Ana sayfa Üniversite Tercih Edebileceğiniz Sayısal Önlisans Bölümleri

Tercih Edebileceğiniz Sayısal Önlisans Bölümleri

Tercih Edebileceğiniz Sayısal Önlisans Bölümleri

Tercih Edebileceğiniz Sayısal Önlisans Bölümleri,Tercih Edebileceğiniz YGS-1 ve YGS-2 Sayısal Puanla Öğrenci alan 2 yıllık Önlisans Bölümleri

Ağız Diş Sağlığı

Programın Amacı :Ağız diş sağlığı programının amacı, ağız boşluğu ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi konusunda diş hekimine yardımcı sağlık elemanlarını yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Ağız diş sağlığı programında başta biyoloji olmak üzere temel bilim dersleri, teknik resim, madde ve araç bilgisi, sabit ve hareketli protezler, ortodonti cihazları gibi teknik dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Ağız diş sağlığı programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu konuda başarılı, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bu programı bitirenlere “Ağız Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Ağız diş sağlığı teknikerleri kamu ve özel diş tedavi kliniklerinde çalışabilirler.

Ameliyathane Hizmetleri

Programın Amacı :Ameliyathane Hizmetleri programının amacı, ameliyathanelerde kullanılan cihazları kullanabilen, bakımını yapabilen sağlık elemanlarını yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Ameliyathane Hizmetleri programında anatomi, fizyoloji gibi temel bilim ve ameliyathane teknolojisi, enfeksiyon hastalıklar, cerrahi hastalıklar bilgisi, hastane idaresi, ilk yardım gibi meslek dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Ameliyathane Hizmetleri programında başarılı olabilmek için, bedence güçlü, elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilen, el- göz koordinasyonu yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sorumlu bir kimse olmak gerekir.
Çalışma Alanları :Ameliyathane Hizmetleri özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına gereksinimleri vardır.

Anestezi

Programın Amacı :Anestezi programının amacı, ameliyatlarda anestezi (hastayı uyutma) işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Bu programda anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve anestezioloji gibi meslek dersleri okutulur. Derslerde uygulamalara önemli ölçüde yer verilir.
Gereken Nitelikler :Anestezi programında okumak isteyen bir kimsenin, biyoloji başta olmak üzere, fen derslerine ilgi duyması, bir tıp ekibinin üyesi olarak çalışabilmek için dikkatli, titiz ve sorumluluk sahibi olması gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Anestezi programını bitiren bir kimseye “”Sağlık Teknikeri”” unvanı verilir. Anestezi teknikeri her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri, hekimin yönergeleri doğrultusunda uygular.
Çalışma Alanları :Sağlık teknikeri devlete, üniversitelere veya özel kişilere ait hastanelerde çalışır. Bu alanda yetişmiş elemanlara ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.

Bilgisayar Operatörlüğü

Programın Amacı :Bilgisayar Operatörlüğü programının amacı çeşitli bilgisayar donanım ve yazılımlarını kullanabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Bilgisayar Operatörlüğü programında matematik sözlü anlatım metin okuma ve inceleme yazılı anlatım, dil eğitimi gibi temel derslerden başka bilgisayar donanım ve yazılımı, işletim sistemi DOS, işletim sistemi MAC, bilgisayar ağları, BASIC uygulamaları eskiz tekniği, dizgi gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Bu programı tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 70 desibel işitme kaybı olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunmalıdır.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bilgisayar Operatörlüğü programını bitirenlere “Bilgisayar Operatörü” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Bilgisayar operatörleri bilgisayarların kullanıldığı her yerde iş bulma olanağına sahiptirler. (Bu program, Engelliler Entegre Yüksekokulu’na bağlıdır.)

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Programın Amacı :Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programının amacı, iş hayatının çeşitli sektörleri için en az iki dilde orta düzeyde program yazabilen, operatörlük, web tasarımcılığı ve teknik hizmet konularında görev alabilecek ara elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programında, matematik, paket yazılımlar, elektronik ve programlamaya giriş, donanım, grafik yazılım, bilgisayarlı kontrol ve ağ dersleri, programlama kabiliyeti geliştirici dersler, seçmeli dersler ile güçlendirilen programlama eğitimi ile birlikte teknik yabancı dil dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programında okumak isteyenlerin, mantık, matematik, web tasarımcılığı, donanım ve ticari uygulamalar gibi konulara ilgili, ayrıca kendi kendine öğrenme yeteneği olan kimseler olması gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programını bitirenlere “Tekniker” unvanı verilir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Programın Amacı :Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımı alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Biyomedikal cihaz teknolojisi programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri, elektrik devreleri, biyofizik, biyokimya, biyomedikal teknoloji, fizyoloji, genel tıp cihazları ve x-ray cihazları gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Biyomedikal cihaz teknolojisi programına girmek isteyenlerin temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgi duymaları, şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri algılama yeteneğine sahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “”Sağlık Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Sağlık cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alabilirler.

