Ana sayfa ÖSS Sınavsız Geçiş Nedir ?

Sınavsız Geçiş Nedir ?

1580
0

Sınavsız Geçiş Nedir ?

Sınavsız Geçiş Nedir ? Kimler Sınavsız Geçişten yararlanır ? Sınavsız geçiş hakkı,Sınavsız geçiş bölümleri,Sınavsız geçiş önlisans programları,meteb nedir ?,Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi,meteb,meslek yüksekokulu

METEB nedir? Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB), bir veya daha fazla meslek yüksekokuluyla Açıköğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde en az bir METEB kurulacaktır.

Sınavsız geçişe kimler başvurabilir? Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki, meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler lisans programlarına yerleşemezler mi? Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından birini bitirip de sınavsız geçişle herhangi bir meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programına girmek istemeyen öğrenciler, üniversite sınavlarına girmek ve kazanmak suretiyle arzu ettikleri lisans programlarına devam edebilirler. Başka bir deyişle, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de METEB kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarında başarılı olmak suretiyle fakülte ve yüksekokulların lisans programlarına devam edebilirler. Bu öğrencilerin yerleştirilmeleri mevcut ve yürürlükte olan usullere göre ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecektir.

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri YGS’ye girmemişlerse veya girip de 140 puan barajını aşamamışlarsa sınavsız geçişten yararlanamazlar mı? 2013 YGS’ye başvurmuş olan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumu çıkışlı adaylar, sınavda başarısız olsalar veya sınava girmeseler bile kendi alanlarındaki sınavsız geçiş programlarından tercih yapabileceklerdir.

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri kendi alan/kol/bölümleri dışındaki bir meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler mi? Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurum mezunları diplomalarında yazılı olan alan/kol/bölümleri dışındaki meslek yüksekokullarına ve açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş yapamazlar. Adayların istedikleri programa başvurma hakları yoktur. Kendi alanları dışından tercih yapan meslek lisesi mezunlarının yerleştirilmeleri yapılmayacaktır.

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri kendi METEB’leri dışındaki METEB’lerdeki meslek yüksekokulu programlarını tercih edebilirler mi?Evet edebilirler. Ancak yerleştirmede 1. Öncelikle her öğrencinin kendi METEB’ine yerleştirileceğini daha sonra yabancı METEB’lerden gelen öğrencilere öncelik tanınacağı unutulmamalıdır.

2016-YGS’ye başvuran adayların ayrıca bir de sınavsız geçiş için başvurmalarına gerek var mı? 2016-YGS’ye başvuran Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olacak/olan adayların sınavsız geçiş için ayrıca başvurmalarına gerek yoktur. Bu adaylar sınavsız geçiş için de başvurmuş sayılacaklardır.

Sınavsız geçiş nasıl uygulanacak? Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş (MSG), öğretim yılı sonunda sınavsız olarak önce genel yerleştirme, sonra ek yerleştirme olmak üzere iki defa uygulanacaktır. Genel yerleştirmede öncelikle Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olanların yerleştirilmeleri yapılacaktır.

Genel Lise mezunları tercihlerinde Meslek Yüksekokullarını yazabilecekler mi? Evet yazabilecekler. Genel Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar sınavsız geçişle Meslek Yüksekokullarına yerleştirilirlerken hangi kurallar ve öncelikler uygulanacak? Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumları mezunları, kendi alanlarındaki meslek yüksekokulları programlarına, kontenjanlar, mezun oldukları okulların bulunduğu METEB, mezun oldukları okulların türleri ve öğrenim süreleri, mezuniyet yılları, MOBP’leri ve tercihleri göz önünde tutularak aşağıdaki önceliklere göre sınavsız yerleştirileceklerdir.
Son sınıf öğrencileri
1.Öncelik: Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2.Öncelik: Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre: 1. Anadolu Teknik Lisesi 2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.
3.Öncelik: Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4.Öncelik: Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi – METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir.
5.Öncelik: Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

Adaylar kaç tercih yapabileceklerdir? Adaylar tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30’u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

Tercihlerde Dikkat Edilecek Noktalar:

İÇ: Bu programın kontenjanı tamamen dolmuştur. Bölüme yerleşen öğrencilerin tamamı o bölümün METEB’inden olan meslek lisesi öğrencilerdir.

