Ana sayfa LGS Özel Yetenek Sınavları Spor Liseleri Başvuru Şartları ve Başvuru Belgeleri

Spor Liseleri Başvuru Şartları ve Başvuru Belgeleri

Spor Liseleri başvuruları,spor liseleri başvuru şartları,spor liseleri başvuru belgeleri,spor liseleri sınav aşamaları,spor liseleri genel yetenek sınavlarının aşamaları

 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Nüfus Cüzdanı (fotoğraf olması zorunludur)

2- Sınava Girmesine Engel Olmadığına Dair Sağlık Raporu

3- Öğrenim Belgesi(Mezun olduğu Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünden 8. sınıfı bitirdiğine dair Onaylı Islak İmzalı olacak)

4- Bir adet Fotoğraf

5- Başvuru Dilekçesi(Okuldan alınacak)

6- Sporcu Geçmişi Belgesi (Sınav Değerlendirme Ölçeğinde 15 Puana kadar değerlendirmeye alınan ´Sporcu Geçmişi´ puanı alabilmek için:

  1. A)Okul Sporları bünyesinde derece yapmışsa ‘Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden’ Onaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazışeklinde (Dilekçe örneği okuldan alınacaktır)
  2. B)Kulüpler bazında derece yapmışsa: ‘İl içinde ise, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden; daha üst düzeyde ise (Gruplar ve Final) branşının bağlı olduğu FederasyondanOnaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde

Belgesini başvuruda getirmeyenler ile ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde getirmeyenlerin belgeleri dikkate alınmayacaktır.

7- Ortaöğretime Yerleştirme Puanı Belgesi

8- Banka Dekontu

Not: Spor Lisesinin Okul Aile Birliklerinin hesabına sınav giderlerinde kullanılmak üzere,  100 (Yüz) TL (2015 yılı rakamıdır) yatırılacaktır.

Not: ‘Sınava Girmesine Engel Olmadığına Dair Sağlık Raporu genel tedbir olarak öğrenci sağlık tedbiri için istenmektedir. Getirilen belgenin yeterliliğinin değerlendirilmesi hususunda komisyonda uzman bulunmamaktadır. Bu nedenle sınav esnasında öğrencinin yaşayacağı sağlık sorunlarından komisyon sorumlu değildir. Tüm sorumluluk veliye aittir.

2016 YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Belirtilen tarihlerde ve saatlerde sınavlar yapılacaktır. Sınav saatlerinde sarkmalar olsa dahi bildirilen tarihlerde sınavlar bitirilecektir. Şartlara göre Sınav Komisyonu sınav tarihinde ve türünde değişik yapabilir. Adayların bu durumu göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmaları ve sınava girmeden sınav yerini terk etmemeleri gerekmektedir. Aksi durumlarda her türlü sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır.

Koordinasyon, Çabukluk ve Hız Testi (30 metre Surat Koşusu) ve Ritim Sınavlarında sadece elektronik fotosel değerleri esas alınacaktır. Herhangi bir adayın sınavı sırasında fotosel aletinin arızalanması durumunda, durumdan etkilenen aday yeteri kadar dinlendirildikten sonra tekrar sınava alınacaktır.

Elektrik kesintisi v.b sınav işleyişini aksatacak zorunlu durumlarda en az iki adet kronometre kullanılacaktır. Kronometre kullanıldığında kronometre değerlerinin ortalaması esas alınacaktır.

Sınavlar ön kayıt sırasına göre yapılacaktır. İlk olarak kız adaylar, ardından erkek adaylar sınava alınacaklardır.

Adaylar için ön kayıt sırasında düzenlenen ‘SINAV GİRİŞ BELGESİ’ 25-26 Haziran 2015 tarihleri arasında okulda verilecektir. Adayın Sınav Giriş Belgesini alması zorunludur.  Aday Yetenek Sınavına ‘SINAV GİRİŞ BELGESİ’ ve ‘FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI’ ile birlikte gelecek ve sınavı bitene kadar Sınav Giriş Belgesini ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanını hazır bulunduracaktır. ‘SINAV GİRİŞ BELGESİ’ sınav bitiminde adaylardan geri alınacaktır. Sınav Giriş Belgesini iade etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

‘SINAV GİRİŞ BELGESİ’ ve ‘FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI’ getirmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavın her aşamasında kimlik kontrolü yapılacaktır.