Boya Teknolojisi

Programın Amacı :Boya teknolojisi programının amacı, boya üretimi yapan işletmelerde mühendislere yardımcı elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Boya teknolojisi programında genel kimya, fizik, organik kimya, analitik kimya, polimer kimya, fizik, boya teknolojisi, renk bilgisi, kalite kontrol yöntemleri, çevre ve insan sağlığı gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Boya teknolojisi programında okumak isteyenlerin kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, renkleri ayırt edebilen, kokudan rahatsız olmayan, beden ve sağlıklı, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen dikkatli ve düzenli kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Boya programını bitirenlere “”Boya Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Boya teknikerleri boya üretimi ve uygulaması yapan her türlü özel işletmede görev alabilir. Boya teknikerleri otomobil servislerinin boyama kısmında da çalışabilmektedirler.

Cam-Seramik

Programın Amacı :Cam-Seramik programının amacı, cam ve seramik endüstrisinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Cam-Seramik programında matematik ve fizik, anorganik kimya, fiziksel kimya, teknik resim, cam bilimine giriş, mekanik işlemler, yakıt teknolojisi, yüksek sıcaklık reaksiyonları, iş hukuku ve makine bakım tekniği gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Cam-Seramik programında eğitim görmek isteyen kimsenin, fizik ve kimya konularında başarılı, ortalamanın üzerinde bir mekanik yeteneğe sahip olması gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Cam-Seramik programını bitirenlere “”Cam-Seramik Teknikeri”” unvanı verilir. Cam-Seramik teknikeri, kimya mühendisinin gözetim ve denetimi altında cam hamurundan çeşitli cam eşya ve kristal elde edilmesi için planlanan işlemleri yürütür.
Çalışma Alanları :Cam-Seramik teknikerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Şişe ve Cam Fabrikalarında, seramik sektörüne bağlı fabrikalarda görev alabilirler.

Diş Protez

Programın Amacı :Diş protez programının amacı, diş hekimine yardımcı olabilecek ve laboratuarlarda çalışabilecek nitelikte ara teknik eleman yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Program süresince öğrencilere, matematik, teknik bilimler, teknik resim, maddeler ve araç bilgisi, sabit protezler, hareketli protezler, bölümlü protezler, tam protezler, ortodonti apereyler, çene-yüz protezi ve işletme ekonomisi gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Diş protez alanında okumak isteyenlerin temel bilimlere ilgili, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne, el ve parmak becerisine sahip olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mezunlar “”Sağlık Teknikeri”” unvanı alırlar. Sağlık teknikeri, diş ve çene-yüz protez ve cihazları ile ortodonti cihazlarının laboratuar uygulamalarını yürütür.
Çalışma Alanları :Sağlık teknikerleri, kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Diyaliz

Programın Amacı :Diyaliz programının amacı, sürekli böbrek yetmezliği olan hastaların kanlarını temizlemek için açılan hemodiyaliz merkezlerinde görev yapacak sağlık elemanını yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Diyaliz programında anatomi, fizyoloji, biyokimya, psikoloji, patoloji, beslenme ilkeleri, elektrik elektronik, iç hastalıkları ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar gibi dersler okutulmakta, uygulamalar yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Diyaliz programında okumak isteyenlerin fen derslerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlarla iyi ilişki kurabilen, hastalara yardımcı olmaktan hoşlanan, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Diyaliz programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilmektedir.
Çalışma Alanları :Sağlık teknikeri resmi yada özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde görev alabildikleri gibi kendilerine ait diyaliz ünitesi de açabilirler. Diyaliz ünitelerinin giderek fazla sayıda açılmasından ve bu konuda özel yetişmiş eleman sayısının henüz yetersiz olmasından dolayı iş bulma olanakları oldukça iyidir. Diyaliz teknikerleri diyaliz ünitesi bulunan her bölgede görev yapabilirler.

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi

Programın Amacı :Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi programının amacı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve doğal gaz konularında, mühendis ile usta ve işçi arasında görev yapacak ana elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi programında matematik, elektrik, teknik resim gibi temel konularla ilgili derslerden başka, ısıtma, soğutma tesisatı, kazanlar, boru sistemleri, iklimlendirme tesisatı, doğalgaz, temiz su tesisatı, yalıtım teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi programını bitirenlere “”Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikerleri, sıhhi tesisat üretim fabrikalarda ve tesisat döşeyen firmalarda görev yaparlar. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi ile doğalgaz kullanımı arttıkça meslek elemanlarına duyulan gereksinme de artacaktır.

