemizin ilk kız lisesidir. Lise öğrencileri ,ilk günden itibaren başkalarına saygıyı, farklılıklara açık olmayı ve hoşgörüyü öğrenmişler ve uygulamışlardır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla okul, Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış ve o dönemden itibaren Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda seçkin bir eğitim ve öğretim kurumu olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Notre Dame de Sion Fransız Lisesinde eğitim Hazırlık+4 yıldır. Okulda ,Fransız Liselerinin kabul edilmiş müfredat programı uygulanır. Eğitim-öğretim Türkçe ve Fransızca olmak üzere iki dilde yapılmaktadır. Hazırlık yılından itibaren ikinci yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilir.

Lise 2.sınıftan itibaren Fen Bilimleri,Türkçe-Matematik ya da Sosyal alanlarından birini seçen öğrenci, ilgili programları tamamlayarak alanından mezun olur. Okulun diploması Fransız Bakaloryasına denktir. Diğer taraftan Galatasaray Üniversitesi’nin Fransız okullarına tanıdığı %25’lik iç sınav kontenjanına dahildir ( ÖSS’de ilk 25 000 öğrenci arasında olunması koşuluyla). Sonuçta mezun öğrenci, ÖSS sonucunda kazandığı bölüm, Fransa’da kabul edildiği bölüm ve Galatasaray Üniversitesinde kazandığı fakülte arasında seçim yapabilme olanaklarına sahip olmakta veya farklı ülkelerde öğretimlerini sürdürmeyi de seçmektedir.

Adres: Cumhuriyet Caddesi No.127 Harbiye 34373 İstanbul

Kuruluş Tarihi: 1856

Telefon: 0212- 219 16 97 – 0212 -231 26 16   Faks: 0212-231 86 84

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: Fransızca

Diğer yabancı diller: İngilizce

Diploma Alanları: Fen,Türkçe-Matematik,Sosyal Bilimler

SAINT-BENOIT FRANSIZ LİSESİ

1362 de Bizans mimarisiyle yapılmış Kilise ve kulesiyle Benedikten rahiplerin yönettiği bir kuruluş olan Saint-Benoit, aynı zamanda çevrenin fakir çocuklarının eğitim gördükleri bir okul olarak kurulmuş olup, 1583 de kolejin temeli atılmıştır. 1607 de Kral Henri IV okulu geliştirmek için Fransız Cizvit rahiplerini gönderir .1783 yılında Kral XIV Louis nin emri ile cizvit rahipleri okulu , Saint-Benoit kolejini açan Lazarist Rahıplerine devrederler ve şimdiki okulun temeli atılmış olur. Aynı dönemde bir de basımevi kurarlar. 1839 ‘ da istek üzerine « Fille de la Charite » rahibeleri gelir ve ilk kız okulu açılmış olur.Birinci Dünya savaşında eğitimini İstanbul Lisesinde devam eden okulumuz , 1919 yılında Saint-Benoit Koleji olarak 594 öğrenci ile kapılarını tekrar eğitim ve öğretime açar.1968 yılında, öğrenci velilerinin de katkılarıyla Ortaokul kız bölümü ,Lise olarak Erkek bölümüne eklenmesi iznini elde eder. Birbirinden ayrı olarak eğitim veren Saint-Benoit Lisesi kız ve erkek bölümleri 1987 yılında birleşerek, 2006 yılında da Hazırlık + 4 yıllık sisteme geçerek bugünkü çağdaş kimliğine kavuşur.

Adres: Kemeraltı Caddesi No:11 Karaköy 34425 İstanbul

Kuruluş Tarihi : 1783

Telefon: (212) 244 10 26 – (212) 244 30 36  Faks: (212) 245 68 95

Hangi Yabancı Dille Öğretim Yaptığı: Fransızca

Diğer Yabancı Diller: İngilizce, İspanyolca

Diploma Alanları: Fen Bilimleri, Türkçe Matematik ve Sosyal Bilimler. Diplomamız Fransız Bakaloryasına denktir.