Nüfus Cüzdanında; fotoğrafı, soğuk damgası bulunmayan, soğuk damgası bulunup da özelliğini yitirmiş veya belli olmayan, cüzdandaki resmi kendisine benzemeyen adaylar SINAVA ALINMAYACAKTIR.

Sınav alanına sadece adaylar gruplar halinde alınacaktır. Böylece yarışan adayı diğer adaylarda görebilecektir. Sınav komisyonu aksine bir karar almadıkça her türlü hava şartında sınavlar devam edecektir.

Sınavlar sırasında sınavların yapıldığı tesislere hangi nedenle olursa olsun zarar verenler hakkında yasal işlem yapılacak ve verilen zarar tazmin ettirilecektir. Sınav sırasında sportmenliğe ve öğrenciliğe uygun olmayan davranışlarda bulunan adaylar, sınav komisyonu tarafından diskalifiye edilerek sınav alanından çıkarılacak ve değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bu kişilerin ödedikleri ücret iade edilmeyecektir.

Yerleştirme puanı eşit olan adaylarda öncelik sırası aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.

1- Yetenek Sınavı Puanı yüksek olan

2- Ortaöğretime Yerleştirme Puanı yüksek olan

3- Doğum tarihi küçük olan aday avantajlı olacaktır.

4- Eşitlik bozulmazsa kura çekilecektir.( Tutanak altına alınacaktır)

KONTENJAN 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında okulumuza 30 (otuz) öğrenci alınacaktır. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2015/14 sayılı genelgeleri gereği Kız-erkek kontenjanı uygulanmayacaktır.

YERLEŞTİRME PUANI 

Kısaltmalar: Yetenek Sınav Puanı: YTP          Ortaöğretime Yerleştirme Puanı: OYP

Yerleştirme Puanı = YTP’ nin %70 + OYP’ nin % 30 

  1. A) Yetenek Sınav Puanı (100 Puanın % 70 i alınacak)

YETENEK SINAV PUANI

(100Puan) =1. Fiziksel Uygunluk Testi (75 Puan) + 2.Ritim (10 Puan) +3.Sporcu Geçmişi (15 Puan)

Fiziksel Uygunluk Testi (75 Puan) Belirleyicileri: 1.a. Koordinasyon (45 Puan) + 1.b. Çabukluk ve Hız (30 m Surat Koşusu 20 Puan) + 1.c. Kuvvet (Durarak Yatay Sıçrama 10 Puan)

  1. B) Ortaöğretime Yerleştirme Puanının 1/5 i alınarak 100′ lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülmesinden elde edilen puanın % 30 u 

Not: Yetenek sınavında 100 Puan üzerinden 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.)

KOORDİNASYON (45 PUAN)

ÇABUKLUK VE HIZ (30 m Surat Koşusu 20 PUAN)

KUVVET (Durarak Yatay Sıçrama 10 PUAN)

Düz Takla Etabı

Aday çıkış çizgisinden çıktıktan sonra 4 metre uzunluğundaki minder üzerinde düz takla atarak minderden slalom parkuruna girer. Burada önemli olan eller mindere temas ederek öne yuvarlanmaktır.

Çapraz Slalom Etabı

Aday kasanın içindeki ağırlık topunu elle alarak uzaklıkları işaretlenmiş slalom çubuklarının ilkinin sağından, diğerlerinin arkasından parkuru geçerek kasanın içine ağırlık topunu koyarak denge aleti parkuruna geçer. Aday slalom parkurunu yaparken engel atlamamalı, yanlış yerden geçmemeli, topu yere düşürmemeli ve kasadan topun dışarıya çıkmaması gerekir. Aday slalom parkurundan topu elinden düşürürse, engel atlarsa, yanlış engelden geçerse aday uyarıdan sonra slalom başlangıç noktasından harekete tekrar başlamak zorundadır.