Döküm

Programın Amacı :Döküm programının amacı, sanayide model, kalıp ve döküm yapma işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Döküm programında, teknik resim, meslek resmi, konstrüksiyon, malzeme bilgisi, genel döküm teknolojisi, fizik, kimya, matematik ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli dersler okutulmaktadır. Öğretimin ilk yılında genel kültür ve meslek dersleri, son sınıfında ise sadece meslek dersleri okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Döküm alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, uzay ve şekil ilişkilerini görebilme gücü yüksek, el ve gözünü koordineli olarak kullanabilen, bedence güçlü ve insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Döküm programını bitirenlere “”Döküm Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Demir-çelik fabrikalarında çalışan döküm programı mezunları formen ve ustabaşı olarak; devlet sektöründe görev alanlar tekniker olarak çalışmaktadırlar. Bu program mezunlarına endüstride de ihtiyaç duyulmaktadır.
Çalışma Alanları :devlet ve özel sektöre ait iş yerleridir. Döküm teknikeri, ergitilmiş metalleri hazırlanmış kalıplara döker ve elde edilen parçanın talaşlı ve talaşsız olarak işlenmesi sonucunda kullanılır hale gelmesi sağlar.

Elektrik

Programın Amacı :Elektrik programında her türlü elektrik tesisat ve makinelerinin kurulması ve işletilmesi, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan elektrik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması ve tesisat projelerinin çizilmesi konularında uygulamaya dönük eğitim ve öğretim yapılır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Elektrik programında daha ziyade atölye teknolojisi ve uygulaması, elektroteknik, elektronik, teknik ve meslek resmi, elektrik makineleri ve laboratuarı gibi meslek dersleri yanında genel kültür dersleri ve uygulamalı dersler okutulur. Öğrenciler ayrıca staj yapmak zorundadırlar.
Gereken Nitelikler :Elektrik bölümüne girmek isteyen öğrencilerin, fiziğe özellikle elektrik konusuna ilgi duyması, sabırlı, dikkatli ve hoşgörülü olmaları gerekir. Programda endüstri meslek liselerinin elektrik bölümü mezunları daha başarılı olmaktadır.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bu programdan mezun olanlara “”Elektrik Teknikeri”” unvanı verilmektedir. Elektrik teknikeri çalıştığı kurumlarda mühendis ve teknisyen arasında teknik ara elemanı olarak görev yapar.
Çalışma Alanları :Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışırlar, isterlerse özel işyeri açabilirler.

Elektronik Haberleşme

Programın Amacı :Elektronik Haberleşme programının amacı, telekomünikasyon sistemlerinin kurulması, işletilmesi alanında çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Elektronik haberleşme programında bilgisayar teknolojisinin bilimsel ilkeleri elektrik ve elektronik mikro elektrik sistemler, dijital elektronik, telekomünikasyon sistemleri gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Elektronik haberleşme programında okumak isteyenlerin fizik, matematik ve elektronik konuları ile ilgili ve bu alanlarda başarılı, mekanik ilişkileri görebilen kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Elektronik haberleşme programını bitirenlere “”Elektronik Haberleşme Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Elektronik haberleşme teknikeri kablolu ve kablosuz elektronik haberleşme sistemlerini (uydu haberleşme sistemleri gibi) kurar ve bu sistemlerde gerekli geliştirme çalışmalarını yürütür; kurduğu sistemleri denetler, bozulanları onarır. Elektronik haberleşme teknikeri elektronik ve haberleşme mühendisi ile işçiler arasında ara eleman olarak görev yapar.

Elektronörofizyoloji

Programın Amacı :Elektronörofizyoloji programının amacı, merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında, uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek ara elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Elektronörofizyoloji programında fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji, fizik, nöroloji, farmakoloji, bilgisayar teknolojileri kullanımı, elektroensefalografi ve meslek etiği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Elektronörofizyoloji programında okumak isteyenlerin fen konularına, özellikle fizik ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, duyan, başkaları ile işbirliği yapabilen olan, dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Elektronörofizyoloji programını bitirenlere “”Elektronörofizyoloji Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Elektronörofizyoloji her türlü resmi ya da özel hastanelerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. Her hastanede ortalama 5, ülkemiz genelinde ise 2000 civarında elektronörofizyoloji teknikerine ihtiyaç olduğundan yıllık teknikerlere çok gereksini duyulmaktadır.

