Ana sayfa Üniversite Özel Yetenek Sınavları

Özel Yetenek Sınavları

11 / 100 SEO Score

Özel Yetenek Sınavları

Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

 

 

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına başvurabilmek için o yılki YGS’ye girmek ve her yükseköğretim kurumunun baraj olarak kabul ettiği puanı geçmek şarttır.

Özel yetenek sınavlarında kullanılacak puanlar şunlardır:

  • Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP).
  • Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanı (AOÖBP).
  • Adayın Aldığı En Yüksek YGS Puanı.

Bu üç puanın belli kurallara göre hesaplanmasıyla ortaya çıkacak puana göre en yüksek puandan başlanarak ilgili bölümün kontenjanı sayısında aday, özel yetenek bölümünü kazanmış olacaktır.

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Bede Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliği bölümleri Eğitim Programları olarak adlandırılacaktır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Eğitim Programlarına başvurabilmek için gerekli taban YGS puanı ( en az 180) ilgili yükseköğretim kurumları tarafından her yıl açıklanır. Eğitim programları dışında kalan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvurabilmek için YGS puan türlerinin her hangi birinden 150 puan almış olmak gerekir. Bu programlardan her birine puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verir ve basın yoluyla duyurur.

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI*

Yükseköğretim Programları

Yükseköğretim Programları

Yükseköğretim Programları

Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu

Güzel Sanatlar Fakültesi

Mesleki Eğitim Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Baskı Sanatları

Geleneksel Türk El
Sanatları Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği

Cilt

Grafik Öğretmenliği

Rekreasyon

Çizgi Film (Animasyon)

Mesleki Resim Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği

Dramatik Yazarlık- Dramaturji

Seramik Öğretmenliği

Devlet Konservatuvarı

Endüstri Tasarımı

Mimarlık Fakültesi

Arp

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bale

Eski Çini Onarımları

İç Mimarlık

Bale Dansçılığı

Eski Yazı (Hat)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bando Şefliği

Fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Folklor ve Etnomüzikoloji

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İç Mimarlık

Gitar

Geleneksel Türk El Sanatları

Mühendislik ve Tasarım Fakültesi

Kompozisyon

Grafik

Moda ve Tekstil Tasarımı

Kompozisyon ve
Orkestra Şefliği

Grafik Tasarım

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Koro

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarım

Müzikoloji

Halı, Kilim ve Eski Kumaş
Desenleri

İç Mimarlık

Nefesli Çalgılar

Heykel

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Nefesli Çalgılar ve
Vurma Çalgılar

İç Mimari ve Çevre Tasarımı

Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar ,Şan, Teori- Kompozisyon)

Opera

İç Mimarlık

Tiyatro

Oyunculuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Piyano

İletişim ve Tasarım

Spor Bilimleri

Piyano ve Harp

Moda ve Tekstil Tasarımı

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Şan

Müzik

Bileşik Sanatlar

Şan ve Opera

Müzik Bilimleri

Dans

Temel Bilimler

Müzik Teknolojisi

Duysal (ses) Sanatları Tasarımı

Tiyatro

Oyunculuk

Fotoğraf ve video

Tiyatro (Oyunculuk)

Plastik Sanatlar (Resim, Heykel
ve Seramik)

İletişim Tasarımı

Türk Halk Oyunları

Resim

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Türk Musikisi Temel Bilimler

Sahne Dekorları ve Kostümü

Müzik Toplulukları

Türk Müziği

Sahne Tasarımı

Sanat Yönetimi

Türk Sanat Müziği

Sanat Tasarımı

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

Sanat (Tasarım) Yönetimi

Hava Trafik Kontrol

Türk Sanat Müziği
Temel Bilimler

Seramik

Pilotaj

Yaylı Çalgılar

Seramik ve Cam

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Yaylı Çalgılar yapımı

Tekstil

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Devlet Türk Musikisi
Konservatuarı

Tekstil Tasarımı

Rekreasyon

Çalgı Yapım

Tezhip

Spor Bilimleri

Ses Eğitimi

Tezhip (Süsleme)

Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı

Temel Bilimler

Tiyatro

Kompozisyon

Türk Halk Oyunları

Tiyatro (Dekor ve Kostüm)

Müzik Teknolojileri

Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Fakültesi

Müzikoloji

Tiyatro

Grafik Tasarımı

Ses Eğitimi

Edebiyat Fakültesi

Grafik Tasarım

Temel Bilimler

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma
ve Onarım

Heykel

Türk Halk Oyunları

Eğitim Fakültesi

İletişim ve Tasarım

Batı Avrupa Açıköğretim
Programları

Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği

Resim

Bilgi Yönetimi (Önlisans – Uzaktan eğitim)

Müzik Öğretmenliği

Seramik

Dış Ticaret(Önlisans)

Resim-İş Öğretmenliği

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Halkla İlişkiler (Önlisans)

Engelliler Entegre
Yüksekokulu

Moda Tasarımı

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans)

Grafik Sanatları (Lisans)

İletişim Fakültesi

İktisat (Lisans)

Seramik Sanatları (Lisans)

Fotoğraf ve Video

İşletme (Lisans)

Fen- Edebiyat Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Kamu Yönetimi (Lisans)

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4’teki eşdeğer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünden 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur. Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

ozelyetenek

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.