Denge Aleti Etabı 

Denge aleti üzerinde boydan boya geçmek  (denge aletinin başlangıç ve bitiş kısmında bulunan işaretli bölgelere basmak zorunludur.)  Aday denge aletinde düşerse veya başlangıç ve bitiş kısmına basmadığında uyarılarak, harekete başladığı yerden tekrar başlamak zorundadır.

Engel Üstünden ve Altından Geçme Etabı 

Aday birinci engelin üstünden ikinci engelin altından üçüncü engelin üstünden geçerek parkuru tamamlar. Bir sonraki topları taşıma parkuruna geçer. Aday engelleri yanlış geçerse, engelleri düşürürse hareketin başına dönerek hareketi tekrarlamak zorundadır.

Topları Engel Üzerinden Taşıma Etabı 

Aday engelin sağında bulunan kasanın içindeki basketbol toplarını birer birer alıp engel üzerinden geçerek boş kasaya topları taşır. Hareketi eksiksiz tamamlayarak engeller üzerinden sıçrama etabını geçer. (Aday hareketi yaparken top taşıma esnasında topu elinden düşürürse tekrar kasaya koyarak harekete başlamak zorundadır. Boş kasaya konulacak toplar dışarı çıkarsa aday topu tekrar kasaya bırakmak zorundadır.)

Engelli Sıçrama Etabı 

Aday engelli sıçrama etabında sıçrama sitilinde serbesttir.( çift ayak, tek ayak sıçrayarak veya engelleri koşarak atlayabilir.)

Asimetrik Paralel Etabı

Aday asimetrik paralelin sağından geçerek (S) harfi çizer ve hareketi tamamlar ve fotoselden çıkışı yaparak zamanı durdurur. (Aday harekete sol taraftan başlarsa, yanlış yerden geçerse hareketi tekrarlamak zorundadır.)

PUANLAMA: 

Her adaya iki hak verilecek ve bunlardan en iyi dereceleri esas alınacaktır.

En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.

Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrenci Puanı =En İyi Derece X En Yüksek Puan Öğrencinin derecesi

ÇABUKLUK VE HIZ (20 PUAN)

30 m Surat Koşusu: Aday fotoselin başlangıç noktasından en fazla 1 (bir) metre geriden koşmaya başlar. Hareketi fotoselden geçerek bitirir. Adayın 1 (bir) hakkı vardır. Aday koşu esnasında düşerse bir hak daha verilmeyecektir. Aday çıkış esnasında fotoselin dışından çıkış yaptığı takdirde uyarılarak fotoselin içinden geçip zamanı durdurmak zorundadır. Aksi takdirde aday diskalifiye edilir. Adayın dışında gelişen fotosel arızalarından kaynaklı hatalarda adaya hareketi tekrar etme hakkı verilir. 

PUANLAMA: 

Her adaya tek hak verilecektir.

En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.

Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür. 

Öğrenci Puanı =En İyi Derece X En Yüksek Puan Öğrencinin derecesi

KUVVET (10 PUAN)

Durarak Yatay Sıçrama: Aday harekete başlama esnasında minderin üzerinde belirtilen 40 cm’lik alanda yaylanarak adım almadan durarak öne doğru sıçrar. Sıçrama esnasında ilk düştüğü ya da bastığı yer ile başlangıç noktasındaki mesafe ölçülür.  Adaya 2 hak verilir.  En iyi atlama derecesi değerlendirmeye alınır. Aday atlama esnasında adım alırsa, başlangıç çizgisini ihlal ederse atlayışı geçersiz sayılacaktır. Atlayış mesafeleri metre ile ölçülecektir.

PUANLAMA:           

Her adaya iki hak verilecek ve bunlardan en iyi dereceleri esas alınacaktır.

Aşağıda çıkarılan tablodaki puanlama uygulanır.