Endüstriyel Elektronik

Programın Amacı :Endüstriyel elektronik programının amacı, sanayide kullanılan elektronik araçlarının monte edilmesi, bakım ve onarımı işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Endüstriyel elektronik programında matematik, bilgisayar, elektrik ve elektronik ilkeleri, mühendislik bilimi, analog elektrik, elektronik kontrol ve ölçme, senkro/servo sistemler gibi dersler yer almaktadır.
Gereken Nitelikler :Endüstriyel elektronik programında okumak isteyenlerin ortalamanın üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, fiziğe ilgili kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Endüstriyel elektronik programını bitirenlere “”Endüstriyel Elektronik Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Endüstriyel elektronik teknikerleri kamu sektörüne ve özel sektöre ait fabrikalarda çalışabilirler.

Endüstriyel Otomasyon

Programın Amacı :Endüstriyel otomasyon programının amacı güncel üretim teknolojileri, talaşlı makine üretimi sanayi sektöründe çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Endüstriyel otomasyon programında matematik, bilgisayar, teknolojinin bilimsel ilkeleri, mühendislik bilimi, teknik resim, bilgisayar destekli desen, CNC makineleri, mekanik, makine ve üretim analizi, materyal teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Bu programda dersler İngilizce’dir.
Gereken Nitelikler :Endüstriyel otomasyon programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ve özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, mekanik yeteneğe sahip, gözlerini ve ellerini uyumla çalıştırabilen, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, dikkatli kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Endüstriyel otomasyon programını bitirenlere “”Endüstriyel Otomasyon Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Endüstriyel otomasyon teknikerleri özel sektörde küçük ölçekli talaşlı işletmelerde kalite ve işletme müdürü, büyük ve orta ölçekli işletmelerin üretim müdürlüklerinde mühendis yardımcısı olarak görev yaparlar. Endüstriyel otomasyon teknikerleri daha çok endüstrinin geliştiği bölgelerde iş bulma olanağına sahiptir.

Gıda Teknolojisi

Programın Amacı :Gıda teknolojisi programının amacı, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Gıda teknolojisi programında matematik, fizik, kimya, botanik, meteoroloji, teknik resim, genel mikrobiyoloji, statik ve mukavemet, gıda işleme mühendisliği, beslenme ilkeleri, gıda kimyası ve biyokimyası, gıda mikrobiyolojisi, işletme hijyeni ve sanitasyon, et ve balık işleme gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Gıda teknolojisi alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, biyolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Gıda teknolojisi programını bitirenlere “Tekniker” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Gıda teknolojisi alanında yetişen Teknikerler Tariş, Süt Endüstrisi Kurumu gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde çalışabilirler veya kendileri özel işyeri açabilirler.

Güverte

Programın Amacı :Güverte programının amacı, uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Güverte programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda, matematik ve fizik alanları ile ilgili derslerden başka, meteoroloji, seyir, yük işlem, deniz ticaret hukuku, iş hukuku, işletme yönetimi, pazar araştırmaları gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Güverte programına girmek isteyenlerin hem fizik, matematik gibi fen derslerine, hem de ekonomi ve hukuk gibi sosyal bilim derslerine ilgi duymaları ve bu konularda başarılı olmaları gerekir. Ayrıca, bu alanda yetişmek isteyenlerin uzun süre evlerinden ayrı kalarak, denizlerde görev yapabilecek düzeyde fiziksel ve psikolojik yapıya sahip olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Güverte programını bitirenlere “”Uzak yol Güverte Zabiti”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları
Uzak yol güverte zabitleri Deniz Nakliyat Şirketinde, özel denizcilik şirketlerinde görev alabilirler. Öğretmenlik meslek eğitimi de görmüş olanlar meslek liselerinde alanın kuramsal ve uygulamalı derslerini okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler

Harita Kadastro

Programın Amacı :Harita kadastro programının amacı, baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Harita kadastro programında, matematik, fizik, ekonomi, mesleki trigonometri, taşınmaz mal hukuku ve mevzuatı, kadastro tekniği, genel fotogrametri, teknik bilimler, imar uygulaması, kartografya, yol, su uygulaması gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Harita kadastro programına başvuracakların arazi çalışmalarına, çizim, hesaplama ve uygulama faaliyetlerine katılabilecek nitelikte; bedence sağlam kimseler olması gereklidir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mezunlara “”Harita Kadastro Teknikeri”” unvanı verilir. Bu mezunlar harita kadastro mühendisinin oluşturduğu plan ve arazi uygulamalarına yardımcı olabilecek nitelikte işler yapabilmektedirler.
Çalışma Alanları :Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.

Hidroelektrik Santralleri

Programın Amacı :Hidroelektrik santralleri programının amacı, barajlarda, hidroelektrik santrallerinde mühendisle işçi ve teknisyenler arasında görev yapacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Bu programda, başta matematik, fizik ve bilgisayar olmak üzere, elektrik üretimi ile ilgili dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Hidroelektrik programına girmek isteyenlerin matematik ve fiziğe yetenekli, özellikle elektrik konularına meraklı, sorumluluk alabilen kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Hidroelektrik santralleri programını bitirenlere “”Hidroelektrik Santralleri Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Hidroelektrik santralı teknikerleri Devlet Su İşlerine bağlı santrallerde görev alırlar. Ülkemizde baraj sayısı arttıkça bu alanda yetişen elemanlara da ihtiyaç artmaktadır.

