Ana sayfa LGS Lise Puanları Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tarım Alanı ve Taban Puanları

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tarım Alanı ve Taban Puanları

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tarım Alanı ve 2020 Taban Puanları ,Hangi İl ve İlçelerde Meslek Liseleri Tarım Alanı Var ? Tarım Meslek Liseleri

 

Günümüz rekabet ortamı içinde, bilgi, önemli bir güç hâline gelmiştir. Neyin,  nerede, ne zaman, nasıl yapılacağı konularında doğru kararlar verebilmenin yolu  ‘bilgi’ sahibi olmaktan geçmektedir. Bu nedenle tarım teknolojilerinde  problemler, bu alandaki yeni bilgi ve teknolojileri yakından takip ederek, tarım  teknolojileri alanında kendine güveni olan, bilgi ve beceri düzeyi yüksek,  girişimci ruha sahip teknik elemanlarla çözülebilir ve tarım sektöründe ileriye  doğru gidilebilir.

Tarım Alanı, sektör ihtiyaçları göz  önünde bulundurularak hazırlanmış geniş kapsamlı bir programdır. Ortaöğretim  Projesi kapsamında Tarım Teknolojileri Alanı Programının hazırlanmasında, Millî  Eğitim Bakanlığı’nda görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör ve meslek  kuruluşları temsilcileri, üniversitelerden alan uzmanları ve meslek elamanları  ile iş birliği içinde çalışılmıştır.

Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda  Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile  bütünleşmesi hedeflenmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı küreselleşme süreci,  giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma  yarışı, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur.

Tarım Teknolojileri, sağladığı istihdam imkânı,  üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı  nedeniyle ekonomik kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Tarım Teknolojileri  meslek alanındaki eğitim; günün müşteri isteklerine cevap verebilecek,  kaynakları ve zamanı verimli kullanabilecek, kendini mesleki gelişimlerin  gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek için gelişen eğitim  teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir.

Günümüzde meslekler, kendi alt şubelerini oluşturup bunları adeta birer bağımsız  meslek gibi ortaya koymaktadırlar. Bu değişimden Tarım Teknolojileri alanı da  etkilenmiş ve kendi alt dallarını oluşturmuştur.

Tarım Teknolojileri alanında çalışacak orta kademe teknik insan gücü, mesleki  yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki kişilerle  sürekli iletişim hâlinde ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak  yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’de tarım teknolojileri alanı hızla  gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek  şirketleşmekte ve bu alanda çok sayıda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sektör,  ülkemizde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan küçük ölçekli işletmelerin  ağırlıkta olduğu bir görünüm sergilemektedir. Son yıllarda büyük ölçekli  işletmelerin sayısında artış görülmüştür.

Tarım alanı öğretim programlarının sektör analizine dayalı olarak  modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu  sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir  eğitim anlayışı getirmektedir.

Tarım alanı programı  altında 4 dal yer almaktadır;

1. Bahçe Bitkileri

2. Tarla Bitkileri

3. Süs Bitkileri

4-Peyzaj

5. Tarım Alet ve MakineleriTarım Alanı Programı Olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz

İL/İLÇE OKUL Alanı YÜZDELİK DİLİM (%) TABAN PUAN
BURDUR

TEFENNİ

Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TARIM ALANI 55,61 276,317
ÇANKIRI

MERKEZ

Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TARIM ALANI 69,80 246,207

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.