Çember İstasyonu

Aday fotoselden giriş yaparak tek çember içine çift ayak kapalı basar, çift çember içine ayaklar açık basar. Sonraki tek çember ile çift çemberde aynı hareketi devam ettirir. Hareketi tüm çemberler bitinceye kadar devam eder sonraki istasyona geçer. Ayaklar kapalı basılan çember içinde, kollar yanda kapalı; ayaklar açık basılan çember içlerinde, kollar yanda açık olacaktır. Hareket esnasında sıralamayı yanlış yapması ve kolların açılıp kapanma hareketini yanlış yapması durumunda aday uyarılarak hareketin başına döner ve hareket adaya tekrar ettirilir. Adayın 3 (üç) hata yapma hakkı vardır. 3. tekrardan sonra yapılan hatada aday ritim sınavı etabını tamamlayamamış sayılır ve 0 (sıfır) puan alır.

Algılama İstasyonu

Aday karışık olarak top sehpasına yerleştirilen renkli ağırlık toplarını kendi rengiyle aynı olan kasaya taşımak zorundadır. Bütün topları renklerine göre doğru kasalara yerleştiren aday bir sonraki istasyona geçer. Yanlış yerleştirilen her top için aday uyarılır, doğru yapıncaya kadar bir sonraki istasyona geçemez. Kasa dışına çıkan her top aday tarafından kasaya bırakılmak zorundadır.

Merdiven İstasyonu

Aday harekete çift ayakla başlar; sonra sağ ayak, çift ayak, sol ayak, çift ayak, sağ ayak, çift ayak, sol ayak, çift ayak olarak hareketi fotoselden çıkarak bitirir. Hareket esansında aday belirtilen sıralamanın dışında hata yaparsa uyarılarak hareketin başına döner ve hareket tekrar ettirilir. Adayın 3 (üç) hata yapma hakkı vardır. 3. tekrardan sonra yapılan hatada aday ritim sınavı etabını tamamlayamamış sayılır ve 0(sıfır) puan alır. 

PUANLAMA: 

10.2.a. Çember İstasyonu ve 10.2.c. Merdiven İstasyonunda her adaya 3 hak verilecek aday herhangi bir istasyonda 3. Hakkında da başarılı olamazsa aday Ritim Sınavını tamamlayamamış sayılır ve adaya 0 (sıfır) puan verilir.

10.2.b. Algılama İstasyonu’ nda aday doğru yapıncaya kadar son istasyona geçemez.

En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrenci Puanı =En İyi Derece X En Yüksek Puan Öğrencinin derecesi

SPORCU GEÇMİŞİ (15 Puan)

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2015/14 Sayılı Genelgesinde belirtilen kriterlere göre aşağıdaki puan verilecektir.

Sporcu Geçmişi Belgesi (Sınav Değerlendirme Ölçeğinde 15 Puana kadar değerlendirmeye alınan ´Sporcu Geçmişi´ puanı alabilmek için:

  1. A)Okul Sporları bünyesinde derece yapmışsa ‘Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden’ Onaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde (Dilekçe örneği okuldan alınacaktır) 
  1. B)Kulüpler bazında derece yapmışsa: ‘İl içinde ise, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden; daha üst düzeyde ise (Gruplar ve Final) branşının bağlı olduğu Federasyondan Onaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde

Belgesini başvuruda getirmeyenler ile ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde getirmeyenlerin belgeleri dikkate alınmayacaktır.

(Not: Sporcu Özgeçmişi ile ilgili belgeler 02.07.2015 tarihine kadar komisyona teslim edilmediği takdirde o bölümden sıfır(0) puan verilcektir.)

YERLEŞTİRME PUANINDA SIRALAMA 

Adayların Yerleştirme Puanı kızlar ve erkekler birlikte değerlendirilerek 30 (otuz) asil, 30 (otuz) yedek öğrenci Yerleştirme Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

SINAV ÖNCESİ EVRAKLAR VE HAZIR BULUNMA

  • Girecekleri sınavların içeriğine uygun spor malzemeleri,
  • Sınav Giriş Belgeleri (Haziran 2016 ‘da okuldan alınacak),
  • Nüfus Cüzdanı (fotoğraflı olmak zorundadır),
  • Kendilerine verilen numaralı sınav kıyafeti (Sınav öncesi sınav yerinde verilecektir)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.