İklimlendirme-Soğutma

Programın Amacı :İklimlendirme-soğutma programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imâli ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :İklimlendirme-soğutma programında, matematik, fizik teknolojisinin bilimsel ilkeleri, bilgisayar, iklimlendirme ve soğutma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, koruyucu bakım ve arıza teşhisi gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :İklimlendirme-soğutma programında eğitim görmek isteyen bir kimsenin matematik, fizik ve özellikle mekanik konulara ilgi duyulması ve bu alanlarda başarılı olması, şekilleri algılama, gözlerini ve ellerini koordineli bir şekilde çalıştırabilme gücüne sahip olması gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :İklimlendirme-soğutma programını bitirenlere “”İklimlendirme-Soğutma Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :İklimlendirme-soğutma teknikerleri kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında çalışabilirler veya özel tamir atölyesi açabilirler.

İnşaat

Programın Amacı :İnşaat programının amacı, bir binanın yapımında, mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projeleri uygulayabilen teknik elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :İnşaat programında okutulan belli başlı dersler, matematik, fizik, kimya, ekonomi, teknik bilimler, bina bilgisi, statik, betonarme gibi kuramsal; teknik resim, mimari proje, ölçme bilgisi gibi uygulamalı derslerdir. Öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.
Gereken Nitelikler :Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin matematik ve özellikle geometri ve fiziğe ilgi duyması, uzay ilişkileri yeteneğine, yani cisimleri düzlem üzerinde üç boyutlu görebilme yeteneğine sahip olması gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mezunlar “”İnşaat Teknikeri”” unvanını alırlar. İnşaat teknikeri, mimar ve mühendisin oluşturduğu plan ve projeyi uygulayarak mimar ve mühendise en yakın yardımcılık görevini yapmanın yanında, bir binanın tasarımını, statik ve betonarme hesaplarını yapabilir ve uygulayabilir.
Çalışma Alanları :Mezunların Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Ulaştırma Bakanlıkları’nda, kamu iktisadi kuruluşlarında, özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma imkânları vardır. Ülkemizde bugün olduğu kadar, gelecekte de inşaat alanında yetiştirilmiş, bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, mimar ve mühendise yardımcı olabilecek teknik elemana, teknikere ihtiyaç duyulacaktır.

Jeoteknik Teknikerliği

Programın Amacı :Jeoteknik Teknikerliği programının amacı, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumu ve yer altı kaynaklardan yararlanma teknikleri konusunda eğitim yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Jeoteknik teknikerliği, matematik, fizik, kimya gibi temel bilim derslerinden başka jeoloji ve kayaç bilgisi,kaya mekaniği, zemin mekaniği, yapı mekaniği, sondaj tekniği, makine ve motor bilgisi, topoğrafya ve jeoloji haritaları bilgisi, iş hukuku, iş güvenliği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Jeoteknik teknikerliği programında okumak isteyenlerin kişinin jeoloji ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,, açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Bu programdan mezun olanlara “Jeoteknik Teknikeri” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Bu alanda çalışanların büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Karayolları, Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam fabrikaları başlıca iş alanları olabilir.

Kâğıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi

Programın Amacı :Kâğıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi programı kâğıt ve selüloz teknolojisi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Kâğıt ve kağıt işleme teknolojisi programında, fizik, kimya, biyoloji, makine bilgisi, elektrik bilgisi, selüloz teknolojisi, işletme ekonomisi ve meslek resmi gibi dersler okutulur. Bu programda uygulama dersleri büyük ağırlık taşımaktadır.
Gereken Nitelikler :Kâğıt ve kağıt işleme teknolojisi programına girmek isteyen kimselerin, temel bilimlere ve teknik konulara ilgi duyan, fabrika, atölye gibi kapalı ve gürültülü yerlerde çalışmaktan rahatsız olmayan kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Kâğıt ve kağıt işleme teknolojisi programını bitiren öğrenci “”Kâğıt Teknikeri”” unvanını alır.
Çalışma Alanları :Bu programı bitirenler kâğıt endüstrisinde çalışmaktadırlar mezunların iş bulmada önemli bir sorunları olmadığı söylenebilir.