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

1886 Yılından bu yana, 123 yıldır Türk Milli Eğitiminin bir parçası olarak hizmet veren okulumuz, Fransız Okulları arasında ilk karma eğitim yapan Lise olma özelliğine sahiptir. Eğitim süremiz bir yıl hazırlık, 4 yıl lise olmak üzere toplam 5 yıldır.Saint Michel’de eğitim dili Fransızca’dır. İkinci yabancı dil olarak İngilizce öğretilmektedir. Öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru ve güzel kullanmaları, demokratik, çağdaş, paylaşımcı ve katılımcı bir anlayışla geleceğe hazırlanmalarını sağlamak temel hedefimizdir. 2018-2019 Öğretim Yılı okul ücreti için tıklayın

Diplomamız, Fransa’daki Lise diploması (Fransız Bakaloryası) ile eş değer olup Avrupa ve Amerika’da denkliği kabul edilmiştir. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Amerika ve Kanada’nın alanında isim yapmış devlet üniversitelerine sınavsız girme hakkı kazanmaktadırlar. Bu üniversitelerde başarı ile okuyan çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır.

Adres: Abide-i Hürriyet Cad. No.17 34380 Şişli / İstanbul

Kuruluş Tarihi: 1886

Telefon: 0212 248 1703  Faks: 0212 146 1380

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: Fransızca

Diğer yabancı diller: İngilizce (eğitsel çalışmalar kapsamında Latince, İspanyolca ve Çince)

Diploma alanları: Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ,Diplomamız Fransız Bakaloryasına denktir.

SAINTE-PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

15 Haziran 1846 yılında « Şefkat Rahibeleri » tarafından kurulmuş olan Sainte Pulchérie, Saint Vincent de Paul felsefesi ile kurulmuş olan dünya üzerindeki 550 okuldan biridir. Sainte Pulchérie Lisesinde tüm sınıflarda bilgisayar projeksiyon sistemi mevcut olup, dersler görsel ve işitsel tekniklerle desteklenmektedir. Bu bağlamda bilgisayar ortamında uzaktan eğitim yöntemi Fransızca-Fen Bilgisi ve İngilizce derslerinde ağırlıklı olarak Haz.-Lise I-Lise II öğrencilerimize yönelik ek çalışma ve alıştırmalardan oluşan bir program bulunmaktadır. Dört bilgisayar salonu, internet erişimli, bilgisayar donanımlı dökümantasyon ve araştırma merkezi (4500 adet türkçe-fransızca ve ingilizce kitap), fizik ve kimya laboratuvarları ile okul genelinde öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulan 110 adet bilgisayar mevcuttur.Sainte Pulchérie Lisesi diploması Fransız Bakolaryasına denktir.

Adres: Çukurlu çeşme sok.No:7 Beyoğlu – İstanbul

Kuruluş Tarihi: 1846

Telefon: 0212 244 25 36 – 0212 292 00 01  Faks: 0212 252 70 24

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: Fransızca

Diğer yabancı diller: İngilizce

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ

Resmi kuruluş yılı 1882 olan Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, 625 sayılı Özel Okullar Yasasına göre, Avusturyalı bir Müdür ile bir Türk Müdür Başyardımcısı tarafından idare edilmektedir. Okulumuzun ikinci yabancı dili İngilizce olup seçmeli yabancı diller Latince ve Fransızca’dır. Bakanlıkça onaylanmış Özel Yönetmeliği bulunmaktadır.11. sınıftan itibaren Fen Bilimleri ve Türkçe-Matematik sınıfları olmak üzere iki alan / bölümü vardır. Daha önceleri Kız ve Erkek bölümü olarak ayrı binalarda eğitim verilirken, 1995 yılında karma sisteme geçilmiştir. Bu yıl eğitime 516 öğrenci ve 47’si Avusturyalı, 25’i Türk olmak üzere 72 öğretmen ile devam edilmektedir.

