Ana sayfa LGS Özel Yetenek Sınavları Spor Liseleri Başvuruları Ne Zaman Başlayacak ?

Spor Liseleri Başvuruları Ne Zaman Başlayacak ?

Spor Liseleri 2017 başvuruları ne zaman,2017 yılı spor liseleri sınavları ne zaman,spor liselerine nasıl başvuru yapacağız,spor liseleri şartları nedir,spor liseleri için gerekli evraklar neler,spor liseleri yetenek sınavları nasıl yapılır.

 

ÇALIŞMA ADI TARİH
Başvuruların Alınması 1 – 23 Haziran 2017
Öğrenci Listelerinin İlanı 28 – 30 Haziran 2017
Yetenek Sınavının Yapılması 3 – 7 Temmuz 2017
Asıl ve Yedek Sıralama Listelerinin İlanı 7 Temmuz 2017
Kayıtların Yapılması 10 – 14 Temmuz 2017
Yedek Listeden Kayıtların Yapılması 17 Temmuz 2017
Boş Kontenjanlar İçin Yedek Listeden Kayıtların Yapılması 18 – 19 Temmuz 2017
Açık Kontenjanlar İçin Sınav ve Kayıtların Yapılması 20 – 21 Temmuz 2017

Buna göre:

Ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8 inci sınıfını 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler öğrenim belgesi, dilekçe ve bir adet fotoğraf ile birlikte öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.

Başvurular 1-23 Haziran 2017 tarihleri arasında doğrudan veya posta yoluyla ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Okul müdürlüklerince, ekte örneği bulunan sınav giriş belgesi (EK-1) düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 28-30 Haziran 2017 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında tek aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır.

Okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavı esasları kapsamında oluşturulacak komisyonlarda; ilgili okulun 2 (iki) alan öğretmeni, 1 (bir) il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan alan öğretmeni ile 1 (bir) de alan uzmanı akademisyen yer alacaktır. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirmesi yapılacaktır. Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya federasyonlardan ayrıca 1 (bir) temsilci de görevlendirilebilecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmayacak en fazla 4 (dört) gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilir. Spor liseleri sınavlarında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanır.

Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrcncilcr başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen ortaöğretime yerleştirme puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılır.

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınır.

Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerden; güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye 2 (iki)’şer öğrenci olmak üzere bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınır.

Aday öğrencilerden;

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı olmayan,

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak olan,

Gcçicİ koruma altındaki yabancı uyruklu olan.

öğrenciler yetenek sınavı 50 (elli) puan barajını geçmek şartıyla 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavı kazanan bu durumdaki öğrenciler, İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilir.

Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgelerinden (EK-2) ve sınav değerlendirme çizelgelerinden (EK-3) ‘teki esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek liste 7 Temmuz 2017 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

Öğrencilerin kayıtları, 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 17 Temmuz 2017 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrenci velilerine bildirilecektir.

Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 18 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır. Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 19 Temmuz 2017 tarihinde kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar; 20-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında aynı usulle sınav yaparak açık kontenjan kadar başarılı öğrencinin kayıt işlemlerini yaparak öğrenci alım sürecini EK-4 Çalışma Takvİmi’nc göre tamamlayacaklardır.

Bu okullara kayıt yaptıranlardan; tercihleri doğrultusunda farklı tür bir okula yerleşen öğrenciler, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

SPOR LİSESİ SINAV DEĞERLENDİRME

1-Fiziksel uygunluk (75 Puan)

a-Esneklik               10 Puan

b-Dayanıklılık           20 Puan

c-Koordinasyon       45 Puan

ç-Çabukluk ve hız      20 Puan

d-Kuvvet                   10 Puan

2- Ritim (10 puan)

3- Sporcu özgeçmişi (15 puan)

Yetenek sınavı toplam puan : Yetenek sınavı toplam puanın %70’i +Ortaöğretime yerleştirme puanı (100 lük sisteme dönüştürülen ortaöğretime yerleştirme puanının %30’u )

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.