Kozmetik Teknolojisi

Programın Amacı :Kozmetik teknolojisi programının amacı, kozmetik ürünleri üreten, firmalara pazarlama, tanıtım, satış alanlarında çalışacak, uygulama ve çeşitli yönetim kademelerine mühendis ile işçiler arasında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Kozmetik teknolojisi programında okutulan dersler; fizik, kimya, matematik gibi temel derslerin yanı sıra kozmetiğe giriş, kozmetik üretim teknolojisi, proje, kozmetik ve insan vücudu endüstriye mikrobiyoloji, organik kimya, işletme, iş hukuku, pazarlama teknikleri gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Kozmetik teknolojisi programında okumak isteyenlerin kimya dalına ilgili ve bu alanda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, araştırıcı, yenilikçi, dikkatli ve sabırlı kişiler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Kozmetik teknolojisi programından mezun olanlara “Kozmetik Teknikeri” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Bu bölümden mezun olanlar kozmetik ürünleri üreten kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini de kurabilirler.

Laboratuvar

Programın Amacı :Laboratuvar programının amacı, hastane, tıbbi tahlil laboratuarları ve kliniklerde, sağlık kuruluşlarında çeşitli tahlilleri yapacak sağlık personelini yetiştirilmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Laboratuvar programında öğretimin ilk yılında psikoloji, biyoloji, anatomi, fizik, parazitoloji, entomoloji, mikrobiyoloji, kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılda patoloji, genetik, histoloji, biyofizik, biyokimya, radyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur.
Gereken Nitelikler :Bu programa girmek isteyen öğrencilerin biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimleri alanlarına ilgili, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mezunlar “”Tıp Laboratuvarı Teknikeri”” unvanını alırlar.
Çalışma Alanları :Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve laboratuvarlarda çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.

Lastik-Plastik

Programın Amacı :Lastik-plastik programının amacı, otomobil lastiği ve plastik imalinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Lastik-plastik programında matematik, fizik, fiziksel kimya, teknik resim, ekonomi, iş hukuku, güzel sanatlar, plastik ve lastik teknolojisi, plastik ve lastik makineleri, proses teknolojisi, makine bilgisi gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Lastik-plastik programında okumak isteyen bir öğrencinin temel bilimlerde, özellikle kimya alanında başarılı olması, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanması beklenir. Lastik-plastik programı mezunu, fabrikada, başkaları ile işbirliği halinde çalışacağı için, kendisinin insanlarla iyi ilişkiler kurabilen bir kimse olması başarısını arttırabilir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Lastik-plastik programını bitiren bir kimse “”Lastik-Plastik Teknikeri”” unvanı almaya hak kazanır.
Çalışma Alanları :Lastik-plastik teknikerleri lastik, plastik fabrikalarında ve atölyelerde çalışabilirler. Ülkemizde otomotiv endüstrisi ve plastik tüketimi geliştikçe lastik teknikerlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır.

Makine-Resim-Konstrüksiyon

Programın Amacı :Makine-resim-konstrüksiyon programı, iyi derecede teknik resim çizen; genel makine konstrüksiyonu ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip; bir makine konstrüksiyonunu hazırlayan, hazırlanmış bir konstrüksiyona göre bir makineyi yapabilecek bilgi ve beceride; işçi ile mühendis arasındaki boşluğu dolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacı ile eğitim yapar.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Makine-resim-konstrüksiyon programında genel matematik, teknik bilimler (statik, dinamik), mukavemet ve makine elemanları, malzeme bilgisi, üretim teknolojisi ve teknik resim gibi temel derslerin yanı sıra konstrüksiyon, makine-resim-konstrüksiyon, üretim teknolojisi, kalite kontrol, proje tekniği gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Makine-resim-konstrüksiyon programında öğrenim görmek isteyenler, öncelikle makineye ve makine tasarımına ilgi duymalı, kendilerini matematik, fizik, resim alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca, bu kişiler gözlemleri güçlü, uzay ilişkileri yeteneğine sahip düzgün şekil çizebilen, yaratıcı, araştırıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu ve geçimli olmalıdırlar.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Makine-resim-konstrüksiyon programından mezun olanlara “”Makine-Resim Konstrüksiyon Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesiminde, Sümerbank, Karayolları ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlükleri’nde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. kurumların fabrikalarında, belediyelerde görev alabilmektedir.

Metalurji Malzeme

Programın Amacı :Metalurji malzeme programının amacı, metal ve metal dışı malzemelerin ve alaşımların elde edilmesi, işlenmesi, kullanılması, muayene ve kontrolünün yapılması da mühendis ile usta arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Metalurji malzeme programında, temel derslerin yanı sıra döküm teknolojisi, elektrik-elektronik bilgisi  gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Metalurji malzeme programında okumak isteyenlerin, matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, teknik konulara ilgili, dikkatli sabırlı, bedence sağlam ve dayanıklı kişiler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Metalurji malzeme programını bitirenlere “Metalurji Malzeme Teknikeri” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Metalurji malzeme teknikerleri, Demir-Çelik fabrikaları, demir dışı malzemelerinin üretim tesisleri makine sanayi, malzeme muayene-kontrol laboratuvarları ve dökümhanelerde tekniker olarak çalışırlar.