Adres: Kart Çınar Sokak2,34420 Karaköy-İstanbul

Kuruluş Tarihi: 1882

Telefon: 0212- 313 40 00(ISDN)   Faks: 0212-249 79 64

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: Almanca

Diğer yabancı diller: İngilizce

Diploma Alanları: Türkçe-Matematik ,Fen Bilimleri ,Ticaret

SANKT GEORG AVUSTURYA TİCARET LİSESİ

Sankt Georg Avusturya Lisesi´ nin 1900 yılı başında eğitime açılan Ticaret Bölümü, bugün aralarında pek çok ünlü ismin bulunduğu, yurtiçinde ve yurtdışında saygın konumlarda görev yapan iş adamları yetiştirmiş bir okuldur. Ancak zaman içinde Türkiye’nin değişen koşulları ve son yıllarda üniversite giriş sınavlarında katsayı mağduriyetine uğrayacağını düşünen öğrencilerin Meslek Liselerine rağbet etmemesi nedeniyle 1999/00 ile 2003/04 ders yılları arasında öğretimine ara verme durumunda kalmıştır. Programda hem teorik, hem de uygulamalı dersler vardır. İki yabancı dil ve işletme disiplinine hakim Ticaret Lisesi mezunlarımızın bunun yanı sıra dış ticaret, Avrupa para sistemi, uluslararası rekabet, uluslararası projeler, uluslararası lojistik yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olması, hem kendileri hem ülkemiz adına önemli bir kazanç olacaktır. Aynı binalarda, aynı müdüriyete bağlı iki farklı okul türümüz bulunduğundan Sankt Georg Avusturya Lisesi için verilen adres bilgileri, Ticaret Lisemiz için de geçerlidir.

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

Özel Tarsus Amerikan Koleji, Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı, 120 yıllık bir geleneğin temelinde yükselen, IB programını iki dilli bir ortamda uygulayan, Uluslararası Okullar Birliği’nden (CIS) tam akreditasyon almış bir okuldur. Aynı şekilde, öğrencilerine dünyadaki en iyi üniversitelere girebilmeleri ve Türkiye ve dünyada liderler arasında yerlerini almaları yönündeki amaçlarını gerçekleştirmeleri yönünde her türlü desteği vermektedir. Türk öğretmenlerinin yanı sıra, Avustralya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen öğretmenlerinin de yer aldığı eğitim kadrosu ile, hep birlikte okulu bu bölgenin tercih edilen okulu yapan akademik programı oluşturmak ve uygulamak amacıyla çalışmaktadır. Hem kız hem de erkek yatılılık bölümü bulunan okulumuzda yatılılığın en büyük amacı; Çukurova bölgesi dışından gelen öğrencilerin yüksek akademik beklentilerini köklü ve saygın bir okul olan TAC’den yararlanabilmelerini sağlamaktır.

Adres: Caminur Mah. Cengiz Topel Cad. No:44 TARSUS

Kuruluş Tarihi: 1888

Telefon: 324-6135402-03  Faks: 324-6246347

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: İngilizce

Diğer yabancı diller: Fransızca- Almanca

Diploma Alanları : Türkçe-Matematik,   Matematik-Fen,  Dil,

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

Özel Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1876 yılında bir kız okulu olarak kurulmuş ve bu özelliğini 1990 yılına kadar sürdürmüştür.  1990 yılında kapılarını erkek öğrencilere de açmış ve adını “Özel Üsküdar Amerikan Lisesi” olarak değiştirmiştir.Okulumuz, eğitimde en modern teknolojinin uygulandığı bilgisayar ve fen laboratuvarları ile donatılmıştır. Halide Edip Adıvar kütüphanemizde 22,000’i aşkın ve her yıl güncellenen bir kitap koleksiyonumuz mevcuttur. Sınıflarımızda interaktif elektronik tahtalar, tüm öğretmenlerimizde de dizüstü bilgisayarlar bulunmaktadır. 2018-2019 Öğretim Yılı okul ücreti için tıklayın

Adres: Vakıf Sok. No:1 Bağlarbaşı 34664 Üsküdar İstanbul

Kuruluş Tarihi: 1876

Telefon: 0( 216  ) 310 68 23   Faks: 0( 216 ) 553 1818

Hangi yabancı dille öğretim yaptığı: İngilizce

Diğer  yabancı diller: Fransızca / Almanca

Diploma Alanları: Fen, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.