DIŞ: Bu programın kontenjanı tamamen dolmuştur. Bu bölüme önce  o bölümün METEB’inde yer alan meslek liselerinden  mezun olan öğrenciler yerleştirilmiş ama bunlar kontenjanı dolduramadığı için başka METEB bölgelerinden öğrencilerde bu bölüme yerleşmişlerdir. Örneğin Giresun METEB’indeki bir bölüme önce Giresun’daki meslek liselerinden mezun olan öğrenciler yerleşmiş ama kontenjan dolmadığı için Ordu veya Ankara’daki meslek liselerinden mezun öğrencilerde yerleşmişlerdir.

PUANI OLAN BÖLÜMLER: Bu programın kontenjanı tamamen dolmuştur. Bu bölüme önce o bölümün METEB’indeki meslek lisesi öğrencileri yerleştirilmiş, kontenjan dolmayınca bu bölümü tercih eden diğer METEB’lerden meslek lisesi öğrencileri yerleştirilmiş, kontejan yine dolmayınca bu kez bu bölümü tercih eden normal lise öğrencileri yerleştirilmeye başlanmıştır. Verilen puan değeri o bölüme yerleşen son normal lise öğrencisinin puanıdır.

DOLMADI: Bu programın kontenjanı dolmamıştır. Bu bölüme önce kendi METEB’inden meslek lisesi öğrencileri yerleştirilmiş dha sonra kontenjan dolmadığı için diğer METEB’lerden meslek lisesi öğrencileri yerleştirilmiş kontenjan yine dolmayınca normal liselerden bu bölümü tercih edenler yerleştirilmiş ama yine de bölümün kontenjanı dolmamıştır. Bu yüzden taban puan da oluşmamıştır.

Bu açıklamaları verdikten sonra şimdi de önlisans tercihi yaparken hangi bölümleri hangi sıralama ile tercih etmemiz gerektiğine bakalım.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, öncelikle kendi METEB lerindeki bölümleri tercih etmeliler. Bizim vereceğimiz listelerde kendi METEB lerindeki İÇ yazan bölümleri tercih ettiklerinde yerleşme şansları en fazla olacaktır. Daha sonra diğer METEB lerdeki bölümleri tercih edebilirler. Diğer METEB lerden tercih yaparlarken öncelikle DIŞ yazan bölümleri seçmelidirler. Bu öğrenciler Puanı verilen veya kontenjanı dolmayan bölümleri de tercih edebilirler. Puanı verilen bölümler, meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin pek tercih etmediği bölümlerdir. Çünkü bu bölümlere yerleşme önceliği meslek lisesi öğrencilerindedir.

NORMAL LİSE ÖĞRENCİLERİ, eğer istiyorlarsa kontenjanı dolmayan bölümleri tercih edebilirler.(DOLMADI) Bu durumda büyük olasılıkla bu bölümlere yerleşeceklerdir. Ancak bu bölümler tercih edilmediklerinden büyük çapta normal lise öğrencisinin bu bölümlere gitmek istememesi normaldir. Öyleyse bu öğrencilerin en fazla tercih yapacağı düşünülen bölümler puan değeri verilen bölümlerdir. Bu bölümler meslek lisesi öğrencileri tarafından doldurulmadığından normal lise öğrencileri bu bölümlere yerleşebilmişlerdir. Normal lise öğrencilerinin İÇ veya DIŞ yazan yani meslek lisesi öğrencilerinin çoğunlukla tercih ettiği bölümleri seçmesi durumunda yerleştirilmeler oldukça zor görülmektedir.

facealt

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.