Mobilya ve Dekorasyon

Programın Amacı :Mobilya ve dekorasyon programının amacı, mobilya üretim işletmelerinde üretim mühendisleri ile usta ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Mobilya dekorasyon programında matematik, bilgisayar, ağaç kimyası, teknik resim, malzeme bilgisi, atölye ve uygulaması, elektrik bilgisi, ağaç işleme makineleri, gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Mobilya ve dekorasyon programında öğrenim görmek isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, gözlerini ve ellerini eşgüdüm halinde kullanabilen, matematik ve fiziğe ilgili, bedence sağlam ve dayanıklı, başkalarıyla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mobilya ve dekorasyon programından mezun olanlara “Mobilya Dekorasyon Teknikeri” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Mobilya dekorasyon teknikerleri endüstriyel mobilya üreten fabrikalarda, inşaat sektöründe ve KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) düzeyindeki özel işyerlerinde çalışabilirler veya kendi işlerini kurabilirler.

Odyometri

Programın Amacı :Odyometri programının amacı, işitme bozukluklarının derecesini saptama, işitmenin gücünü artırıcı cihazların uygulanması alanında çalışan elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Odyometri bölümünde birinci yıl; fizik, istatistik, psikoloji, çocuk gelişimi, fizyoloji, anatomi, patoloji gibi temel dersler, ikinci yıl odyoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, işitme cihazları, odyometrik cihazlar ile ilgili mesleki dersler okutulur ve kulak burun boğaz-odyoloji kliniklerinde uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Odyometri programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,insanlara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Odyometri programını bitirenlere “”Sağlık Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Mezunlar resmi ve özel hastanelerde ve sağırlar okulunda çalışırlar. Ülkemizde odyoloji alanında ara meslek elemanına ihtiyaç vardır. Bu nedenle mezunların iş bulma sorunu olmayabilir.

Optisyenlik

Programın Amacı :Optisyenlik programının amacı, gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Optisyenlik programında, fizik, kimya, görme optiği, optik aletler kullanımı, göz anatomisi ve fizyolojisi, göz hastalıkları, davranış bilimleri ve bilgisayar gibi dersler okutulmakta ve staj yapılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Optisyenlik programında okumak isteyenlerin temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Mezun Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler Optisyenlik programını bitirenlere “”Sağlık Teknikeri-Optisyen”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Mezunlar gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar.

Pataloji Laboratuvar

Programın Amacı :Pataloji laboratuvar programının amacı, hastalıklı dokuların incelendiği patoloji laboratuarlarında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Pataloji laboratuvar programında kimya, biyoloji, biyokimya alanı ile ilgili derslerden başka laboratuar teknolojisi ile ilgili dersler de okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Pataloji laboratuvar programına girmek isteyenlerin kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli, sorumlu ve kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Pataloji Laboratuvar programını bitirenlere “”Sağlık Teknikeri”” unvanı verilmektedir.
Çalışma Alanları :Sağlık teknikeri, devlete ve özel kuruluşlara ait hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında, Adli Tıp kurumlarında görev alabilirler.

Protez ve Ortez

Programın Amacı :Protez ve Ortez programının amacı, organ kaybı durumlarında yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımı konularında çalışacak sağlık personelini yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Protez ve Ortez programında öğretimin ilk yılında anatomi, fizyoloji, fizik, kinezyoloji, mekanik-biyomekanik gibi temel dersler; ikinci yılda, protez-yardımcı cihazlar ve yapım yöntemleri, teknik resim, ölçme ve kontrol dersleri teorik ve pratik olarak okutulur.
Gereken Nitelikler :Bu programda okumak isteyen öğrencilerin el-parmak becerisine, şekil ve cisimleri algılama gücüne sahip, titiz ve dikkatli kişiler olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mezunlar “”Sağlık Teknikeri”” unvanını alırlar.
Çalışma Alanları :Sağlık teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelerin rehabilitasyon bölümlerinin protez ve yardımcı cihazlar atölyelerinde çalışabilecekleri gibi kendilerine ait özel atölyeler açarak da mesleklerini uygulayabilirler. Ülkemizde bu alanda yeni açılan ve bilimsel düzeyde protez ve ortez konusunda eğitim, öğretim yapacak olan bu bölüm mezunlarına ihtiyaç çok fazla olup mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.

Radyoloji

Programın Amacı :Radyoloji programı hekim tarafından x-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Radyoloji programında öğrenciler matematik, fizik, biyoloji ve kimya gibi temel bilimler; anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri ve radyoloji meslek dersleri alırlar. Ayrıca hastanelerin radyoloji laboratuarlarında ve bağlı birimlerinde staj görürler.
Gereken Nitelikler :Radyoloji programında eğitim görmek isteyen kimselerin alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, mekanik konularına ilgili, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Radyoloji bölümünü bitirenlere “”Sağlık Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Sağlık teknikerleri kamuya ait veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda ihtiyaç duyulan elemanlar daha önceleri kurslarla yetiştirilmekteydi. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Radyoterapi

Programın Amacı :Radyoterapi programının amacı, kanser hastalarının tedavisinde onkoloji uzmanı hekimin yardımcısı olarak çalışacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Radyoterapi programında anatomi, fizyoloji ve biyokimya gibi temel bilimlerle ilgili derslerden başka, bilgisayarlı cihazları kullanabilme becerisini geliştirici teorik ve uygulamalı dersler okutulur.
Gereken Nitelikler :Radyoterapi programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk duyguları güçlü, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Radyoterapi programını bitirenlere “”Sağlık Teknikeri”” unvanı verilmektedir.
Çalışma Alanları :Sağlık teknikerleri resmi ve özel hastanelerin onkoloji kliniklerinde, özel teşhis merkezlerinde görev alabilirler.

Rafineri ve Petrokimya

Programın Amacı :Rafineri ve petrokimya programının amacı, ham petrolün işlenmesi ve çeşitli petrol ürünlerinin elde edilmesinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Rafineri ve petrokimya programında bilgisayar, teknolojinin temel ilkeleri, kimyasal süreç ilkeleri, petrokimya teknolojisi, işlem ölçümleri, teknik resim, kimya reaktörü, işlev ve işlemleri gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler :Rafineri ve Petrokimya alanında eğitim görmek isteyenlerin, temel bilimlerde ve özellikle kimya alanında başarılı olması beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Rafineri ve petrokimya programından mezun olanlara “”Rafineri ve Petrokimya Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Rafineri ve petrokimya teknikerleri Enerji Bakanlığına bağlı petrol rafinerilerinde çalışabilirler.

Raylı Sistemler Teknolojisi

Programın Amacı :Raylı sistemler teknolojisi programının amacı demiryolu ve metro işletmelerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Raylı sistemler teknolojisi programında matematik, fizik, elektronik,raylı sistem bilgisi, iş güvenliği, teknik resim, kent-içi ulaşım sistemleri, haberleşme teknolojisi, iletim hatları ve telefon santralleri ve bilgisayar donanımı gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Raylı sistemler teknolojisi programında okumak isteyenlerin fiziğe ve matematiğe ilgili ve bu konularda başarılı, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Bu programdan mezun olanlara “Raylı Sistemler Teknikeri” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Mezunların başlıca çalışma alanı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryollarıdır. Kent- içi metro işletmeleri de giderek gelişen bir çalışma alanı olmaktadır.

Tarım Alet ve Makineleri

Programın Amacı :Tarım alet ve makineleri programı her çeşit tarım alet ve makinelerinin imalatının projelendirilmesi, yapılması ve işletilmesinde, mühendis ile ustabaşı arasında köprü görevini yapacak elemanlar yetiştirir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Tarım alet ve makineleri programında, teknik resim, malzeme ve makine bilgisi, tarım tekniği, matematik, fizik, mekanik gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler :Tarım alet ve makineleri programına girmek isteyenlerin, temel bilimlerde, özellikle fizikte başarılı, mekanik ilişkileri, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Tarım alet ve makineleri programından mezun olanlara “”Tarım Alet ve Makineleri Teknikeri”” unvanı verilir.
Çalışma Alanları :Tarım alet ve makineleri teknikeri kamu kesiminde Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları teşkilatlarında, TC Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar.

Tıbbi Laboratuvar

Programın Amacı :Tıbbi laboratuvar programı, hastane, laboratuar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, sağlık kuruluşlarında değişik tahlillerin yapılması ile ilgili teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim yapar.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler :Tıbbi laboratuvar programında öğretimin ilk yılında psikoloji, biyoloji, anatomi, gibi temel bilim dersleri; ikinci yılda patoloji, genetik, histoloji, biyofizik, biyokimya, radyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur. Ayrıca, mikrobiyoloji ve parazitoloji, biyokimya, kemotoloji, nükleer tıp, radyoloji, patoloji dallarında öğrencilere staj yaptırılır.
Gereken Nitelikler :Bu programa girmek isteyen öğrencilerin biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimleri alanlarına ilgili, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler :Mezunlar “”Sağlık Teknikeri”” unvanını alırlar.
Çalışma Alanları :Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve laboratuvarlarda çalışacakları gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatlarında da çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.